Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Proboszczowie Parafii...
  PROBOSZCZOWIE PARAFII  — od roku 1962 ks. Stanisław Nowak — duszpasterz,

  — od roku 1963 ks. Czesław Jurczyk — duszpasterz,

  — od roku 1971 ks. Czesław Jurczyk,

  — od roku 1992 ks. Mieczysław Zoń.

  — Od roku 2005 ks. Andrzej Bukalski


  KS.STANISŁAW NOWAK


  Tu podaj tekst alternatywny
  PIERWSZY ROGOŹNICKI DUSZPASTERZ.

  Urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. Szkołę średnią ukończył w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku (Podhale). Od 1963 r. do 1979 r. pełnił funkcję ojca duchownego w Krakowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1967-1971, uwieńczone doktoratem. Od roku 1971 prowadził katedrę teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od roku 1981 - Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. W roku 1979 objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Mianowany biskupem częstochowskim 8 września 1984 r., wyświęcony na biskupa 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej. Objął kanonicznie diecezję 26 listopada 1984 r. a uroczystego ingresu do bazyliki katedralnej dokonał 8 grudnia 1984 r. Do godności arcybiskupa metropolity częstochowskiego został podniesiony 25 marca 1992 r., paliusz arcybiskupi przyjął 29 czerwca 1992 r. w Rzymie.<

  Tu podaj tekst alternatywny

  KS.CZESŁAW JURCZYK 1929 - 2007


  Tu podaj tekst alternatywny


  PROBOSZCZ PARAFII ROGOŹNIK W LATACH 1963 - 1992

  Ur. 1929 r. w Polance Wielkiej k. Oświęcimia. Wyświęcony na kapłana 1955r.

  Od 1992 - 1995r. - Proboszcz Parafii Maniowy
  Od 1995 - 2005r. - Proboszcz Parafii Balin
  Od 2005r. - emerytura.
  Zmarł w 2007 r.
  Artykuł „ Z różańcem nie rozstawał się nigdy…” który ukazał się w kwartalniku gminy Polanka Wielka nr. 3 , lipiec – wrzesień 2018

  Rok temu odszedł do Pana ks. Czesław Jurczyk, rodowity polanczanin , gorliwy duszpasterz, proboszcz parafii w Rogoźniku, Maniowach i Balinie. Urodził się 19 czerwca 1929 r. w Polance W i e l k i e j , w rodzinie Franciszka i Bronisławy z Gałganów. Ojciec zmarł młodo, więc matka sama musiała sobie radzić z wychowaniem ośmioletniego syna i jego trzech sióstr - Franciszki, Władysławy i Marii. Czesław wkrótce po przyjęciu pierwszej Komunii Św. został ministrantem; służył do mszy św. nie tylko w niedziele i święta, choć do kościoła musiał pokonywać ponad czterokilometrową drogę. Po wyzwoleniu rozpoczął naukę w wadowickim gimnazjum, ale po dwóch latach przeniósł się do Oświęcimia. Po maturze wstąpił do seminarium w Krakowie, gdzie 26 czerwca 1955 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 3 lipca odprawił mszę św. prymicyjną w swej rodzinnej parafii. Według zapisków ks. proboszcza Brawiaka, ks. Czesław był piętnastym kapłanem rodem z Polanki, licząc od 1853 r., czyli prymicji ks. Stanisława Nikliborca. Pierwszą posługę duszpasterską pełnił w Czarnym Dunajcu. Po roku został przeniesiony do Ciężkowic k/Jaworzna. Tamtejszy proboszcz był już nienajlepszego zdrowia, więc młody wikariusz starał się jak mógł zastępować go w niektórych obowiązkach - podobno prowadził wszystkie kondukty pogrzebowe (nawet prosił, by w razie potrzeby wzywano go z urlopu!). Miał też pod swą opieką parafialne kółko teatralne, do którego między innymi należeli pochodzący z Cieżkowic artyści opery bytomskiej. Po trzech latach ks. Czesław został przeniesiony do Nowej Huty pod Krakowem. W osiedlu Czyżyny zmarł właśnie proboszcz i przez jakiś czas ks. Jurczyk zarządzał parafią. Spędził tam kolejne trzy lata, poczem powierzono jego duszpasterskiej pieczy Rogoźnik koło Nowego Targu, należący jeszcze wtedy do parafii w Ludźmierzu. Pierwszym kapłanem, który zamieszkał w Rogoźniku, był dotychczasowy wikariusz ludźmierski, ks. Stanisław Nowak (od 1984 r. arcybiskup częstochowski), od niego to po roku przejął obowiązki ks. Jurczyk. Rogoźniczanie wznoszenie swej świątyni rozpoczęli w 1959 r., a zakończyli już za czasów ks. Jurczyka, który z wielkim zapałem przystąpił do parafialnych inwestycji. Trzeba było nie tylko dokończyć i należycie wyposażyć kościół, ale także pomyśleć o plebanii. O jej budowie opowiada siostra księdza, pani Maria Jurczyk: Władze świeckie nie wydały zezwolenia. Trzykrotnie budowa była zatrzymywana i plombowana, ale brat się nie poddawał. Aby przechytrzyć władze, murarze polewali wodą plomby na murach, by w razie kontroli powiedzieć, że to deszcz je uszkodził, i podciągali ściany w górę. W ciągu trzech miesięcy plebania została wybudowana i wykończona. 22 sierpnia 1965 r. sufragan krakowski bp Julian Groblicki dokonał konsekracji nowej świątyni pod wezw. św. Andrzeja Boboli. 16 maja 1970 r. uroczystą mszę św. w Rogoźniku sprawował i nowe organy poświęcił kard. Karol Wojtyła. Równe pięć lat później - 16 maja 1971 - rogoźnicka parafia została formalnie erygowana (do Rogoźnika dołączono część Starego Bystrego, będącą dotąd w parafii Czarny Dunajec). Jej pierwszym proboszczem został oczywiście ks. Czesław Jurczyk. Z biegiem lat do kościoła została dobudowana wolnostojąca dzwonnica (proboszcz sam ją zaprojektował), a całość pięknie ogrodzona. Został też założony nowy cmentarz, zbudowano dom parafialny, zakupiono stacje Drogi Krzyżowej, wyrzeźbione przez ludowego artystę z Dębna. W 1992 r. ks. Jurczyk przekazał probostwo w ręce ks. Mieczysława Zonia, dotychczasowego proboszcza Kacwina, a sam objął parafię Maniowy w Pieninach. Uczynił tak za namową swego długoletniego przyjaciela, ks. prał. Antoniego Siudy pochodzącego z Libiąża, który po 42 latach proboszczowania przechodził na emeryturę i chciał pod jego opieką pozostać w parafii w roli rezydenta. Ks. Jurczyk był w Maniowach prawie trzy lata. Tu również wiele czasu i energii poświęcił pracom wykończeniowym przy nowym kościele, zbudowanym w związku z przenosinami wsi z terenu przeznaczonego pod jez. Czorsztyńskie. Kolejną, i ostatnią, jego placówką duszpasterską był Balin k. Chrzanowa. Tu także potrzebne były inwestycje i remonty, a w znacznie większym stopniu niż budynki, pomocy wymagali sami parafianie. Czasy były trudne, duże bezrobocie, trudności z przystosowaniem się do nowych warunków życia… Ks. Jurczyk pracował w Balinie do 2004 r. Osiągnąwszy wiek emerytalny, chciał zamieszkać w Domu Księży Seniorów w Makowie, ale że zdrowie odmówiło posłuszeństwa, powrócił do rodzinnego domu w Polance. Niestety, nie na długo. Zmarł 28 września 2007 r. w zakopiańskim szpitalu. Ksiądz Czesław Jurczyk wszędzie pozostawiał po sobie dobrą opinię. Najbardziej ujmował ludzi swoją pobożnością i dobrocią. Ceniony był także jako spowiednik. Wiele czasu spędzał w konfesjonale, u którego kratek klękali nie tylko parafianie, ale i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Zapraszany na spowiedź przez okolicznych księży znany był z tego, że zawsze był w kościele pierwszy. Kiedyś wizytujący parafię bp Groblicki zwrócił mu uwagę, że na drzwiach kancelarii nie ma wywieszonych godzin urzędowania. Proboszcz odpowiedział, iż stara się przyjmować ludzi wtedy, gdy tego potrzebują, nawet w nocy, ponieważ ksiądz nie pracuje a służy Bogu i ludziom, na co biskup miał rzec: Czesiu, nawet mnie, biskupa, w służbie przebrałeś. W Rogoźniku założył scholę, która swym śpiewem do tego stopnia ujęła kard. Wojtyłę, że gdy ten został papieżem, przysłał zaproszenie by mu tam w Rzymie, pośpiewali pięknie po góralsku! Parafianie byli przyzwyczajeni - wspomina pani Stanisława Kieta, długoletnia gospodyni ks. Jurczyka - że do proboszcza można pójść z każdą sprawą, osobistą czy rodzinną. Zawsze znajdował jakieś rozwiązanie. Bardzo był uczulony na ludzką biedę. Kiedyś, chodząc po kolędzie, odwiedził rodzinę mieszkającą w walącej się chałupinie. Matka i jej chora córka z małym dzieckiem… Zaraz na drugi dzień zwołał komitet kościelny, kupił materiały budowlane, a parafianie nie tylko dołożyli „dutków”, ale i własnymi siłami zbudowali domek, który do dziś służy. W Balinie wielu ludzi na powrót przyciągnął do Kościoła. Odwiedzał osoby żyjące na bakier z przykazaniami kościelnymi i przekonywał, że nie warto dłużej tkwić w grzechu, a jak były jakieś formalne przeszkody, to starał się na wszystkie sposoby temu zaradzić. Dzieciom z uboższych rodzin kupował ubranka do I Komunii św., dofinansowywał kolonie, pamiętał o opale na zimę i żywności na świąteczny stół, więźniom wysyłał paczki. Nikt z potrzebujących nie odszedł bez wsparcia. Nawet, gdy już po wylewie leżał w szpitalu, to podsłuchawszy jak jedna z pielęgniarek żaliła się, że nie ma za co wysłać dziecka na wakacje, dał jej pieniądze na ten wyjazd. Nigdy też nie rozstawał się z brewiarzem i różańcem… Proboszcz często pozostaje ze swymi parafianami nie tylko do końca swych dni, ale i na wieczne spoczywanie. Kapłańska droga ks. Czesława Jurczyka, rozpoczęta w Polance, prowadziła Go przez Czarny Dunajec, Ciężkowice, Kraków-Nową Hutę, Rogoźnik, Maniowy, Balin, by znów skręcić do rodzinnej wsi i 1 października 2007 r. zakończyć się na polańskim cmentarzu.


  Maria Biel  KS.MIECZYSŁAW ZOŃ 1929 - 2014


  Tu podaj tekst alternatywny


  PROBOSZCZ PARAFII ROGOŹNIK W LATACH 1992-2005

  Ks. kanonik Mieczysław Zoń urodzony w 1929 roku w Dębnie do szkoły średniej uczęszczał w Nowym Targu. Przyjaciel ks. prof. Józefa Tischnera. Studia teologiczne pobierał w seminarium w Krakowie. Wyświęcony w 1960 roku u Benedyktynów w Tyńcu. Pierwsza pracę w charakterze katechety podjął w Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie (2 lata). Następnie pełnił funkcję wikariusza w parafii Wniebowzięcia MN w Oświęcimiu. Od 1972 roku był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Kacwinie, z małą przerwą kiedy był proboszczem w Maruszynie. Następnie został proboszczem w Rogoźniku. Od roku do 2005 przechodząc na emeryturę został rezydentem przy kaplicy w Mizernej. Zamieszkał w Mizernej i był tu duszpasterzem, aż do swojej śmierci. Przez 54 lata oddany Bogu pracował jako kapłan. Bardzo dużo pomagał ludziom. Był pomocny szczególnie kapłanom. Zmarł 27.03.2014 r. Pochowany w dniu 31.03.2014 r. na cmentarzu w Mizernej.


  Tu podaj tekst alternatywny


  Tu podaj tekst alternatywny


  Pogrzeb Ks. Prałata Mieczysława Zonia - 31.03.2014 r. / autor zdjęć : Kazimierz Zubek /
  KS.ANDRZEJ BUKALSKI


  Tu podaj tekst alternatywny


  PROBOSZCZ PARAFII ROGOŹNIK OD 2005 r.

  Ur. 1957r. w Krakowie
  W 1983r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks.Kard.Franciszka Macharskiego.
  Przed objęciem w 2005r. funkcji Proboszcza w Rogoźniku był wikariuszem w Lipnicy Wielkiej, Krakowie (os.Bronowice Nowe) i Rabce (Parafia św. Marii Magdaleny).

  Tu podaj tekst alternatywny
  Dodane przez admin dnia styczeń 15 2009 09:18:11 0 Komentarzy - 3342 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie