Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  1. Administrator
  2. Opłaty cmentarne
  3. Regulamin korzystania z cmentarza.
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w miejscowości Rogoźnik. ...
  Regulamin
  korzystania z cmentarza komunalnego w miejscowości Rogoźnik.

  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne.


  § 1

  Regulamin określa zasady korzystania z cmentarza komunalnego w Rogoźniku położonego na terenie Gminy Nowy Targ.

  § 2

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) miejscu grzebalnym — należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu lub odzyskane w wyniku ekshumacji i likwidacji grobu,
  2./grobie — należy przez to rozumieć miejsce grzebalne, w którym spoczywa osoba zmarła lub miejsce udostępnione przez administratora cmentarza do pogrzebu na podstawie aktu zgonu,
  3./miejscu rezerwowanym — należy przez to rozumieć miejsce grzebalne udostępnione za życia osobom, dla których jest przeznaczone,
  4./założycielu grobu — należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza opłaciła miejsce grzebalne,
  5./dysponencie grobu należy przez to rozumieć założyciela grobu lub inną osobę uprawnioną do podejmowania decyzji dotyczących zarezerwowanego i opłaconego miejsca grzebalnego w oparciu o przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  6) dysponencie wszystkich miejsc grzebalnych — należy przez to rozumieć administratora cmentarza komunalnego w Rogoźniku.
  7) administratorze cmentarza należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Gminę do kompleksowej obsługi i utrzymania cmentarza komunalnego.

  § 3

  1. Na cmentarzach czynnych urządza się:
 • groby ziemne,
 • groby murowane,
 • groby urnowe.
  2. Groby ziemne i murowane urządza się jako:
 • groby pojedyncze — przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny bądź urny,
 • groby piętrowe — przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo,
  3. Prochy po kremacji mogą być również składane w istniejących grobach ziemnych i murowanych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  Rozdział 2.
  Warunki i zasady udostępniania oraz rozporządzania miejscami grzebalnymi

  § 4

  1. Na cmentarzu komunalnym udostępnianie istniejących miejsc grzebalnych i miejsc dostępnych w wyniku wygaśnięcia prawa do grobu i jego likwidacji następuje zgodnie ze wskazaniami administratora cmentarza.
  2. Przekazanie miejsca pod grób i wyznaczenie lokalizacji grobu odbywa się na podstawie wizji lokalnej administratora cmentarza oraz przedstawiciela rodziny zmarłego na podstawie protokołu lokalizacji i przekazania placu pod grób.

  § 5

  1. Przydział miejsca grzebalnego następuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zgon oraz wniesieniu stosownych opłat za usługi cmentarne.
  2. Administrator cmentarza może zarządzić komisyjny przegląd grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono zastrzeżeń ani nie uiszczono ponownej opłaty w celu przeprowadzenia kwalifikacji do ponownego udostepnienia.
  3. Z prac komisji, o której mowa w ust. 2, sporządza się stosowne protokoły.
  4. Ponowne udostępnienie grobu winno być poprzedzone informacją umieszczoną na grobie bądź na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, na co najmniej 6 miesięcy przed ponownym użyciem go do pochówku.

  § 6

  1. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania decyzji dotyczących grobu, dotyczących w szczególności jego użycia do kolejnych pochówków, utrzymania lub likwidacji.
  2. Miejsce po ekshumacji przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza po upływie okresu opłacenia miejsca grzebalnego lub pisemnej rezygnacji członka rodziny.

  § 7

  1. Prawo dysponowania miejscem rezerwowanym ma osoba, która dokonała stosownej opłaty.
  2. Miejsce rezerwowane przeznaczone jest do pochowania zwłok określonej osoby wskazanej przez dysponenta.

  § 8.

  1. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku. W szczególnych przypadkach administrator cmentarza może wyrazić zgodę na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej w innych dniach.
  2. Cmentarz komunalny jest czynny od 7:00 do 22:00.
  3. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem zwłok, jak też inne sprawy związane z działalnością cmentarza załatwiane są z administratorem cmentarza.

  § 9

  Kopanie grobów i otwieranie grobowców może się odbywać wyłącznie za zgodą administratora cmentarza w sposób gwarantujący odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu

  § 10

  Pobieranie opłat za wykonywanie usług cmentarnych dokonywane jest na podstawie aktualnie obowiązującej w tym zakresie uchwały i odprowadzaniu ich na rachunek bankowy Gminy Nowy Targ w terminie do 7 dni po pobraniu opłaty.

  § 11

  Do pochówków szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu dotyczące pochówków zwłok.

  Rozdział 3.
  Zasady dotyczące utrzymania porządku

  § 12

  1. Na terenie cmentarza należy zachować spokój i powagę.
  2. Osoby przebywające na terenie cmentarza komunalnego zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji administratora cmentarza umieszczonych na tablicach informacyjnych.
  3. Zabrania się:
 • przebywania na terenie cmentarza poza godzinami ich otwarcia,
 • przebywania osób w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających,
 • przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki osób dorosłych,
 • zaśmiecania cmentarza oraz umieszczania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • sadzenia drzew i krzewów lub ich usuwanie bez zgody administratora cmentarza,
 • zagospodarowania otoczenia grobów, w tym stawianie ławek i płotków, bez zgody administratora cmentarza,
 • utwardzania powierzchni wokół grobów bez zgody administratora cmentarza,
 • wprowadzania na teren cmentarza zwierząt.
  4. Dysponent grobu zobowiązany jest do utrzymania go w czystości i porządku wraz z terenem bezpośrednio przyległym do grobu.
  5. Wjazd na teren cmentarza komunalnego pojazdem silnikowym możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu administratorowi cmentarza.
  6. Prowadzenie na terenie cmentarza prac kamieniarskich, pogrzebowych lub innych związanych z postawieniem nagrobka oraz zagospodarowaniem terenu wokół grobu wymaga wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zgody administratora cmentarza.
  7. Przypadki kradzieży i dewastacji nagrobków lub ich elementów, a także kwiatów i zniczy ustawionych na mogiłach bądź nagrobkach należy zgłaszać do odpowiednich organów.

  Rozdział 4.
  Postanowienia końcowe

  § 13
  1. Wnioski i skargi związane z działalnością administratora cmentarza zgłaszać należy do Urzędu Gminy Nowy Targ.

  2. Cennik opłat cmentarnych zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Nowy Targ oraz jest dostępny u administratora cmentarza.

  § 14

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 ) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).
 • Dodane przez admin dnia marzec 07 2020 15:09:17 0 Komentarzy - 27 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 1 day
  mitch80 weeks
  kazimierz ku...165 weeks
  Melvinea218 weeks
  NathanSop232 weeks
  kazimierz panek237 weeks
  mlnaedos239 weeks
  AKwzor47255 weeks
  Tadek Tylka301 weeks
  ef318 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie