Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  1. Administrator
  2. Opłaty cmentarne
  3. Regulamin korzystania z cmentarza.
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Dokumenty...
  DOKUMENTY


  Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik oraz rozliczenie finansowe za okres 04.03.2007-31.12.2007

  1a. Pismo do P.Wójta Gminy Nowy Targ i Zarządu Dróg Wojewodzkichw Krakowie dot.odprowadzenia wody z pasa drogowego z drogi wojewódzkiej 957 str.1
  1 b.Pismo do P.Wójta Gminy Nowy Targ i Zarządu Dróg Wojewodzkichw Krakowie dot.odprowadzenia wody z pasa drogowego z drogi wojewodzkiej 957 str.2

  2.Statut sołectwa Rogoźnik

  3.Pismo do Wójta Gminy Nowy Targ dotyczące boiska sportowego

  4.Wniosek do budżetu gminy Nowy Targ na 2008r


  5.Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku


  6.Nowy Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogoźnik od 2008 r.

  7a. Pismo do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gosp.Wodnej w Krakowie dot. regulacji potoku Rogoźnik str.1.
  7 b.Pismo do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gosp.Wodnej w Krakowie dot. regulacji potoku Rogoźnik str.2

  8.Pismo P.Dyrektora Zarzadu Dróg Wojewódzkich nr.ZDW-DI)194)6439)08


  9 a. Pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr. UW-072/T/13/08 Z dn.22.09.2008 r.str.1
  9 b. Pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr. UW-072/T/13/08 Z dn.22.09.2008 r.str.2

  10.Wnioski do budzetu gminy Nowy Targ na 2009 r.

  11.Pismo nr.SR/34/10/2008 do P.Wójta Gminy Nowy Targ

  12. Pismo nr.SR/35/01/2009 do P.Wójta Gminy Nowy Targ z dn.02.02.2009 r.str.1
  12a.Pismo nr.SR/35/01/2009 do P.Wójta Gminy Nowy Targ z dn.02.02.2009 r.str.2
  12a.Pismo nr.SR/35/01/2009 do P.Wójta Gminy Nowy Targ z dn.02.02.2009 r.str.3

  13.Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe środkow za 2008 r.


  14. Protokół z Zebrania Wiejskiego ktore odbylo sie dnia 08.02.2009 r.


  15.Pismo nr.GPI.5510-6)2009 z dn.17.02.2009 r. do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Saczu dot.poprawy bezpieczeństwa na skrzyzowaniach przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku.


  16.Pismo otrzymane z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączy nr.RDW.III/OR /248/205/09 z dn.16.03.2009 r.dot.poprawy bezpieczeństwa na skrzyzowaniach przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku.

  -Załąćznik nr.1 Projekt przebudowy skrzyżowania w km.2+220 (granica Rogoźnik/Ludzmierz).


  17.Pismo otrzymane z Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Krakowie nr.ZDW.DU-4.541/1-957/5/2493/09 Z DN.31.03.2009 R.dot.poprawy bezpieczeństwa na skrzyzowaniach przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku.


  18.Pismo Rady Sołeckiej m.Rogoźnik do P.Wójta Gminy Nowy Targ /Pismo nr.SR/40/05/2009 z dn.31.05.2009 r./


  19.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr.XXVI/282/09 z dn..24.06.2009 r.

  20a.Wniosek Sołectwa Rogoźnik w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2010 r. str.1
  20b.Wniosek Sołectwa Rogoźnik w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2010 r. str.2

  21.Sprawozdanie z rozdysponowania środków finansowych Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za okres 01.01.2009 r.-19.09.2009 r.


  22.Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za okres 01.01.2009 – 19.09.2009 R.


  23.Pismo do Pana Wójta gminy Nowy Targ z dn.09.10.2009 r.w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku


  24a.Pismo Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik nr.SR/47/12/2009 z dn.13.12.2009 r. do Pana Wójta gminy Nowy Targ w sprawie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku str.1

  24b.Pismo Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik nr.SR/47/12/2009 z dn.13.12.2009 r. do Pana Wójta gminy Nowy Targ w sprawie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku str.2

  25.Pismo Wójta Gminy Nowy Targ nr.GPI.7040-51/2009 z dn.21.12.2009 r.dot.odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku


  26.Pismo z dnia 21.01.2010 r. skierowane do Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Nowym Targu w sprawie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rogoźnik


  27.Pismo z 10.05.2010 r.otrzymane z RZGW w Krakowie dot. regulacji przejazdów przez potok Rogoźnik.

  28 a.Pismo nr.SR/11/05/2010 z dnia 20.05.2010 r.skierowane przez Soltysa Rogoźnika do Dyrektora RZGW w Krakowie str.1
  28 b.Pismo nr.SR/11/05/2010 z dnia 20.05.2010 r.skierowane przez Soltysa Rogoźnika do Dyrektora RZGW w Krakowie str.2

  29 a.Pismo nr.SR/09/05/2010 z dnia 17.05.2010 r.skierowane przez Sołtysa Rogoźnika do Wójta Gminy Nowy Targ str.1
  29 b.Pismo nr.SR/09/05/2010 z dnia 17.05.2010 r.skierowane przez Sołtysa Rogoźnika do Wójta Gminy Nowy Targ str.2

  30.Pismo nr.UW-051/T/18/10 z dn.27.07.2010 r. otrzymane z RZGW Kraków w sprawie regulacji potoku Rogoźnik.

  31.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 21 wrzesień 2009 - 18.09.2010 r.

  32.Protokół z Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Rogoźnik ktore odbylo się dnia 19.09.2010 r.

  33.Pismo nr. SR/22/09/2010 z dn.23.09.2010 r. adresowane do Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ w sprawie wniosku o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Nowy Targ " dla OSP Rogoźnik

  34.Pismo nr.SR/23/09/2010 z dn.23.09.2010 r. skierowane przez Rade Sołecką m.Rogoźnik do Wójta Gminy N.Targ w sprawie budżetu gminy na 2011 r.

  35 a.Wniosek Sołectwa Rogoźnik skierowany przez Rade Sołecką m.Rogoźnik do Wójta Gminy N.Targ w sprawie przeznaczenia środkow funduszu sołeckiego na 2011 r str.1.
  35 b.Wniosek Sołectwa Rogoźnik skierowany przez Rade Sołecką m.Rogoźnik do Wójta Gminy N.Targ w sprawie przeznaczenia środkow funduszu sołeckiego na 2011 r str.2.

  36 a.Pismo nr. SR/24/09/2010 r. z dn.30.09.2010 r. skierowane przez Sołtysa wsi Rogoźnik do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie str.1
  36 b.Pismo nr. SR/24/09/2010 r. z dn.30.09.2010 r. skierowane przez Sołtysa wsi Rogoźnik do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie str.2
  37.Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie .(Pismo nr.DI-1-532-4-19/10 z dn.18.11.2010 r. )

  38.Pismo nr.RS/01/01/11 z dn.28.01.2011 r. skierowane do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 str.1
  38 a.Pismo nr.RS/01/01/11 z dn.28.01.2011 r. skierowane do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 str.2
  Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 (pismo nr. DU-4-441-957-4/11 z dn. 11.02.2011 r.) str.1.
  Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 (pismo nr. DU-4-441-957-4/11 z dn. 11.02.2011 r.) str. 2

  39.Pismo nr. SR/02/02/11 z dn.21.02.2011 r. w sprawie zabezpieczenia przed podmyciem części drogi gminnej nr. K 363523.

  40 a./ Uchwała nr. VIII/52/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.w sprawie opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku.
  40 b./ Zał. nr. 1 do Uchwała nr. VIII/52/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. - Stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku.

  41./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 19.09.2010 r.- 17.09.2011 r.

  42./Protokół z Zebrania Wiejskiego które odbyło sie dnia 18.09.2011 r.

  43./ Plan odnowy miejscowości Rogoźnik .

  44 a./ Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik do Wójta Gminy Nowy Targ nr. SR 12/10/2011 z dn. 25.10.2011 r. str.1
  44 b./ Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik do Wójta Gminy Nowy Targ nr. SR 12/10/2011 z dn. 25.10.2011 r. str.2
  44 b./ Pismo Wójta Gminy Nowy Targ nr. RGN 6845.6.2011 z dn. 02.11.2011 r.

  45 a./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 1
  45 b./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 2
  45 b./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 3
  45 d./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 4

  46./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za okres 18.09.2011 r. – 22.09.2012 r.

  47./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za 2013 r.

  48./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za lata 2011-2014.

  49./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 20.03.2015 r.- 27.02.2016 r.

  50./Rozdysponowanie środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2016

  51./Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik nr. SR/ 02/02/16 z dnia 03 lutego 2016 r. do wójta gminy Czarny Dunajec w sprawie dofinansowania cmentarza komunalnego w Rogoźniku..

  52./Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik nr. SR 03/02/16 z dnia 03 lutego 2016 r. skierowane do Dyrektora RZGW Kraków.

  53./Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2017 rok.

  54./ Uchwała Zebrania Wiejskiego nr. 1/2018 z dnia 18.03.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2018.

  55./Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za lata 2015 - 2018.

  56./Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2019 rok.

  57./ Uchwała Zebrania Wiejskiego nr. 1/2020 z dnia 01.03.2020 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2020.


  Dodane przez admin dnia grudzień 14 2007 10:59:19 0 Komentarzy - 8610 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 1 day
  mitch80 weeks
  kazimierz ku...165 weeks
  Melvinea218 weeks
  NathanSop232 weeks
  kazimierz panek237 weeks
  mlnaedos239 weeks
  AKwzor47255 weeks
  Tadek Tylka301 weeks
  ef318 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie