Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  1. Administrator
  2. Opłaty cmentarne
  3. Regulamin korzystania z cmentarza.
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ... OSP Rogoźnik...
  OSP ROGOŹNIK
  W dniu 07 stycznia 1979 r. do Pana Józefa Guzego zamieszkałego w Rogoźniku pod nr. 57 zgłosili się Bronisław Bukowski i Jan Zubek celem ustalenia początków działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku. Pan Józef Guzy zapodaje: „ urodziłem się 4 lutego 1898 r. w Rogoźniku , przedkładam dowód osobisty nr.ZL 3355727 wydany przez KPMO w Nowym Targu w dniu 13 lutego 1967 r. Przez cały okres zamieszkiwałem na terenie wsi Rogoźnik i zapodaje następujące fakty które sobie dokładnie przypominam. Straż Pożarna została założona w 1905 roku za panowania Franciszka Józefa. Na Terenie gminy Rogoźnik wójtem w tym okresie był Mikołaj Kwak. Pierwszym komendantem straży był Józef Zubek. Pierwszy sprzęt jaki został przekazany na potrzeby straży to sikawka ręczna na podwoziu czterokołowym. Znajdowała się ona w remizie drewnianej, która była zlokalizowana na parceli szkolnej koło drogi wiejskiej. Prócz tego na wyposażeniu straży było: 1 odcinek węża sawnego i 5 odcinkow węża tłocznego, 1 prądownica,12 szt.toporkow,12 pasów,12 hełmów typu austriackiego oraz 12 szt. mundurów koloru białego , które zostały zakupione przez wójta wsi Rogoźnik Mikołaja Kwaka. Po śmierci Józefa Zubka nowym komendantem został Antoni Górz zamieszkały w Rogoźniku pod nr. 26.Wójtem w tym okresie był Jan Tylka „Ignac”. W okresie działania nowego komendanta nic się w straży nie zmieniło za wyjątkiem tego, że sprzęt brakujący został uzupełniony poprzez zakup z własnych funduszy kilku odcinków węży. Następnym komendantem został wybrany Jan Tylka „Grulka”. W okresie jego działalności została rozebrana remiza / to była stara buda/ która nie nadawała się do dalszej eksploatacji. Sprzęt w tym czasie przechowywany był u poszczególnych strażaków. W okresie okupacji hitlerowskiej sprzęt został całkowicie zdewastowany i nie nadawał się do użytku”. Tyle na temat początków straży pożarnej w Rogoźniku wspomina Józef Guzy.Jednakże w późniejszym okresie czasu OSP Rogoźnik odnalazła dokument jakoby rogoźnicka straż pożarna została założona w roku 1911.Dokumentem tym jest zapis w książce kasowej OSP Nowy Targ Kowaniec o treści "4. 19/5 , 29/6 do Rogoźnika i Starego Bystrego 2 razy celem założenia straży-rozchód 15 koron. W związku z powyższym trzeba przyjąć że OSP Rogoźnik zostało założone w roku 1911.
  Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, kiedy zaczęła się Polska dźwigać i odbudowywać , tak też i na terenie wsi Rogoźnik zrodziła się nowa myśl, aby zmodernizować oraz zlokalizować wybudowanie brakujących obiektów na terenie wsi Rogoźnik. Jednym z głównych problemów było zorganizowanie we wsi jakiegoś zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nie było to takie łatwe ponieważ gromada Rogoźnik nie posiadała żadnych gruntów gromadzkich , takich jak inne okoliczne miejscowości.

  W roku 1946 zorganizowano zebranie wiejskie na które został zaproszony pracownik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Pan Chudoba Jakub z Nowego Targu i w tym czasie dokonano wyboru nowych władz i członkow OSP w Rogoźniku. Od tego czasu pod przewodnictwem Bronisława Bukowskiego jako prezesa straży działalność zaczęła się szybko rozwijać, ponieważ wybrani do zarządu OSP ludzie byli zamiłowani w pożarnictwie. Komendantem był wówczas Józef Komperda , który cieszył się bardzo dobrą opinią. Zarząd odbywał raz w miesiącu naradę gdzie były omawiane sprawy bieżące. Jednym z takich tematów był pilny zakup motopompy wraz z wyposażeniem .Temat ten pojawił się po pożarze u P.Tylki Bronisława „Świdra” kiedy to miejscowa straż nie miała sprzętu aby ugasić ten pożar.


  Strażacy w osobach:

  1.Bronisław Bukowski „Boziana” – Prezes
  2.Komperda Józef „Skórka” - Komendant
  3.Kwak Edward - mechanik
  4.Bukowski Andrzej -członek zarządu
  5.Tylka Andrzej „Moresek ” --członek zarządu
  6.Panek Stanisław - członek zarządu
  7.Zubek Jan - członek zarządu
  oraz:
  Kwak Jan „Benedycek”
  Tylka Bronisław- nr.domu 11
  Latocha Jan- nr.domu 99
  Kwak Józef – „Pabjan”- nr.domu 59
  Tylka Stanisław -nr.domu 53
  Kwak Andrzej „Rzeźnik”/Bartuś/ – nr.domu 77
  Tylka Stanisław „Kułach” – nr.domu 29
  Sojka Ludwik
  postanowili energicznie zabrać się do roboty. Pierwszym efektem tych prac był zakup motopompy typu „Fischer”oraz węży parcianych / bo innych w tym czasie nie było/.Koszt tego zakupu to 16.000 zł. Podstawowy sprzęt jednostka OSP już miała , ale problemem było jego składowanie . Sprzęt ten był przechowywany w prywatnych mieszkaniach m.in u.p.Władysława i Stanisławy Chlebek. W póżniejszym okresie wyposażenie straży zostało przeniesione do murowanego spichlerza p.Jana Kwaka „Benedycka”.
  Zachodziła koniecznośc budowy remizy OSP w Rogoźniku.
  4 marca 1952 roku na zebraniu członków straży , które odbyło się w mieszkaniu Bronisława Bukowskiego wybrano nowy zarząd w osobach: Komperda Józef – komendant ds. kulturalno-oświatowych , Zubek Jan – komendant ds. technicznych , Bukowski Bronisław – prezes a zarazem sekretarz ,Tylka Andrzej – członek , Kwak Józef- członek, Latocha Jan- przewodniczący komisji rewizyjnej, Tylka Władysla,Bukowski Andrzej , Kwak Andrzej , Kwak Jan , Tylka Bronisław –członkowie komisji rewizyjnej. Na posiedzeniu zarządu w dniu 05 lutego 1952 r. omówiono sprawę budowy nowego obiektu dla potrzeb miejscowej jednostki straży. Problemem był brak parceli pod ta budowę ,ponieważ wieś Rogoźnik nie posiadał żadnych gruntów . Wysunięto wniosek aby na ten temat rozpocząć rozmowy z Nowotarskimi Zakładami Materiałów Budowlanych /Wapiennik/ które posiadają odpowiednią parcel na ten cel. Na drugi dzień Bukowski Bronisław udał się do dyrekcji zakładu. Rozmowy były przeprowadzone z Dyrektorem Kasprzykowskim i jego zastępcą ds. technicznych Albinem Słowakiewiczem. Rozmowy przebiegały pomyślnie ku zadowoleniu obu stron. Efektem tych rozmów było otrzymanie na piśmie wydzielonej parceli pod budowę nowej remizy. W dniu 08 lipca 1954 r.zlecono wykonanie planu Andrzejowi Stopce za uzgodnioną kwotę 1115 zł. Ponieważ Pan Andrzej Stopka był na stanowisku Architekta Powiatowego , dlatego w krótkim czasie plany zostały wykonane i nic nie stało na przeszkodzie aby rozpocząć budowę. Jedyny problem w tym czasie to brak środków finansowych. Pojawiły się wówczas propozycje aby sprzedać grunt po Józefie Gucie a drugi na roli śmietańskiej. Były to małe kawałki gruntu ,ale ich sprzedaż pozwoliłaby rozpocząć budowę. W dniu 14 lutego 1952 r. w pomieszczeniu Sołtysa Gromady w obecności Ludwika Sojki , Bronisława Bukowskiego , Bronisława Tylki , Józefa Hajnosa została sprzedana parcel na roli śmietańskiej .Kupującym był Józef Duda który zapłacił 300 zł. Nastepna sprzedaż drugiej parceli po Józefie Gucie ,po którym nie było spadkobierców spadkobierców grunt pochodził z ogólnego areału Panek Katarzyny. Do kupna tego gruntu dopuszczono najbliższą rodzinę P.Guta a mianowicie Edwarda Kwaka. 12 listopada 1952 r. komisyjnie / 9 członków komisji/ ustalono wartośc tego areału na kwotę 500 zł. Powyższa kwota ze sprzedaży /800 zł./ została wpłacona do kasy OSP. Na wiosne 1953 r. ściągnięto z Naprawy maszynę do wyrobu cegły wraz z cała ekipą i wyprodukowano 15.000 sztuk cegły , którą wypalono w piecu na „Wapienniku” bezpłatnie. Słowa uznania należą się palaczom ,którzy byli zatrudnieni w tym zakładzie a mianowicie: Ludwikowi Zaryckiemu, Komperdzie Franciszkowi”Mikołajcykowi” którzy wypalili tą cegłe bez żadnego wynagrodzenia. Od Nowotarskich Zakładów Materiałów Budowlanych w Nowym Targu otrzymano bezpłatnie również 100.000 kg. kamienia wapiennego , 7.000 kg.wapna palonego. Gminna Spóldzielnia SCH w Nowym Targu przekazała bezpłatnie 3.000 kg. cementu. Po stal na budowę udano się samochodem m-ki Star wynajętym z PKS do Grójca k/Warszawy. Pojechali wówczas :Bronisław Bukowski , Józef Komperda, Andrzej Kwak, Stanisław Panek „Morcin”.Przywieziono wówczas 4.000 kg.stali , z tym że dla OSP Rogoźnik było 2.300 kg a dla Wydziału Oświaty w Nowym Targu 1.700 kg. Całość ładunku płaciła nowotarska oświata . Za zajęcie 2-giego miejsca w zawodach pożarniczych OSP Rogoźnik otrzymał w nagrodę 3 kubiki desek – podłogówek.
  Gdy zgromadzono już część materiałów budowlanych przystąpiono do rozpoczęcia budowy remizy. Budowę prowadzono systemem gospodarczym , przy aktywnym zaangażowaniu się strażaków oraz niektórych mieszkańców Rogoźnika. W okresie budowy występowały braki finansowe , w związku czym brano pożyczki z Banku Spółdzielczego. 30 marca 1965 r. pożyczono 10.000 zł. Aby móc spłacić zaciągnięte pożyczki organizowano zabawy . Gdy został już postawiony parter remizy postanowiono myśleć o samochodzie bojowym dla jednostki. Dnia 23 sierpnia 1963 r. OSP Rogoźnik otrzymał z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu samochód samochód wartości 54.000 zł. nr. rej. KA 1034 , protokół odbioru 1315/63/2. W 1968 r.zakupiono 10 szt. ubrań polowych / nr.faktury 3427/.
  W roku 1970 zakupiono drugą pompę za 17.841 zł. Zakup ten finansował Urząd Gminy w Ludzmierzu.
  20 stycznia 1970 r. zakupiono 15 szt.mundurów za kwotę 35.682 zł., a 8 maja 1970 dalsze 5 szt.za kwotę 3.160 zł.
  W dniu 01 lipca 1968 r. została spisana umowa pomiedzy OSP Rogoźnik a P.Kulakiem Stanisławem z Krauszowa na wykonanie stolarki budowlanej:
  1./ 6 szt. Okien podwójnych 142 x 105 cm.
  2./ 4 szt.okien pojedynczych 245 x 100 cm.
  3./1 szt.drzwi frontowe/główne/ 245 x 100cm.
  4./ 1 szt.drzwi do garażu 310cm x 340 cm.

  Całośc kosztów stolarki w/g rachunku ostatecznego – 13.000 zl.

  W roku 1971 członkowie miejscowej straży a mianowicie: Bukowski Ferdynand , Komperda Andrzej”Gupcorz” ,Jan Kwak „Benedycek” oraz Stanisław Kwak „Tomek” ufundowali Sztandar dla OSP Rogoźnik. Powyższy Sztandar został wykonany przez Pracownie Haftów w Poznaniu w 1971 r.za kwotę 16.500 zł., a uroczyste przekazanie nastąpiło 2 września 1971 r.
  Budowa parteru częściowo została zakończona ,ale na kontynuowanie dalszej budowy nie było mowy.
  Wyłoniła się wówczas sprawa kłopotów lokalowych lokalowych nauczaniu dzieci w Rogoźniku. Stara szkoła była za mała ,aby mogła normalnie funkcjonować. Na zebraniu wiejskim przeprowadzonym w szkole z udziałem przedstawiciela Wydziału Oświaty P. Roli Jana podpisano umowę dot. wykończenia piętra remizy i dostosowania tego budynku do wymogów szkolnictwa. W zamian za wykonie tych robót Wydział Oświaty nie uiszczał czynszu przez okres 10 lat. Duża ilośc mieszkańców poparła powyższą decyzje , jednakże były i głosy przeciwne. W 1980 r. zarząd jednostki podjął decyzje o pokryciu dachu remizy blachą ocynkowaną. Dach remizy był pokryty wcześniej dachówką cementową , która w 50 % była już zużyta. Blacha została zakupiona od P.Andrzeja Tylki w ilości 180 szt. arkuszy .Koszt zakupu 38.800 zł. Na pokrycie tej kwoty pobrano z Banku Spółdzielczego w Nowym Targu pożyczkę w wysokości 20.000 zl., dokonano wymiany 100 $ ,co stanowilo wartośc 11.700 zl. , reszta kwoty pochodziła z organizowanych zabaw. Blacharze pokryli dach za kwotę 12.500 zł. Zakupiono wówczas jeszcze rynny spustowe za kwotę 1870 zł. Pierwszy samochód strażacki został zakupiony od Pana Galicy z Zakopanego za łączną kwote 14.000 zł. Samochód został przywieziony do Rogoźnika przez Józefa Komperde, syna komendanta i umiejscowiono go na podwórku Wojciecha Bukowskiego. Powyższy samochód nie był przystosowany w pełni do gotowości bojowej. W związku z tym zostały poczynione starania o wyposażenie jednostki OSP w Rogoźniku w samochód bojowy z wyposażeniem. 23 sierpnia 1963 roku rogoźniccy strażacy otrzymali samochód bojowy po kapitalnym remoncie-bezplatnie.Wartośc tego samochodu wyceniona była wówczas na kwote 58.580 zł..Poprzednim właścicielem tego samochodu były Nowotarskie zakłady Przemysłu Skórzanego w Nowym Targu.Z biegiem czasu ten samochod został wyeksploatowany tak ,że rozpoczęto starania o nowy ,lepszy samochód. Zarzad OSP Rogoźnik w osobach Bronisław Bukowski, Ferdynand Bukowski, Stanisław Panek, Jan Kieta wystosowali pismo do Komendy Wojewódzkiej w Nowym Saczu o przydzielenie rogoźnickiej jednostce wozu gaśniczego. Po rozpatrzeniu niniejszego pisma Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Nowym Sączu w niedługim czasie przydzieliła dobry wóz bojowy z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Nowym Targu , był to STAR.
  Samochod ten służył miejscowym strażakom aż do roku 1997. Pomysł zakupu nowego wozu pożarniczego zrodził się w lipcu 1996 r. /Zarząd OSP sprawowali wówczas: Panek Jan –prezes , Naczelnik –Stanisław Kwak , sekretarz- Stanisław Bukowski , skarbnik-Murzydło Marian , gospodarz – Panek Stanisław/ . Samochód JELCZ 315 trafił do jednostki w 1997 r. w wyniku wspólnego wysiłku sporej grupy osób , w tym komendanta Stanisława Kwaka , prezesa Jana Panka ,sołtysa Jana Bieniasa i radnego Kazimierza Zubka. Podwozie zakupiono od prywatnego właściciela , karosowanie przeprowadziła specjalistyczna firma z Osin. Fundusze pochodziły z różnych źródeł :strażackich , gminnych , wiejskich , mieszkańców Rogoźnika oraz od sponsorów. Całkowity koszt nowego samochodu wynosil 72.800 zł. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Rogoźnika ,którzy nie szczędzili grosza na ten cel. Samochód JELCZ 315 jest samochodem ciężkim, posiadającym zbiornik na wodę poj.5000 l. wody , autopompę o wydajności 3200 l/min. oraz motopompę M 8/8.
  W niedziele 19.10.1997 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP nowego samochodu pożarniczego. Mszę Świętą odprawił i poświęcił nowy nabytek ks. prob. Mieczysław Zoń. Aktu przekazania na placu przy szkole podstawowej dokonał wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch. W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Rogoźnika oraz delegacje strażaków ochotników wraz ze sztandarami swoich macierzystych jednostek ze Starego Bystrego , Czarnego Dunajca , Ludźmierza , Krauszowa ,Trutego oraz zaproszeni goście :z-ca komendanta wojewódzkiego PSP st. kpt. Janusz Basiaga ,prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP st. bryg.Czesław Kosiba ,prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP Stanisław Kowalczyk , z-ca komendanta rejonowego PSP ST.asp.Andrzej Serafin ,członek zarządu wojewódzkiego ZOSP ST. bryg. Józef Strojny.

  Poczet sztandarowy OSP Rogoźnik reprezentowali „weterani” jednostki: Leopold Komperda , Stanisław Panek , Jan Kieta.

  Zobacz film z poświęcenie samochodu strażackiego OSP Rogoźnik w 1997 r.

  Dnia 17 stycznia 2010 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2009. Wśród przybyłych gości znaleźli się : 1. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu – mł. brygadiera Stanisław Galica, 2. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh . Jan Kuczkowicz, 3. Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ – dh . Stanisław Szeliga, 4. Członek zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP – dh. Andrzej Wielkiewicz, 5. Członek zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP – dh. Jan Łapsa, 6. Radna gminy Nowy Targ - P. Janina Zabawa, 7. Sołtys wsi Rogoźnik – P. Kazimierz Zubek. Rok 2009 był udany dla rogoźnickiej straży. Po wielu latach starań wreszcie udało się uregulować stan prawny działki na której znajduje się budynek remizy. Koszty tej regulacji pokrył Urząd Gminy Nowy Targ /ok.22 000 zł./ , zakupiono za środki Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik brakujące mundury dla druhów. Dzięki ofiarności rodakow z USA ,miejscowych druhów oraz mieszkańców Rogoźnika udało się wykonać nowy Sztandar .

  W 2010 r. został wykonany remont budynku remizy. -Zostało wyremontowane jedno pomieszczenie w budynku remizy OSP. W pomieszczeniu tym została zerwana spróchniała podłoga .Na wykonaną nową podłogę położono płytki ceramiczne a całe pomieszczenie zostało odmalowane. Koszt wykonania remontu - 3950,01 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
  -Wykonano prace remontowe polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych remizy styropianem oraz odnowiona została cała elewacja zewnętrzna remizy. Wymieniono również w budynku remizy trzy okna. Koszty tego remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ (22.545,00 zł.) oraz PZU Nowy Targ i Zarząd Powiatowy OSP RP w Nowym Targu.
  -Dnia 8 maja 2010 r. na ścianie frontowej remizy OSP pojawiła się figurka Św. Floriana - patrona strażaków oraz pamiątkowa tablica na której mieszkańcy Rogoźnika dziękują strażakom oraz ich patronowi za stuletnia opiekę. (zobacz zdjęcia)
  02 maja 2010 r. figurka Św. Floriana oraz pamiątkowa tablica została poświęcona przez proboszcza Parafii Rogoźnik ks. Andrzeja Bukalskiego podczas mszy św. odprawionej z okazji święta strażaków. Figurka Św. Floriana wraz z drewnianą kapliczką którą wykonał Pan Stanisław Kieta została ufundowana przez Sołtysa Kazimierz Zubka i Radę Sołecką wsi Rogoźnik. Tablica zostań wykonana przez Pana Jana Słodyczkę z Pieniążkowic, drewno na tablicę przekazał bezpłatnie Pan Marek Sproch a koszty wykonania tablicy pokryła Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku. Rada Sołecka pokryła również koszty wykonania czerwonego napisu na remizie o treści"OSP ROGOŹNIK". Przy pracach porządkowo - remontowych duże zaangażowanie druhów naszej jednostki OSP. Wiele prac wykonali nieodpłatnie.

  Dnia 24.02.2011 r. w godzinach porannych przed remizą OSP w Rogoźniku pojawił się samochód pożarniczo – gaśniczy marki MAN który został zakupiony od firmy "Dobre Samochody Pożarnicze " Joanna Dachowska - Baumschulenstrasse 17 12437 w Berlinie .Samochód ten wcześniej służył niemieckim strażakom .
  Samochód pożarniczo – gaśniczy marki MAN 14.192 , rok produkcji 1990 , przebieg 61.000 km. , podwójna kabina-9 osobowa w tym siedziska na "butle", hak holowniczy oraz zaczep z przodu auta , szybkie natarcie, manualna skrzynia biegów -napęd 4x4, blokada dyfra, silnik diesel pojemność 5687cm³ o mocy 192KM , masa całkowita-14 000kg , wspomaganie kierownicze , ogrzewanie postojowe, działko wodno-pianowe na dachu , autopompa oraz zabudowa Firmy ZIEGLER o wydajności 1600 litr.-min. , zbiornik wody 3100 lit. . sygnały świetlne i dźwiękowe MARTIN-HORN.Powyższy samochód znajdował się w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym.
  (zobacz zdjęcia)
  Wspólne starania w pozyskaniu samochodu podjęli się wiele miesięcy wcześniej przedstawiciele OSP w Rogoźniku wspólnie z sołtysem Kazimierzem Zubkiem . Działania te były również wspierane przez wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha . Środki finansowe potrzebne do zakupu samochodu ( 127.000,00 zł. ) pochodziły od Zarządu Gminnego OSP w Nowym Targu oraz Urzędu Gminy Nowy Targ.


  Tu podaj tekst alternatywnyUroczystość obchodów 100 - lecia OSP w Rogoźniku odbyła się 15 maja 2011 roku. Nie dopisała jednak pogoda . Uroczystość rozpoczęła się zbiórką Orkiestry Dętej z Ludźmierza , Pocztów Sztandarowych, Kompanii Honorowej , członków OSP z terenu gminy Nowy Targ i sąsiednich miejscowości oraz zaproszonych gości na placu przed budynkiem remizy OSP w Rogoźniku . Wcześniej dokonano uroczystego poświecenia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy z podziękowaniem za stuletnią opiekę mieszkańców Rogoźnika. Tablicę poświęcił Proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski .Odsłonięcia dokonali : Poseł RP Edward Siarka , naczelnik OSP Rogoźnik Stanisław Kwak oraz sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek. Po jej odsłonięciu i poświęceniu strażacy i siedemnaście pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych jednostek i organizacji przemaszerowało w defiladzie na czele z orkiestrą dętą do miejscowego kościoła na uroczystą Msze świętą którą odprawili : kapelan małopolskiej straży pożarnej st. kpt. ks. Władysław Kulig , proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski , były proboszcz parafii ks. Mieczysław Zoń oraz ks. Władysław Kos. Po mszy świętej nastąpił przemarsz wszystkich na płytę parkingu koło marketu „Biela”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Uroczystości na stadionie rozpoczęły się od złożenia meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji obchodów 100-lecia OSP Rogoźnik przez dowódcę uroczystości dh. Marcina Batkiewicza z JRG PSP N.Targ, po którym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy i odegranie hymnu narodowego przez orkiestrę dętą. W skład pocztu flagowego wchodzili: dh. Murzydło Marian , dh. Kwak Bogusław , dh.Komperda Tomasz. Dalsza część obchodów to uroczyste wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom Jednostki OSP w Rogoźniku . "Złotym Znakiem Związku" odznaczony został sztandar jednostki OSP w Rogoźniku ". Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka. Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza wręczony został zasłużonemu Prezesowi, wieloletniemu członkowi Jednostki OSP w Rogoźniku Bronisławowi Bukowskiemu. "Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni : Bukowski Stanisław , Bukowski Marek , Kwak Stanisław , Komperda Andrzej , Murzydło Marian , Gacek Tadeusz . "Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni : Komperda Tomasz , Fudala Tomasz , Szostak Jan , Pałka Adam , Kwak Bogusław. "Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni : Brzeźniak Piotr , Tylka Stanisław , Kułach Stanisław. Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali: Bienias Paweł , Kwak Piotr , Łowicki Marian , Panek Robert , Guzy Marek , Ścislowicz Grzegorz , Fudala Grzegorz , Bobek Wojciech , Kęsek Janusz , Szuba Maciej. Dekoracji wręczania medali i odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego dh. Jana Kuczkowicza. W trakcie uroczystości poświecono nowy Sztandar oraz samochód dla OSP Rogoźnik. Kluczyki do nowego nabytku strażaków przekazał wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch. Samochód ten został zakupiony w całości przez Urząd Gminy Nowy Targ. Natomiast Sztandar został wykonany przez Panią Annę Kubiniec z Kościeliska. dzięki ofiarności rodaków z USA , miejscowych druhów oraz mieszkańców Rogoźnika. Odczytano również listy gratulacyjne które nadeszły od : Stanisława Kozieja – szefa Biua Bezpieczeństwa Narodowego, Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP , Gen. brygadiera Wiesława B. Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP, St. brygadiera Andrzeja Mroza – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP , Andrzeja Guta - Mostowego – Posła na Sejm RP , Romana Tylki – Prezesa Klubu Parafii Rogoźnik / Stare Bystre w USA. Następnie strażacy ochotnicy, poczty sztandarowe, kompania honorowa i członkowie orkiestry przemaszerowali przed trybuną honorową. W uroczystości wzięli udział m.in.: poseł i członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Edward Siarka, St. kpt. ks. Władysław Kulig – kapelan wojewódzki straży pożarnej w Małopolscy , St. kpt. Mariusz Łaciak – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu , dh. Jan Kuczkowicz – prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP , Jan Łapsa – członek zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP , St. kpt. Janusz Barnaś – dowódca JRG w Nowym Targu , starosta nowotarski – Krzysztof Faber , wójt gminy Nowy Targ – Jan Smarduch , zastępca wójta gminy Nowy Targ Stanisław Szeliga , przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ Wiesław Parzygnat , proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski , były proboszcz parafii ks. Mieczysław Zoń , Władysław Kos, radni gminy Nowy Targ : Adam Hajnos , Krzysztofek Anna , Pietraszek Józef , skarbnik gminy Nowy Targ Józefa Bryniarska , dh. Stanisław Chowania – prezes oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP, Grażyna Hlawacz – Lisiecka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , soltys Rogoźnika Kazimierz Zubek. Uroczystości jubileuszowe na parkingu przebiegły w czasie ulewnego deszczu Uroczystości zakończył uroczysty obiad w Sali bankietowej „Pod Skałką” w Rogoźniku a wieczorem festyn strażacki, na którym zagrał zespół "Jawor".
  W sklad zarządu OSP Rogoźnik wchodzili wówczas : Prezes - Jan Szostak , Naczelnik -Stanisław Kwak , Z-ca naczelnika – Paweł Bienias , Sekretarz – Tomasz Komperda , Gospodarz – Piotr Brzeźniak , Skarbnik – Marian Murzydło , Członek zarządu – Tadeusz Gacek .  100 LAT OSP ROGOŹNIK - GALERIA ZDJĘĆ.

  Tablica


  100 LAT OSP ROGOŹNIK CZ.1


  100 lat OSP Rogoźnik cz.1

  100 LAT OSP ROGOŹNIK CZ.2


  100 lat OSP Rogoźnik cz.2

  Podczas Walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 29.01.2012 r. prezes Jan Szostak podał się do dymisji . Druhowie w głosowaniu jawnym wybrali nowego prezesa którym został dh. Adam Pałka. Uzupełniono również stan zarządu : vice prezesem OSP Rogoźnik został dh. Tadeusz Gacek , gospodarzami zostali : Tomasz Fudala i Stanisław Kułach , członkiem zarządu został dh. Stanisław Tylka. Zarząd OSP Rogoźnik od dnia 29.01.2012 r. : prezes -Adam Pałka , viceprezes - Tadeusz Gacek , naczelnik - Stanisław Kwak , z-ca naczelnika – Paweł Bienias , sekretarz – Tomasz Komperda ,gospodarz – Tomasz Fudala , gospodarz - Stanisław Kułach , skarbnik – Marian Murzydło , członek zarządu – Stanisław Tylka .
  24.01.2015 odbyło się jak co roku walne zebranie sprawozdawcze OSP. W trakcie zebrania powołano do życia Żeńską Drużynę OSP w Rogoźniku. Jest to niewątpliwie wydarzenie historyczne , ponieważ w trakcie całej ponad 100 – letniej działalności OSP Rogoźnik , żeńska drużyna nigdy w naszej miejscowości nie funkcjonowała./ galeria zdjęć /. W niedzielne popołudnie 7 lipca 2019 r. przy pięknej słonecznej pogodzie na stadionie sportowym w Rogoźniku przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Nowy Targ. W zawodach udział wzięło 12 drużyn męskich i 4 kobiece - łącznie 16 drużyn. Zawody rozegrano w konkurencji sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Męska drużyna OSP Rogoźnik zajęła w tych zawodach pierwsze miejsce , wyprzedzając OSP Krempachy i OSP Harklowa.
  OSP  AKTUALNY ZARZĄD OSP ROGOŹNIK

  Prezes - Adam Pałka
  Viceprezes - Tadeusz Gacek
  Naczelnik - Stanisław Kwak
  Z-ca naczelnika – Paweł Bienias
  Sekretarz – Paulina Kieta
  Gospodarz – Tomasz Fudala
  Gospodarz - Stanisław Kułach
  Skarbnik – Marian Murzydło
  Członek zarządu - Kwak Aleksandra

  KOMISJA REWIZYJNA

  Przewodniczący –Marek Bukowski
  Członek - Komperda Karolina
  Członek- Maciej Szuba  DRUHOWIE OSP ROGOŹNIK

  HONOROWI:

  Bukowski Stanisław
  Panek Jan


  CZYNNI:

  1./Kwak Stanisław
  2./Bukowski Marek
  3./Murzydło Marian
  4./Szostak Jan
  5./Pałka Adam
  6./Komperda Tomasz
  7./Gacek Tadeusz
  8./Bienias Paweł
  9./Fudala Tomasz
  10./Kułach Stanisław
  11./Kwak Bogusław
  12./Szuba Maciej
  13./Tylka Stanisław
  14./Halcarz Mariusz
  15./Ścisłowicz Grzegorz
  16./Kwak Piotr
  17./Łowicki Marian
  18./Panek Robert
  19./Bobek Wojciech
  20./Miętus Stanisław
  21./Pałka Jan
  22./Pałka Marcin
  23./Fudala Grzegorz
  24./Kwak Szczepan
  25./Wójcik Jakub
  26./Urbaś Paweł
  27./Bienias Bartłomiej
  28./Piekielnicki Marcin
  29./Kocańda Mateusz
  30./Górz Mateusz
  31./Komperda Jacek
  32./Mulica Mateusz
  33./Trzebunia Bartek
  34./Panek Patryk  Żeńska Drużyna OSP Rogoźnik

  1./Paulina Kieta
  2./Izabela Szuba
  3./Gabriela Bukowska
  4./Monika Gubała
  5./Bernadetta Kwak
  6./Bernadetta Kieta
  7./Klaudia Siuta
  8./Karolina Komperda
  9./Katarzyna Mrożek
  10./Patrycja Guńka
  11./Paulina Guńka
  12./Aleksandra Kwak
  13./Ewa Pałka
  14./Katarzyna Kwak
  15./Karolina Pałka


  Tu podaj tekst alternatywny
  Strażacy którzy już odeszli na wieczną wartę zapisując się złotymi zgłoskami w historii tutejszej OSP.  Dodane przez admin dnia listopad 25 2007 11:09:33 11177 Czytań - Drukuj
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 1 day
  mitch80 weeks
  kazimierz ku...165 weeks
  Melvinea218 weeks
  NathanSop232 weeks
  kazimierz panek237 weeks
  mlnaedos239 weeks
  AKwzor47255 weeks
  Tadek Tylka301 weeks
  ef318 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie