Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za lata 2015 - 2018...
  Tu podaj tekst alternatywny


  Sprawozdanie
  z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
  za lata 2015 - 2018

  Szanowni Państwo !.

  Dobiega końca trzecia kadencja mojego sołtysowania w naszej miejscowości.
  W trakcie tej kadencji realizowałem mandat zaufania, jakim zostałem obdarzony i mam nadzieję, że nie zawiodłem Państwa oczekiwań.
  Poniższe sprawozdanie będzie przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej miejscowości.
  Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik , pracując w następującym składzie:
  Kazimierz Zubek –sołtys
  Anna Siarka
  Adam Hajnos
  Marek Bukowski
  Marek Sproch
  Stanisław Kwak
  Pan Stanisław Kwak 27.08.2017 r. złożył pisemną rezygnacje z członka Rady Sołeckiej. Zebranie Wiejskie w dniu 27 września 2017 r. powyższą rezygnację przyjęło.
  Każdy sołtys pod koniec swojej kadencji powinien zrobić podsumowanie swojej pracy , zadać sobie trud zrobienia bilansu swoich sukcesów i porażek.
  Nie jest to proste aby w paru zdaniach zrelacjonować wszystko to , co działo się podczas tej kadencji , a wbrew pozorom dużo się działo i jako sołtys miałem sporo pracy .
  Moja praca w kolejnej kadencji była po części poświęcona zadaniom rozpoczętym w poprzednich latach jak i podejmowaniem nowych wyzwań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.
  Muszę tutaj mocno podkreślić dobrą współpracę z Radą Sołecką wsi Rogoźnik , władzami gminnymi zwłaszcza z Panem Wójtem Janem Smarduchem , który wykazywał duże zrozumienie dla naszych spraw .
  Od pierwszych dni bycia sołtysem w 2007 roku postanowiłem, aby wszelkie moje działania były przejrzyste dla mieszkańców Rogoźnika. Uważam, że ludzie, którzy wybrali mnie do reprezentowania naszej wioski, mają prawo wiedzieć co robię i z jakim skutkiem. Dlatego też założyłem stronę internetową na której staram się na bieżąco informować o istotnych dla wsi działaniach. Poza tym, strona ta ma także charakter promujący nasze sołectwo. Wydaję mi się, że robię to dość dobrze bowiem stronę tą odwiedziło już prawie dwa miliony osób.

  Zdaję sobie sprawę ,że nie wszystkie cele i oczekiwania mieszkańców Rogoźnika zostały spełnione , jednakże na każdym kroku starałem się w miarę możliwości realizować wnioski i postulaty mieszkańców.
  Przed wiejskim samorządem pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania.

  Jaka była ta kolejna czteroletnia kadencja ?
  Na pewno udana , owocna dla naszej miejscowości. Wystarczy popatrzeć ile się zmieniło w naszym otoczeniu. Nasza wioska , co mnie bardzo cieszy staje się z roku na rok coraz ładniejsza.

  Co udało się nam zrobić podczas tej upływającej kadencji ?

  BUDOWA MOSTU NA POTOKU WIELKI ROGOŹNIK

  W 2015 r. udało się zakończyć kolejną wielką inwestycje w naszej miejscowości. Po bardzo wielu latach oczekiwań mieszkańcy Rogoźnika doczekali się wreszcie mostu na potoku Wielki Rogoźnik z prawdziwego zdarzenia.
  Most o długości ponad 42 m. wybudowała Firma Budowlano - Usługowa „KUŁACH” z Białego Dunajca .
  Całkowity koszt budowy mostu to kwota 1 278 825, 22 zł brutto. Kwota została w całości pokryta przez Urząd Gminy Targ. Pozwolenie na użytkowanie tego mostu gmina otrzymała 06 października 2015 r.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOŹNIKU.


  W 2017 roku mieszkańcy Rogoźnika a szczególnie uczniowie naszej szkoły doczekali się wspaniałego obiektu sportowego jaką jest sala sportowa przy Szkole Podstawowej .
  Sala gimnastyczna wraz z zapleczem o wymiarach 20,70 m. x 30,69 usytuowana została na przedłużeniu istniejącego budynku szkoły i połączona przewiązką długości 12,0 mb z istniejącym budynkiem szkoły. Na arenie sali lokalizuje się:
  - boisko do siatkówki
  - boisko do mini koszykówki
  - boisko do mini piłki ręcznej.
  Podstawowe dane techniczne nowego obiektu:
  – kubatura obiektu: 4 985,0 m 3
  – Powierzchnia użytkowa - 682,7 m 2
  w tym powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 470,3 m 2
  Dodatkowo umiejscowiono na działce szkolnej stalowy podziemny zbiornika wody p. poż. o pojemności 100 m3 z dwoma punktami czerpania wody do celów gaśniczych.
  Sala gimnastyczna jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Nowa sala gimnastyczna będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.
  Sale gimnastyczną wybudował Zakład Remontowo - Budowlany p. Mariana Sikory z Nowego Targu.
  Wybudowanie sali gimnastycznej kosztowało Gminę Nowy Targ 2 028 225,84 zł.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  REMONTY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK.

  2015 R.

  1./ We wrześniu 2015 roku zakończono przebudowę drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ na długości 112 m. koło Szkoły Podstawowej w Rogoźniku polegającą na utwardzeniu pobocza kostką betonową.
  Na długości 112 m. powstał nowy chodnik dla pieszych szer. 1,40 m. wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm.
  Wykonano również :
  -6 wpustów odwodnieniowych ( spust wody z pól od strony północnej ) ,
  -2 wpusty uliczne (spust wody z drogi ) ,
  -5 studzienek rewizyjnych ,
  -ściek uliczny z 2 kostek na podbudowie betonowej.
  Powyższe prace budowlane wykonała firma Pana Wiesława Guńki ze Starego Bystrego.
  Koszt tej inwestycji w wysokości 74 046 , 00 zł. zostały pokryte w całości ze środków sołectwa Rogoźnik .
  Celem wykonania tych prac modernizacyjnych było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców ( zwłaszcza dzieci ) na tym najbardziej niebezpiecznym odcinku drogi w naszej miejscowości.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  2./ Wykonany został remont przepustu pod drogą gminną koło zabudowań Rogoźnik 112 B.
  Koszt remontu przepustu w wysokości 14 124,82 zł. został pokryty w całości ze środków sołectwa Rogoźnik .
  3./ W ciągu drogi wojewódzkiej nr. 957 ( na granicy Rogoźnika i Ludźmierza ) zamontowano wiatę przystankową . Przed montażem wiaty teren został wcześniej przystosowany do tego celu .W tym celu zamontowano w rowie rury przepustowe długości 9 m. , rów został następnie zasypany i wyprofilowany. Zostały zamontowane płyty ażurowe na dwóch przyczółkach zasypanego terenu. Została również wykonana zbrojona płyta betonowa pod montaż wiaty przystankowej o wymiarach 5 m x 2 m.
  Koszty w wysokości 10 604,49 zł. zostały pokryte w całości ze środków sołectwa Rogoźnik.

  Tu podaj tekst alternatywny 4./ Wykonany został częściowy remont drogi gminnej k. Strączka oraz odcinek drogi do wybudowanego mostu. Poszczególne odcinki tych dróg zostały wyżwirowane.
  Remont powyższych dróg kosztował 7 000,00 zł.
  5./ Wykonany został remont cząstkowy dróg z masy mineralno –asfaltowej w naszej miejscowości . Koszt tego remontu 12 540,00 zł. pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.

  2016 R.

  1./ Rok 2016 to okres przygotowania dokumentacji projektowej i uzgodnień z mieszkańcami remontu drogi gminnej „Przez Wieś” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 .
  Projekt został wykonany przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Renowa” Krzysztof Waniczek z Kluszkowiec.
  Koszt wykonania projektu to kwota 99 236,40 zł. Została pokryta po połowie przez Urząd Gminy Nowy Targ i Sołectwo Rogoźnik.
  Aby uzgodnić dokumentacje projektową potrzebne było zebranie 215 oświadczeń właścicieli gruntów o wyrażeniu zgody na dysponowanie przez Gminę Nowy Targ części działek na cele budowlane związane z wykonaniem tego remontu. Była to bardzo żmudna praca , ponieważ właściciele tych gruntów , oprócz Rogoźnika i sąsiednich miejscowości rozproszeni są w różnych częściach świata. Trzeba było dotrzeć do tych osób w USA , Kanadzie , Niemczech i innych krajach europejskich.
  2./ W październiku wykonane zostało przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Nowego Targu asfaltowanie części drogi gminnej „ koło Strączka ”. Koszt tych robót to kwota 10 114,92 zł.
  Przed asfaltowaniem firma STM z Piekielnika wykonało dodatkowe odwodnienie tej drogi. Koszt tego remontu w kwocie 10 313,00 obciążyło budżet sołectwa Rogoźnik.
  Po wielu latach udało się wreszcie zakończyć remont całego odcinka tej drogi.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  3./ Wykonano częściowy remont drogi gminnej „Pod Torami „.Najgorszy odcinek tej drogi został nawieziony żwirem i wyrównany. Koszt tego remontu to kwota 3 792 zł. które pochodziły ze środków sołectwa Rogoźnik.
  4./ Wykonano czyszczenie rowów przy drodze gminnej przez wieś na odcinku od nr. 59 aż do wylotu rowu do potoku Wielki Rogoźnik. Koszt wykonania tych prac to kwota 9 000,00 zł ., został pokryty ze środków sołectwa Rogoźnik. Rów ten od wielu lat był nie czyszczony i nie spełniał już swojej roli.
  5./ wykonano cząstkowy remont dróg po okresie zimowym . Koszt 3 910,81 zł. pokrył Urząd Gminy Nowy Targ .

  2017 r.

  1./ Wykonany został remont i modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez naszą miejscowość. Było to największe i najdroższe zadanie, jakie przyszło nam realizować w ostatnim okresie czasu w naszej miejscowości.
  Przedmiotowa droga w ostatnim okresie czasu była w bardzo złym stanie technicznym i wymagała bardzo pilnego remontu.
  Dzięki staraniom naszych władz samorządowych gmina Nowy Targ w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dla województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie na przebudowę i modernizację tej drogi .
  Wniosek wójta gminy Nowy Targ dotyczący przebudowy drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ w km.0+006,42 -2+781 w miejscowości Rogoźnik został sklasyfikowany na 1 miejscu wśród 48 wniosków złożonych przez samorządy gminne z województwa małopolskiego. Był to wielki sukces Gminy Nowy Targ i Rogoźnika !
  Uzyskana dotacja i środki własne gminy Nowy Targ pozwoliły na przeprowadzenie w 2017 roku przebudowy całego odcinka drogi gminnej „Przez Wieś” o łącznej długości 2,77 km. W ramach planowanych robót wybudowano przy drodze przez całą wieś chodnik dla pieszych szer. 2.28 m. , przebudowano skrzyżowania , wykonano dwie zatoki przystankowe , wyremontowano nawierzchnię asfaltową , przebudowano przepusty drogowe , rowy przydrożne, wyloty kanalizacji deszczowej , zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego.
  Modernizacja drogi gminnej przez wieś to kwota rzędu 3 889 384,31 zł. z czego dotacja pana Wojewody Małopolskiego wyniosła 1 790 380 zł.
  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik przeznaczyła dodatkowo kwotę 145 229,00 zł. na wykonanie ponadplanowych koniecznych prac przy remoncie tej drogi.
  Była to duża i bardzo długo oczekiwana inwestycja w naszej miejscowości.
  Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika oraz estetyka naszej wsi uległa znacznej poprawie.
  Oczywiście chciałem w tym miejscu jeszcze raz podziękować władzom naszej gminy z wójtem Smarduchem na czele i Radnym Gminy Nowy Targ za zrozumienie naszych lokalnych potrzeb i przekazanie tak dużych środków pieniężnych na ten cel.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  2./ W drodze „Na Kusprowym „ został wykonany nowy 100 m. odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wodę z drogi gminnej przez wieś. Koszt wykonania tego ciągu kanalizacji to kwota 32 000 zł. która pochodziła ze środków sołectwa Rogoźnik.
  3./ Kosztem 29 226,00 zł. został przeprowadzony remont 280 m. odcinka drogi gminnej „ Na Kusprowym”. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem i wyrównany.
  Koszt powyższego remontu drogi został pokryty po połowie przez Radę Sołecką wsi Rogoźnik i Urząd Gminy Nowy Targ.
  4./ Zostało wykonane czyszczenie rowu przy drodze gminnej przez wieś na odcinku od nr. 1 do wylotu rowu do potoku Wielki Rogoźnik. Koszt wykonania tych prac to kwota 2 500,00 zł ., został pokryty ze środków sołectwa Rogoźnik.
  5./ wykonano cząstkowy remont dróg po okresie zimowym. Koszt 16 477,77 zł. pokrył Urząd Gminy Nowy Targ .

  2018 ROK

  1./ W listopadzie firma " Kiernia " z Ratułowa wykonała nowy dywanik asfaltowy na drodze gminnej nr. K363512 "Koło wapiennika" w Rogoźniku.
  Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 312 mb , szer. 3,10 cm. wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy.
  Koszty powyższego remontu w wysokości 105 460,31 zł. pokryło po połowie sołectwo Rogoźnik oraz Urząd Gminy Nowy Targ.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  2./ Rok 2018 to rok uzgadniania inwestycji pod nazwą " Przebudowa istniejących koryt otwartych oraz wylotów wód opadowych odprowadzających wody deszczowe z drogi gminnej tzw. "Przez Wieś " do pobliskiego rowu melioracyjnego."
  Powyższe uzgodnienia kosztowały sołectwo Rogoźnik 9 225,00 zł. Na powyższą inwestycję nie posiadamy jeszcze stosownego pozwolenia wodno - prawnego.

  3./ Pod koniec 2018 roku zostały zamontowane dwie wiaty przystankowe przy nowo wyremontowanej drodze gminnej przez wieś tj. przy szkole oraz w dolnej części miejscowości.
  Zakup i montaż nowych wiat przystankowych został sfinansowany w całości ze środków sołectwa Rogoźnik i wyniósł 10 578 zł.
  Oczekiwanie na środek transportu jest teraz bardziej przyjemniejszy , gdyż można sobie usiąść na ławeczkę i schronić się przed wiatrem , deszczem czy w zimie przed śniegiem.
  W tym roku planujemy wykonać i zamontować drewnianą wiatę przystankową przy naszym kościele parafialnym która będzie wykonana w stylu regionalnym.

  W 2015 roku zwróciłem się do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o umiejscowienie na drodze wojewódzkiej nr. 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Rogoźnik w km. 0 + 319,74 przejścia dla pieszych.
  Jest to miejsce niebezpieczne , gdzie między innymi mieszkańcy Rogoźnika zamieszkujący Osiedle Za Torem schodząc z chodnika udają się do kościoła parafialnego. W tym miejscu przechodzą przez drogę wojewódzką również uczestnicy pogrzebów , udając się dalej drogą na cmentarz komunalny w Rogoźniku. Dotyczy to również wszystkich odwiedzających cmentarz.
  Ruch samochodowy na tej drodze jest bardzo duży , dlatego umiejscowienie w tym miejscu przejścia dla pieszych w znaczny sposób poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika oraz uczestników ruchu.
  Warunki jakie otrzymałem wówczas z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie były wówczas bardzo kosztowne i odstąpiono wtedy od tych prac. Warunkiem wykonania przejścia dla pieszych w tym miejscu było wówczas wykonanie części chodnika po stronie południowej oraz zamontowanie na przejściu dla pieszych z dwu stron drogi słupów z oświetleniem ulicznym.
  Do tego tematu należy powrócić w najbliższym czasie ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze a i środki finansowe na ten cel powinny się aktualnie znaleźć.
  ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK.

  Sołectwo jest odpowiedzialne również za prawidłowe odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym.
  Odśnieżanie dróg i chodników kosztowało nas :
  - w 2015 r. - 15 815,50 zł.
  - w 2016 r. - 23 629,30 zł.
  - w 2017 r. - 12 158,11 zł.
  - w 2018 r. – 11 952,43 zl.
  UMOCNIENIE BRZEGÓW KORYTA „WIELKI ROGOŹNIK „.

  Jesienią 2015 r. zabezpieczono i umocniono głazami kamiennymi odcinek brzegu koryta Wielki Rogoźnik w okolicach zabudowań Rogoźnik 19.
  Woda potoku Wielki Rogoźnik podmyła w tym miejscu brzeg wdzierając się niebezpiecznie w najbliższe zabudowania gospodarcze i mieszkalne Państwa Guzych. Część jego działki została zabrana przez wodę. Istniało poważne niebezpieczeństwo , że podczas kolejnej wielkiej wody zabudowania te będą bardzo zagrożone przed zalaniem i zniszczeniem.
  Powyższe prace wykonała firma p. Piotra Domalika z Ostrowska a koszty w wysokości 12 546,00 zł. zostały pokryte ze środków sołectwa Rogoźnik.

  27 października 2018 r. zwróciłem się po raz kolejny do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  w Krakowie o przeprowadzenie regulacji potoku górskiego Wielki Rogoźnik oraz o niezwłoczne podjęcie wszelkich czynności celem odnowienia i zabezpieczenia brzegów tego potoku na terenie wsi Rogoźnik.
  W chwili obecnej potok ten wskutek wieloletnich zaniedbań ze strony Zarządu Gospodarki Wodnej stanowi poważne zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców naszej wsi.
  Efektem mojej interwencji , zabudowania gospodarcze i mieszkalne w dolnej części wsi / rejon posesji Pana Guzego / , rejon nowo wybudowanego mostu oraz lewy brzeg potoku w rejonie stadionu sportowego zostały zakwalifikowane do przeprowadzenia robót utrzymaniowych polegających na zasypie lokalnych wyrw materiałem miejscowym i narzutem kamiennym. Zadania te zostaną wprowadzone do planu robót utrzymaniowych na lata 2019 – 20121.
  OŚWIETLENIE ULICZNE.

  Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwoty :
  - w 2015 r. - 15 678, 81 zł.
  - w 2016 r. - 21 850, 40 zł.
  - w 2017 r. - 18 938, 88 zł.
  - w 2018 r. - 21 385, 52 zł.
  Tu podaj tekst alternatywnyW 2015 roku kolejne lampy uliczne rozświetliły ulice na terenie Rogoźnika.
  Zamontowano wówczas 9 lamp na odcinku drogi gminnej tzw. „ Pod Torami „od Państwa Tylków „Kuchałów „ do Państwa Kwaków „ Symcykow ”.
  Oświetlenie to kosztowało 47.616 zł. i zostało pokryte po połowie przez sołectwo Rogoźnik i gminę Nowy Targ.
  W 2016 roku wykonany został projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na granicy Rogoźnika i Ludźmierza od nr. 1 do drogi wojewódzkiej nr. 957. Koszt wykonania projektu to kwota 6 150,00 zł. Powyższy projekt oświetlenia został zapłacony ze środków sołectwa Rogoźnik.


  Tu podaj tekst alternatywny W 2017 roku zamontowano 8 lamp oświetleniowych na odcinku drogi gminnej od numeru Rogoźnik 1 do drogi wojewódzkiej 957 . Oświetlenie tego odcinka ulicy wykonano zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Rogoźnik z 2016 r.
  Oświetlenie to kosztowało 39 667,50 zł. i zostało pokryte po połowie przez sołectwo Rogoźnik i gminę Nowy Targ. Wykonawcą oświetlenia był Zakład instalatorstwa elektrycznego Klukoszowski Józef z Nowej Białej.
  Dzięki tym inwestycjom wszyscy poczuliśmy się bardziej bezpieczni.
  W 2017 roku zakupiono kolejnych dziewięć oświetleniowych dekoracji świątecznych , które w okresie świąt Bożego Narodzenia przyozdobiło naszą miejscowość i podkreśliło świąteczny nastrój. Aktualnie mamy już na stanie 18 takich świątecznych oświetleń.


  SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.PROF. JÓZEFA TISCHNERA.

  Rada Sołecka wspierała również naszą szkołę podstawową.

  W 2015 roku była to kwotą 7 220,01 zł.
  1./ Dużym wydarzeniem w 2015 r. dla naszej miejscowości był jubileusz 125 – lecia Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Rada Sołecka dofinansowała zorganizowanie tej uroczystości kwotą 5 720,01 zł.
  2./ Gminny Konkurs Szopek wsparliśmy kwotą 500 zł.
  3./ Zlot Kolorowych Sznurów którego organizatorem którego był Hufiec Podhalański ZHP wraz drużyną harcerską z Rogoźnika Rada Sołecka dofinansowała kwotą 1 000,00 zł.
  Natomiast z budżetu gminy Nowy Targ ogółem na Szkołę Podstawową w Rogoźniku wydatkowano kwotę 819 631,21 zł.

  2016

  W 2016 roku Szkołę Podstawową wsparliśmy kwotą 5 810,35 zł. a mianowicie :
  1./ Gminny konkurs Szopek wsparliśmy kwotą 227,29 zł.
  2./ Uroczyste otwarcie wystawy szopek i prac plastycznych dzieci w Muzeum Archidiecezjalnym im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie – 1 000,00 zł.
  3./ Na remont pomieszczenia w budynku szkoły przekazaliśmy kwotę 2 700,00 zł.
  4./ Na działalność naszych harcerzy i zuchów przeznaczyliśmy kwotę 1 883,06 zł.
  Natomiast z budżetu gminy Nowy Targ ogółem na Szkołę Podstawową w Rogoźniku wydatkowano kwotę - 725 915,36 zł.

  2017

  W 2016 roku Szkołę Podstawową wsparliśmy kwotą 3 927,29 zł. a mianowicie :
  1./ Gminny konkurs Szopek wsparliśmy kwotą 538,24 zł.
  2./ XVII Rajd Szkół Tischnerowskich organizowany przez Szkołę Podstawową im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku został dofinansowany kwotą 2 000,00 zł.
  3./ Rada Sołecka dofinansowała w 2017 roku działalność naszych harcerzy i zuchów kwotą 1 905,70 zł.
  Dodatkowo ze środków Urzędu Gminy Nowy Targ została zakupiona do Sali gimnastycznej wykładzina dywanowa / 3 100,80 zł. / , dozowniki do mydła / 2 435,00 zł. / , wyklejenie szyb folią w sali gimnastycznej / 1 070,00 zł. / oraz wykonane zostały prace malarskie / 7 257,00 zł. /
  Końcem roku przed głównym wejściem do budynku szkoły położono nową kostkę brukową za wykonanie której zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.

  2018

  W 2018 roku Szkołę Podstawową wsparliśmy kwotą 7 322,03 zł. a mianowicie :
  1./ Usługa gastronomiczna związana z otwarciem sali gimnastycznej - 2 900,00 zł.
  2./ Zakup farb i pędzli - 239,60 zl.
  3./ Zakup pompy zatapialnej i oprzyrządowania - 608,38 zł.
  4./ Zakup 11 sztuk rolet tekstylnych - 2 130,04 zł.
  5./ Zakup artykułów papierniczych - 611,10 zł.
  6./ Zakup laminatora , folii i niszczarki - 734,37 zl.

  OSP ROGOŹNIK

  Wspieraliśmy również OSP Rogoźnik.

  W 2015 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 10 977,18 zł. a mianowicie :
  1./ Zakupiono umundurowanie dla żeńskiej drużyny OSP Rogoźnik - kwota 4 962,00 zł.
  2./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 461,68 zł.
  3./ Wykonany został również przegląd okresowy kotłowni gazowej w remizie OSP – koszt 553,50 zł.
  Dodatkowo Urząd Gminy Nowy Targ pokrył koszty pracy koparki przy pożarze torfowiska w wysokości - 850, 00 zł.

  W 2016 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 10 977,18 zł. a mianowicie :
  1./ Zakupiono kosiarkę spalinową - 1 200,00 zł.
  2./ Dokonano naprawy urządzenia ładująco – konserwującego akumulatory - 845,01 zł.
  3./ Zakupiono 10 polarów z napisem straż - 950,00 zł.
  4./ Dostarczono i zamontowano piec gazowego do remizy - 6 600,00 zł
  5./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy - 5 338,48 zł.
  6./ Rada Solecka pokryła koszty zakupu i transportu piasku oraz pracy koparki podczas powodzi
  która miała miejsce w dniu 17 lipca. Była to kwota 2 233,98 zł.

  Tu podaj tekst alternatywnyW 2017 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 28 511,94 zł. a mianowicie :
  1./ Wykonano remont schodów wejściowych do remizy OSP - 3 950,00 zł.
  2./ Wykonano odwodnienie budynku remizy – 3 000,00 zł.
  3./ Utwardzono teren przed położeniem kostki brukowej przed remizą - 3 000,00 zł.
  4./ Wyłożono kostką teren przed budynkiem remizy - 13 407,00 zł.
  5./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy - 5 154,94 zł.

  W 2018 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 11 738,49 zł. a mianowicie :
  1./ Zakup mundurów - 3 927,00 zł.
  2./ Wykonanie szafy przesuwnej - 3 000,00 zł.
  3./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy - 4 811,49 zł.
  4./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy - 5 154,94 zł.


  LKS „SKAŁKA” Rogoźnik.

  Ważna dla mieszkańców jest też idea wspierania kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Dobrze układała się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
  Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłej kadencji na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwoty :

  W 2015 roku - 11 435,03 zł.
  - zakupiono 12 drewnianych ławek – 3 000,00 zł.
  - wyposażono szatnie w 6 rolet – 183,69 zł.
  - zakupiono nawozy na boisko sportowe - 1 029,42 zł.
  - zapłacono ogrzewanie szatni - 5 054,97 zł.
  - zapłacono energie elektryczną zużytą na obiekcie sportowym - 2 166,95 zł.

  W 2016 roku - 22 144,56 zł.
  - wykonano malowanie podłogi sceny widowiskowej - 1 230,32 zł.
  - wykonano odwodnienia boiska sportowego po powodzi. Chodzi o prace odmulające wylot odwodnienia boiska do potoku Wielki Rogoźnik – 590,00 zł.
  - zakupiono meble do budynku szatni – 709,01 zł.
  - wykonano 1 stół i 3 ławek – 950, 00 zł.
  - zakupiono i zamontowano lampe halogenową przed wejściem głównym do szatni – 233,70 zl.
  - zakupiono i ułożono kostkę brukową przed sceną widowiskową – 11 800,00 zł.
  - zapłacono ogrzewanie szatni – 5 128,14 zł.
  - zapłacono energie elektryczną zużytą na obiekcie sportowym - 1 503,39 zł.

  Urząd Gminy Nowy Targ przekazał również kwotę 2 911,98 zł na zakup nawozu na boisko sportowe. Kwota ta pochodziła z wpływów za reklamę znajdującą się na boisku sportowym.

  W 2017 roku - 9 987,75 zł.
  - Zakupiono i zamontowano Lampe halogenową przed wejściem głównym do szatni – 178,00 zl.
  - wykonany został przegląd pieca gazowego - 307,50 zl.
  - wykonano 5 dużych i 4 małe stoły - 2 500,00 zł.
  - wymieniony został moduł sensora systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej na stadionie – 553,50 zł.
  - zakupiono dwie deski do WC , które uległy zniszczeniu - 155,00 zł.
  - Jak co roku zostało również udrożnione odwodnienie boiska sportowego po powodzi. Chodzi o prace odmulające wylot odwodnienia boiska do potoku Wielki Rogoźnik.
  - zapłacono ogrzewanie szatni – 4 591,81 zł.
  - zapłacono energię elektryczną zużyta na obiekcie sportowym - 1 701,94 zł.

  W 2018 roku - 10 380,44 zł.
  - naprawa pieca gazowego - 928,65 zł.
  - zakup nawozów na boisko sportowe - 2 834,00 zł.
  - remont odwodnienia boiska sportowego - 400,00 zl.
  - zakup impregnatu do drewna w celu pomalowania ławek - 244,50 zł.
  - zakup opryskiwacza , zamków do drzwi - 232,88 zl.
  - zapłacono ogrzewanie szatni – 2 864,22 zł.
  - zapłacono energię elektryczną zużyta na obiekcie sportowym – 2 876,19 zł.

  W budynku tym przez cały rok działa świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogą się spotkać i mile spędzić wolny czas.

  Urząd Gminy Nowy Targ przekazał na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych przekazał klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwoty :
  -w 2015 r. - 19.000 zł.
  -w 2016 r. - 19.000 zł.
  -w 2017 r. - 20 000 zł.
  -w 2018 r. – 20 000 zl.
  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ROGOŹNIKU.

  Tu podaj tekst alternatywnyZe środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwoty :
  - w 2015 r. - 498,00 zł. / zakupiono 10 l. warnik oraz czajnik elektryczny./
  - w 2016 r. - 500,00 zł. / zakupiono piekarnik elektryczny oraz mikrofalę./
  - w 2017 r. - 991,31 zł. / zakupiono urządzenie gospodarstwa domowego./
  - w 2018 r. – 1 000, oo zł.


  CMENTARZ KOMUNALNY W ROGOŹNIKU .

  Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w ubiegłej kadencji.
  Cmentarz Komunalny w Rogoźniku istnieje od 1971 roku i przez cały ten okres jest administrowany i utrzymywany przez gminę Nowy Targ. W szybkim tempie ubywa na cmentarzu miejsca na pochówek zmarłych. W związku z powyższym zachodzi konieczność pilnego powiększenia cmentarza.
  Rada Sołecka widząc pojawiający się w nieodległej przyszłości problem poczyniła pierwsze działania . Zwróciliśmy się pisemnie do wójta gminy Czarny Dunajec z prośbą o wsparcie tych kosztownych inwestycji. Nie może być tak ,że sołectwo Stare Bystre i gmina Czarny Dunajec nie ponosi żadnych kosztów funkcjonowania cmentarza. Jak wszyscy wiemy na terenie cmentarza komunalnego w Rogoźniku od 45 lat chowana jest również spora część zmarłych mieszkańców Starego Bystrego przynależna do Parafii Rzymskokatolickiej w Rogoźniku./ Aktualnie jest to ok. 120 zamieszkałych domów /. Cały koszt utrzymania cmentarza przypisany jest gminie Nowy Targ a od czterech lat sołectwu Rogoźnik. Sołectwo Rogoźnik ponosi wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika , utrzymaniem cmentarza / koszenie , sprzątanie itp. /, wywozem śmieci z terenu cmentarza oraz zimowym odśnieżaniem drogi dojazdowej do cmentarza.
  Naszym zdaniem samorząd gminy Czarny Dunajec powinien partycypować i czuć się współodpowiedzialny za funkcjonowanie tego cmentarza teraz i w przyszłości.
  Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego nr.1/2017 z dn.12.03.2017 r. w dniu 18 grudnia ubiegłego roku zakupiono na poszerzenie cmentarza dz. ewid. nr. 322/14 pow. 0,30 ha. Koszt zakupu tej działki wraz z opłatami notarialnymi i wpisem do księgi wieczystej opiewa na kwotę 60 944,00 zł. Kwotę 50 000, 00 zł. na ten cel przekazał Urząd Gminy Czarny Dunajec a pozostałą kwotę 10 944,00 zł . zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.
  Bardzo serdecznie dziękuję Gminie Czarny Dunajec z Panem Wójtem Józefem Babiczem na czele jak również sołtysowi Starego Bystrego Panu Andrzejowi Ligasowi za przekazanie dotacji pieniężnej na ten cel. Dziękuję również wójtowi gminy Nowy Targ za pokrycie pozostałej kwoty.
  Na poszerzenie tego cmentarza planujemy w przyszłości zakupić jeszcze część działki ewid. 306/4 ) o powierzchni 0,20 ha , ewentualnie część działki ewid. Nr.358/8 oraz wykonać nowe ogrodzenie całego , powiększonego już cmentarza. Aktualnie stare ogrodzenie z siatki jest już bardzo zniszczone i nie nadaje się do jakiejkolwiek naprawy.
  Zamierzeniem naszym jest również poszerzenie drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr. 957 do cmentarza , gdyż aktualna droga ta jest zbyt wąska i ominięcie się dwóch samochodów jest niemożliwe. Ruch na tej drodze w ostatnich latach znacznie się zwiększył. W tym celu konieczny jest zakup działki sąsiadującej z tą drogą tj. dz.ewid.305/6 ) ewentualnie zakup sąsiadującej od strony wschodniej cmentarza działki ewid.358/8 aż do drogi wojewódzkiej. Co do zakupu działki 305/6 pod poszerzenie drogi dojazdowej nie doszliśmy na dzień dzisiejszy do porozumienia. Powodem braku porozumienia jest wysoka cena tej działki. Temat ten nie został jednak definitywnie zamknięty. Rozmowy w tym temacie są w dalszym ciągu czynione.
  Pragnę również poinformować , że w 2017 r. uregulowany został stan prawny naszego cmentarza komunalnego. Od początku powstania cmentarza czyli od 1971 roku nikt nie zadbał , aby stan własnościowy tego cmentarza został prawnie uregulowany. Regulacja stanu prawnego w 2017 r. kosztowała 4 980,00 zł. i została pokryta przez Urząd Gminy w Nowym Targu.
  Z tego tytułu Rada Sołecka poniosła również koszty w wysokości 2 300,00 zł.

  Utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku kosztowało sołectwo Rogoźnik :
  - W 2015 r. - 20 323,61 zł. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 14 670,45 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza 2 940, 40 zł., naprawa kosiarki - 252,15 zł., wykonanie mapy do celów prawnych - 400,00 zł. , zakup paliwa - 160,61 zł.
  - w 2016 r. - 18 938,02 zł. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 16 093,29 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza 2 698,80 zł. , zakup paliwa do kosiarki 145,93 zl.
  - w 2017 r. - 18 309,89 zł. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 16 542,02 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza 1 619,00 zł. , zakup paliwa do kosiarki 148,86 zł.
  - w 2018 r. - 18 562,49 zl. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 18 045,75 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza - 3 715,91 zl. , zakup paliwa do kosiarki - 211,85 zł. i naprawa podkaszarki - 304,89 zl.

  Gmina Nowy Targ przeznaczyła dodatkowo kwotę 297,98 zł. na zakup obuwia i odzieży roboczej oraz na zakup środków czystości.
  CZYSTOŚĆ I ESTETYKA NASZEJ WSI.

  Jak co roku dbamy o czystość i estetykę naszej wsi. Między innym dwa razy w ciągu roku koszona jest część byłego torowiska od strony Starego Bystrego ( ok.500 m.).
  Na każdym z pięciu przystanków autobusowych zamontowano kosz na śmieci. Opróżnianie koszy pokrywane jest ze środków sołectwa. Wykonywane były bieżące prace porządkujące naszą wieś.
  W każdym roku organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych oraz bezpłatne zbiórki odpadów foli po sianokiszonkach.
  Powyższe akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i miały na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów oraz poprawa estetyki naszej miejscowości . Podobne akcje będą w przyszłości kontynuowane.

  Utrzymanie porządku na terenach należących do Sołectwa Rogoźnik kosztowało sołectwo Rogoźnik :
  - w 2015 r. - 4 124,95 zł.
  - w 2016 r. - 1 900,00 zł.
  - w 2017 r. - 1 436,50, zł.
  - w 2018 r. - 4 273,48 zł.

  ORGANIZACJA DOŻYNEK I „ROGOŹNICKICH DNI SPORTU I ROZRYWKI”

  Co roku pod koniec sierpnia odbywają się w naszej miejscowości dwudniowe „Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”.
  Na terenie Stadniny Koni "Dworna " organizowane są Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera które cieszą się sporym zainteresowaniem a tydzień później dożynki rogoźnickie połączone z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym. Ogromnie cieszy serce , że ta piękna dożynkowa tradycja jest w Rogoźniku kontynuowana i cały czas pielęgnowana.
  Na scenie plenerowej prezentują się zespoły regionalne , muzyczne jak również kabarety.
  Wokół są rozstawione stoiska ze smakołykami. Jest zawsze grill , tradycyjne góralskie jedzenie , a do tego dobrze zaopatrzony bufet. Mieszkańcy i ich liczni goście ucztują przy biesiadnych stołach, podziwiając kolejne występy. Na zakończenie imprezy organizowana jest doskonała zabawa.
  Warto dodać iż z roku na rok na Rogoźnicką imprezę przybywa coraz więcej gości. Nasza impreza staje się coraz bardziej popularna na Podhalu i nie tylko.
  Na Rogoźnickich Dniach Sportu i Rozrywki w ostatnich latach gościliśmy dwa razy delegację Rogoźnika z gminy Bobrowniki . Jestem przekonany , że współpraca pomiędzy naszymi miejscowościami będzie w dalszym ciągu kontynuowana.
  Wieniec dożynkowy na te uroczystości wykonują co roku inni mieszkańcy Rogoźnika . Kształt wieńca dożynkowego oraz koordynatorem jego wykonania była w ostatnich latach Danusia Hajnos za co jej serdecznie dziękuję. Pomocy w wykonaniu wieńca dożynkowego corocznie udziela również firma „Split ” za co jej również bardzo serdecznie dziękuje.
  Dziękuję w tym miejscu wszystkim mieszkańcom Rogoźnika którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się w zorganizowaniu Dożynek Parafialnych i Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki. Szczególne podziękowania kieruję do licznych sponsorów.
  „Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki „ organizowane były pod patronatem honorowym wicemarszałka województwa małopolskiego pana Stanisława Sorysa , starosty nowotarskiego pana Krzysztofa Fabera oraz wójta gminy Nowy Targ pana Jana Smarducha. Dziękuje Im również za przekazane środki finansowe na ten cel.
  Tradycyjnie już co roku w trakcie uroczystości wręczyłem statuetki z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i pracę na rzecz społeczności Rogoźnika.
  - W 2015 roku statuetki takie otrzymali : zespół muzyczny „Jawor „ z Rogoźnika oraz pan Włodzimierz Majerski.
  - W 2016 roku statuetki otrzymali : Pan prof. Marian Tischner z małżonką , p. Grażyna Hlawacz - Lisieckiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku oraz pana Jan Bobek.
  - W 2017 roku takie statuetki z podziękowaniami otrzymali : Wójt Gminy Nowy Targ pan Jan Smarduch , Proboszcz Parafii Rogoźnik Ks. Andrzej Bukalski , panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku.
  - w 2018 roku taką statuetkę otrzymał Klub Parafii Świętego Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre z Chicago.
  Ogólnie na organizację Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki zostały wydatkowane kwoty :
  - w 2015 roku - 4 968,95 zł.
  - w 2016 roku – 6 390,44 zł.
  - w 2017 roku - 9 501,25 zł.
  - w 2018 roku - 9 852,69 zł.

  Natomiast w pierwszą niedziele września odbywają się w Ludźmierzu Dożynki Podhalańskie.
  W uroczystościach tych bierze udział zawsze delegacja Rogoźnika wraz z pięknie wykonanym wieńcem dożynkowym i darami ołtarza.
  POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI.

  08 grudnia 2018 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przywołaliśmy i uczciliśmy pamięć o tych, którzy walczyli dla Ojczyzny.
  W roku, gdy obchodziliśmy 100-lecie niepodległości Rzeczpospolitej, przy ludźmierskim sanktuarium zostali upamiętnieni "w sercach i na kamieniu" mieszkańcy Rogoźnika oraz parafii Ludźmierz, którzy walczyli o wolną Polskę w latach 1914-1945.
  Ich imiona można odczytać na tablicach, które znajdują się na Pomniku Niepodległości.
  W uroczystościach wzięli licznie udział mieszkańcy Rogoźnika , poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej oraz OSP Rogoźnik , uczniowie , nasze zuchy oraz harcerze.
  Wiązankę biało czerwonych kwiatów pod pamiątkowymi tablicami złożył w imieniu wszystkich mieszkańców Rogoźnika sołtys Kazimierz Zubek.
  Budowę Pomnika Niepodległości kwotą 5 000,00 zl. wsparło finansowo również Sołectwo Rogoźnik.
  Co roku po przejściu wielkiej wody udrażniane były przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. Takie czynności wykonywane były w ciągu roku zazwyczaj dwa razy a koszty tych prac pokrywa Rada Sołecka.
  W 2016 roku Rada Sołecka wsi Rogoźnik po raz kolejny mając na uwadze szkody które poczynił potok Rogoźnik, a także jego realne zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia skierowała pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie domagając się regulacji potoku Wielki Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku. W tym piśmie Rada Sołecka zwróciła się również o ponowne rozważenie regulacji koryta potoku Wielki Rogoźnik , polegającej na przekopie koryta potoku i oddaleniu go od zabudowań mieszkalnych.
  Rada Sołecka na przestrzeni lat zwracała się w tej sprawie już kilkakrotnie lecz bez pozytywnego rezultatu.
  Podstawowym obowiązkiem RZGW jest utrzymywane rzek i potoków w taki sposób, aby zapewniona była ochrona ludzi i mienia przed powodzią. A tym samym obowiązkiem RZGW jest podejmowanie wszelkich środków mających na celu zapewnienie tej ochrony.
  Przerzucanie swoich obowiązków na innych przez RZGW podyktowane jest brakiem funduszy, który to argument RZGW podnosi w każdym swoim piśmie. Brak funduszy nie jest jednak dla mieszkańców wsi którzy każdego roku muszą się zmagać ze skutkami zaniedbań żadnym wytłumaczeniem. Tym bardziej, że od 2004 roku, jeśli chodzi o inwestycje dot. Rogoźnika RZGW nie zrobił „NIC”. Oznacza to, że przez okres ponad 10 lat – poza monitorowaniem potoku Rogoźnik, spisaniem notatki służbowej po każdej powodzi i odpowiedzią na moje wnioski – w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rogoźnik, pracownicy RZGW nie zrobili nic.
  Odpowiedzią na nasze pismo było ponowne – NIE . Nie ma pieniędzy na niezbędne remonty i w dalszym ciągu brak zgody RZGW na przesuniecie koryta .
  27 października 2018 roku sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek skierował do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ponowne pismo w którym domaga się przeprowadzenia regulacji potoku górskiego Wielki Rogoźnik. Efektem tego pisma trzy lokalizacje wymagające pilnych prac zabezpieczających, tj. zabudowania gospodarcze i mieszkalne w dolnej części wsi ( rejon posesji Pana Guzego ) , rejon nowo wybudowanego mostu na potoku Wielki Rogoźnik oraz lewy brzeg potoku w rejonie stadionu sportowego zostały zakwalifikowane do przeprowadzenia robót utrzymaniowych polegających na zasypie lokalnych wyrw materiałem miejscowym i narzutem kamiennym. Roboty te zostały wprowadzone do planu robót utrzymaniowych na lata 2019 – 2021.
  Tu podaj tekst alternatywnyW 2016 roku po raz pierwszy ukazał się rogoźnicki kalendarz który jest teraz wydawany co roku.
  Kalendarz w całości jest finansowany ze środków sołectwa wsi Rogoźnik.
  W kalendarzu ukazują się zdjęcia przedstawiające piękne widoki naszej wsi oraz wybrane wydarzenia z życia naszej miejscowości.
  Dochód ze sprzedaży kalendarzy zostaje przeznaczony na wydanie kalendarza rogoźnickiego w następnym roku oraz na cele promocyjne Sołectwa Rogoźnik.
  Kalendarze są rozprowadzane do wszystkich rodzin w naszej miejscowości poprzez rogoźnickich harcerzy , za co im serdecznie dziękuje.
  Kalendarze docierają również do naszych Rodaków w Chicago. Są rozprowadzane poprzez Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli.
  Na zaproszenie wójta gminy Bobrowniki P. Arkadiusza Zięby delegacja Rogoźnika udała się dwa razy do śląskiego Rogoźnika w gminie Bobrowniki.
  Okazją do pierwszego wyjazdu na Śląsk były uroczystości związane z 792 rocznicą urodzin Rogoźnika oraz 60 – lecie parafii Świętej Jadwigi Śląskiej. Natomiast drugi raz pojechaliśmy na uroczystości odsłonięcia wspaniałego amfiteatru.
  Delegacji przewodniczył sołtys Kazimierz Zubek wraz z członkami Rady Soleckiej , panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz prezes OSP Rogoźnik.
  Była to wspaniała okazja do nawiązania i poszerzenia współpracy z przedstawicielami śląskiego Rogoźnika.


  Tu podaj tekst alternatywny Szczególnym wydarzeniem w 2015 r. było nadanie klubowi Parafii św. Andrzeja Boboli Rogoźnik/Stare Bystre w USA tytułu "ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY TARG". Tak zdecydowała Rada Gminy Nowy Targ w dniu 13 października 2015 roku.
  O nadanie takiego tytułu wnioskował sołtys wraz z Radą Sołecką. W ten szczególny sposób chcieliśmy podziękować Klubowi za wszystko co uczynili dobrego dla społeczności Rogoźnika .
  Natomiast w roku 2016 minęło pół wieku działalności Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik Stare Bystre w USA . Uroczystości jubileuszowe odbyły się w 29 października 2016 .
  W tym miejscu pragnę przypomnieć krótką historie Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago.

  Klub św. Andrzeja Boboli w Chicago powstał 28 lutego 1966 roku z inicjatywy Józefa Kwaka „Sobusia”. Klub został zarejestrowany w Stanie Illinois jako korporacja ze statusem organizacji charytatywnej. Na liście członków znalazło sie wówczas 35 osób.
  Tęsknota za ojczystym krajem, góralską ślebodą , tańcem, śpiewem i muzyką stworzyły potrzebę zrobienia czegoś, co mogło uzupełnić tę pustkę. Postanowili stworzyć atmosferę podobną do tej na Podhalu, zintegrować środowisko rogoźniczan w Chicago a jednocześnie przerzucić pomost pomiędzy Chicago i Rogoźnikiem.
  W 1967 roku prezesem wybrany został Władysław Tylka „Filarów”. Za jego kadencji która trwała aż do 1989 roku Klub wspierał finansowo budowę kościoła w Rogoźniku , organizując przedstawienia teatralne i zabawy. Pod koniec lat sześćdziesiątych nagrano kilka płyt między innymi „Powstanie Chochołowskie”, „Redyk Owiec” a dochód ze sprzedaży został przekazany również dla parafii w Rogożniku.
  Od 1989 roku Klubem kierowała Helena Bukowska. Klub w dalszym ciągu wspierał parafię przekazując fundusze na budowę wieży kościelnej i pokrycie blachą miedzianą dachu na kościele parafialnym oraz remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku.
  W marcu 2002 nowym prezesem został wybrany Kazimierz Panek. Klub zmienił oficjalną nazwę na „Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik – Stare Bystre w USA”.
  Obecnie Klubem kieruje pan Roman Tylka.
  Celem nadrzędnym działalności Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik – Stare Bystre w USA było wspieranie materialne parafii Rogoźnik. Od początku istnienia klub mocno angażuje się w życie parafii i wsi Rogoźnik. Klub wspierał Szkołę Podstawowa w Rogoźniku podczas nadania szkole imienia ks. Józefa Tischnera, ponadto przekazał szkole sprzęt do monitoringu gniazda bocianiego, wyposażył bibliotekę szkolną w meble , wsparł drużynę harcerską , wielokrotnie wspierał OSP Rogoźnik przekazując środki na zakup sprzętu , umundurowania, organizację uroczystości 100 - lecia OSP , zakupił sprzęt do nagłośnienia boiska sportowego w Rogoźniku , angażuje się w akcje charytatywne przeprowadzane w naszej miejscowości. Nieprzerwanie wspiera parafię we wszelkiego rodzaju inwestycjach przy kościelnych.
  W listopadzie 2011 roku obchodził jubileusz 45-lecia działalności. Podczas uroczystej mszy św. poświęcony został sztandar ufundowany przez członków Klubu.
  Z okazji jubileuszu 50 lat istnienia Klubu Parafii św. Andrzeja Boboli Rogoźnik/Stare Bystre w USA przesłałem prezesowi list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich członków Klubu. Podziękowałem również za utrzymywanie łączności z rodzinnym Podhalem oraz za wszelką pomoc udzieloną mieszkańcom Rogoźnika i ciągłe deklaracje ze strony zarządu klubu o chęci nieprzerwanej współpracy z ich małą ojczyzną Rogoźnikiem.
  Dzisiaj z tego miejsca pragnę im jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców Rogoźnika gorąco podziękować za to co robią dla naszej miejscowości. Życzę Im również wszystkiego najlepszego.
  Szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa za lata 2015 – 2018 r. do wglądu u sołtysa.

  Podsumowując minione cztery lata, dziękuję wszystkim za współpracę, pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju naszej miejscowości . Bardzo serdecznie pragnę podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem.
  Dziękuję Wójtowi Gminy Nowy Targ P. Janowi Smarduchowi oraz jego zastępcom p. Stanisławowi Szelidze i p. Marcinowi Kolasie za wielokrotne wsparcie moich działań dotyczące spraw mieszkańców Rogoźnika.
  Na osobną uwagę zasługuje dobra współpraca z Radą Sołecką. Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań , które bardzo pomagały mi w pracy. Rzeczowe uwagi i głos doradczy, czasami poparcie planów a często czysta fizyczna pomoc to nieocenione wsparcie.
  Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za miłą i owocną współpracę .
  Słowa podziękowania należą się również druhom i druhnom naszej OSP z komendantem Staszkiem Kwakiem i prezesem Adamem Pałką na czele. Zawsze można było liczyć na jakąkolwiek pomoc naszych strażaków.
  Dziękuje pani Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Monice Pacyga , poprzedniej dyrektor p. Grażynie Hlawacz -Lisieckiej , oraz Komitetowi Rodzicielskiemu Szkoły Podstawowej w Rogoźniku za owocną współpracę.
  Dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku. Nasze panie aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy.
  Co roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej uczestniczą w Przeglądzie Artystycznym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ oraz w konkursie potraw regionalnych w Łopusznej. Nasze Gospodynie pokazały, że nie tylko w kuchni czują się dobrze ale również posiadają talenty aktorskie i wokalne, czego dowodem były czołowe miejsca w tym przeglądzie.
  Nasze panie reprezentowały również naszą miejscowość podczas wyjazdów do śląskiego Rogoźnika.
  Na Panie z Naszego Koła Gospodyń Wiejskich zawsze można liczyć podczas Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki które organizowane są corocznie w sierpniu i w których aktywnie uczestniczą.
  Za to wszystko dzisiaj im serdecznie dziękuje.
  Dziękuję sportowcom z LZS „Skałka” za pomoc , osiągnięte wyniki i godne reprezentowanie naszej miejscowości .
  Dziękuję również naszemu proboszczowi ks. Andrzejowi Bukalskiemu za duchowe wspieranie naszych zadań jak również za przekazywanie podczas mszy ogłoszeń i informacji dla mieszkańców Rogoźnika.
  Dziękuję radnemu Markowi Sprochowi oraz poprzedniemu radnemu Adamowi Hajnosowi za wspieranie moich działań w Radzie Gminy Nowy Targ.
  Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Rogoźnika za życzliwe jak również i krytyczne uwagi.
  Bez Waszej życzliwości, wsparcia, zaangażowania, osobistego trudu, pracy i pomocy dorobek tych czterech lat byłby zapewne skromniejszy.
  Sołtys oraz Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób oraz przedsiębiorców wspierających nasze działania zarówno w sposób finansowy jak i poprzez pomoc własną, doradztwo, a także merytoryczną krytykę. Wszystkie propozycje, wskazówki lub uwagi są dla nas bardzo cenne. Podziękowania kierujemy również za uczestnictwo we wszystkich podejmowanych przez nas inicjatywach.
  Państwa radość oraz zadowolenie jest dla nas motywacją do dalszej pracy na rzecz naszego sołectwa.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika


  Dodane przez admin dnia styczeń 21 2019 14:54:25 0 Komentarzy - 108 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 1
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie