Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za 2017 rok....
  Tu podaj tekst alternatywny


  Sprawozdanie
  z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
  za 2017 rok.

  Szanowni Państwo !.

  Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik , pracując w następującym składzie:
  Kazimierz Zubek –sołtys
  Anna Siarka
  Adam Hajnos
  Marek Bukowski
  Marek Sproch
  Stanisław Kwak
  Pan Stanisław Kwak 27.08.2017 r. złożył pisemną rezygnacje z członka Rady Sołeckiej. Zebranie Wiejskie w dniu 27 września 2017 r. powyższą rezygnację przyjęło.

  Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik.
  W omawianym okresie czasu Rada Sołecka odbyła 7 posiedzeń , na których omawiane były sprawy związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi w sołectwie oraz wypracowaniem propozycji zadań potrzebnych do realizacji w sołectwie.

  Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.

  Rok 2017- to dobry rok dla Rogoźnika , to rok przeprowadzonych dwu wielkich inwestycji w naszej miejscowości.
  Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Rogoźnika wreszcie doczekali się wspaniałego obiektu sportowego jaką jest sala sportowa przy Szkole Podstawowej jak również odremontowany odcinka drogi głównej przez naszą wieś .
  Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej rozpoczęła się już w roku 2016.
  Przetarg na budowę Sali gimnastycznej ogłoszony został przez Urząd Gminy Nowy Targ dnia 02 marca 2016 r. Został wyłoniony wykonawca : Zakład Remontowo - Budowlany Pana Mariana Sikory z Nowego Targu.
  Natychmiast przystąpiono do prac budowlanych które trwały do końca października ubiegłego roku.
  Sala gimnastyczna wraz z zapleczem o wymiarach 20,70 m. x 30,69 usytuowana została na przedłużeniu istniejącego budynku szkoły i połączona przewiązką długości 12,0 mb z istniejącym budynkiem szkoły. Budynek sali gimnastycznej jest niezależną bryłą w której sytuuje się na parterze arenę sali z widownią rozkładaną dla 50 osób. Po zachodniej stronie budynku sali znajduje się zaplecze sanitarne jako odrębna , parterowa dobudówka.
  Od strony południowej sali sytuuje się piętrowe zaplecze stanowiące przedłużenie bryły sali.
  Na arenie sali lokalizuje się:
  - boisko do siatkówki
  - boisko do mini koszykówki
  - boisko do mini piłki ręcznej.
  Podstawowe dane techniczne nowego obiektu:
  – kubatura obiektu: 4 985,0 m 3
  – Powierzchnia użytkowa - 682,7 m 2
  w tym powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 470,3 m 2
  Sala gimnastyczna jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Nowa sala gimnastyczna będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.
  Jestem również przekonany , że z wybudowanej sali gimnastycznej będzie korzystała również pozostała młodsza i starsza społeczność naszej miejscowości.

  Szanowni Państwo !

  Końcem ubiegłego roku zakończono remont i modernizację drogi gminnej przebiegającej przez naszą miejscowość. Było to największe i najdroższe zadanie, jakie przyszło nam realizować w ostatnim okresie czasu w naszej miejscowości.
  Przedmiotowa droga w ostatnim okresie czasu była w bardzo złym stanie technicznym i wymagała bardzo pilnego remontu.
  Dzięki staraniom naszych władz samorządowych gmina Nowy Targ w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dla województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie na przebudowę i modernizację tej drogi .
  Wniosek wójta gminy Nowy Targ dotyczący przebudowy drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ w miejscowości Rogoźnik został sklasyfikowany na 1 miejscu wśród 48 wniosków złożonych przez samorządy gminne z województwa małopolskiego. Był to wielki sukces Gminy Nowy Targ i Rogoźnika !
  Uzyskana dotacja i środki własne gminy Nowy Targ pozwoliły na przeprowadzenie w 2017 roku przebudowy całego odcinka drogi gminnej „Przez Wieś” o łącznej długości 2,77 km. W ramach planowanych robót wybudowano przy drodze przez całą wieś chodnik dla pieszych szer. 2.28 m. , przebudowano skrzyżowania , wykonano dwie zatoki przystankowe , wyremontowano nawierzchnię asfaltową , przebudowano przepusty drogowe , rowy przydrożne, wyloty kanalizacji deszczowej , zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego.
  Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika oraz estetyka naszej miejscowości uległa znacznej poprawie.
  Realizacja tych dwóch zadań była ogromnym obciążeniem dla gminy Nowy Targ.
  Łączny koszt obu inwestycji to kwota 5 917 610 zł.
  Wybudowanie sali gimnastycznej kosztowało 2 028 225,84 zł.
  Natomiast modernizacja drogi gminnej przez wieś to kwota rzędu 3 889 384,31 zł. z czego dotacja pana Wojewody Małopolskiego wyniosła 1 790 380 zł.
  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik przeznaczyła dodatkowo kwotę 145 229,00 zł. na wykonanie ponadplanowych koniecznych prac przy remoncie tej drogi.
  W imieniu całej społeczności Rogoźnika pragnę dzisiaj po raz kolejny bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tych inwestycji.
  Szczególne podziękowania kieruję w stronę wójta Gminy Nowy Targ Pana Jana Smarducha. To dzięki staraniom pana wójta zrealizowane zostały te dwie wielkie inwestycje. Słowa uznania i podziękowania kieruję również na ręce zastępcy wójta Gminy Nowy Targ Pana Stanisława Szeligi.
  Dziękuję wszystkim radnym Gminy Nowy Targ za akceptację odważnej konstrukcji projektów budżetu. Dziękuję za przekazanie tak dużych środków finansowych na ten cel.
  Słowa podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Gminy Nowy Targ i jednostek organizacyjnych gminy za pomoc i fachowe doradztwo w realizacji tych inwestycji.
  Dziękuję projektantom , wykonawcom i inspektorom nadzoru tych obu inwestycji.

  Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w ubiegłym roku.
  W szybkim tempie ubywa na cmentarzu miejsca na pochówek zmarłych. W związku z powyższym zachodzi konieczność pilnego powiększenia cmentarza. Poczynione zostały już w tym kierunku pierwsze działania a mianowicie zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego nr.1/2017 z dn.12.03.2017 r. w dniu 18 grudnia ubiegłego roku zakupiono na poszerzenie cmentarza dz. ewid. nr. 322/14 pow. 0,30 ha. Koszt zakupu tej działki wraz z opłatami notarialnymi i wpisem do księgi wieczystej opiewa na kwotę 60 944,00 zł. Kwotę 50 000, 00 zł. na ten cel przekazał Urząd Gminy Czarny Dunajec a pozostałą kwotę 10 944,00 zł . zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.
  Bardzo serdecznie dziękuję Gminie Czarny Dunajec z Panem Wójtem Józefem Babiczem na czele jak również sołtysowi Starego Bystrego Panu Andrzejowi Ligasowi za przekazanie dotacji pieniężnej na ten cel. Dziękuję również wójtowi gminy Nowy Targ za pokrycie pozostałej kwoty.
  Na poszerzenie tego cmentarza planujemy w przyszłości zakupić część działki ewid. 306/4 ) o powierzchni 0,20 ha , ewentualnie część działki ewid. Nr.358/8 oraz wykonać nowe ogrodzenie całego , powiększonego już cmentarza. Aktualnie stare ogrodzenie z siatki jest już bardzo zniszczone i nie nadaje się do jakiejkolwiek naprawy.
  Zamierzeniem naszym jest również poszerzenie drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr. 957 do cmentarza , gdyż aktualna droga ta jest zbyt wąska i ominięcie się dwóch samochodów jest niemożliwe. Ruch na tej drodze w ostatnich latach znacznie się zwiększył. W tym celu konieczny jest zakup działki sąsiadującej z tą drogą tj. dz.ewid.305/6 ) ewentualnie zakup działki ewid.358/8 aż do drogi wojewódzkiej. Rozmowy w tym temacie są czynione.
  Pragnę również poinformować , że w 2017 r. uregulowany został stan prawny naszego cmentarza komunalnego. Od początku powstania cmentarza czyli od 1971 roku nikt nie zadbał , aby stan własnościowy tego cmentarza został uregulowany. Regulacja stanu prawnego kosztowała 4 980,00 zł. i została pokryta przez Urząd Gminy w Nowym Targu.
  W ubiegłym roku utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku kosztowało sołectwo Rogoźnik 18 309,89 zł. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 16 542,02 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza 1 619,00 zł. , zakup paliwa do kosiarki 148,86 zł.
  Gmina Nowy Targ przeznaczyła dodatkowo kwotę 297,98 zł. na zakup obuwia i odzieży roboczej oraz na zakup środków czystości.

  W lipcu ubiegłego roku został wykonany w drodze „Na Kusprowym „ nowy 100 m. odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wodę z drogi gminnej przez wieś. Koszt wykonania tego ciągu kanalizacji to kwota 32 000 zł. która pochodziła ze środków sołectwa Rogoźnik.

  Latem ubiegłego roku kosztem 29 226,00 zł. został przeprowadzony remont 280 m. odcinka drogi gminnej „ Na Kusprowym”. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem i wyrównany.
  Koszt powyższego remontu drogi został pokryty po połowie przez Radę Sołecką wsi Rogoźnik i Urząd Gminy Nowy Targ.

  W sierpniu zostało wykonane czyszczenie rowu przy drodze gminnej przez wieś na odcinku od nr. 1 do wylotu rowu do potoku Wielki Rogoźnik. Koszt wykonania tych prac to kwota 2 500,00 zł ., został pokryty ze środków sołectwa Rogoźnik.

  Po przejściu wielkiej wody udrożnione zostały przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. Taką czynność wykonano w ciągu ubiegłego roku jeden raz a koszt tych prac to kwota 2 000,00 zł.
  Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Rogoźnik w 2017 r. kosztowało nasze sołectwo 12 158,11 zł.
  W lecie został wykonany w naszej miejscowości cząstkowy remont dróg po okresie zimowym. Koszt 16 477,77 zł. pokrył Urząd Gminy Nowy Targ .


  Jak co roku dbamy o czystość i estetykę naszej wsi. Między innym dwa razy w ciągu roku jest koszona część byłego torowiska od strony Starego Bystrego ( ok.500 m.).
  Na każdym z pięciu przystanków autobusowych zamontowany jest kosz na śmieci. Opróżnianie koszy pokrywane jest ze środków sołectwa. Wykonane zostały bieżące prace porządkujące naszą wieś.
  Utrzymanie porządku na terenach należących do Sołectwa Rogoźnik w 2017 r. kosztowało 1 436,50, zł.
  W 2017 roku kwotą 3 927,29 zł. wsparliśmy finansowo naszą szkołę podstawową.
  Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Rogoźniku zapełnia się szopkami. Szkolny konkurs szopek jest dziś najważniejszym wydarzeniem związanym z Bożym Narodzeniem w gminie Nowy Targ.
  W XXI edycji konkursu nadesłano 66 szopek z 16 szkół podstawowych naszej gminy.
  Rada Sołecka na ten cel przeznaczyła kwotę 538,24 zł.
  W dniach 5-6 października 2017 r. odbył się XVII Rajd Szkół Tischnerowskich organizowany przez Szkołę Podstawową im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku. W rajdzie brało udział 9 szkół podstawowych noszących imię ks. profesora z terenu Małopolski oraz Śląska. Ponadto na zaproszenie organizatorów pozytywnie odpowiedziała Szkoła Podstawowa w Zavaznej Porubie ze Słowacji, która współpracuje z Gminą Nowy Targ.
  Całe przedsięwzięcie miało na celu integrację szkół tischnerowskich oraz przybliżenie miejsc związanych z patronem. Rajdy tych szkół są organizowane corocznie przez kolejne szkoły, w tym roku miano organizacji przypadło szkole z Rogoźnika.
  Na ten cel Rada Sołecka przeznaczyła kwotę 2 000,00 zł.
  W naszej miejscowości aktywnie działa również Związek Harcerstwa Polskiego skupiony przy Szkole Podstawowej.
  Rada Sołecka dofinansowała w 2017 roku działalność naszych harcerzy i zuchów kwotą 1 905,70 zł.
  16 czerwca po raz pierwszy na stadionie sportowym w Rogoźniku zorganizowano festyn rodzinny. Uczniowie szkoły podstawowej i ich rodzice obchodzili Święto Rodziny.
  Zabawa była znakomita. Wszyscy mogli wesoło i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Tradycyjnie już uczniowie pochwalili się swoimi występami tanecznymi i wokalnymi, które były bardzo interesujące i pomysłowe.
  Występom towarzyszyły rodzinne rozgrywki sportowe . Był oczywiście pyszny poczęstunek , który zorganizowali rodzice naszych dzieci.
  Harcerze pokazywali dzieciom jak należy udzielać pierwszej pomocy.
  Ze środków Urzędu Gminy Nowy Targ została zakupiona do Sali gimnastycznej wykładzina dywanowa / 3 100,80 zł. / , dozowniki do mydła / 2 435,00 zł. / , wyklejenie szyb folią w sali gimnastycznej / 1 070,00 zł. / oraz wykonane zostały prace malarskie / 7 257,00 zł. /
  Końcem roku przed głównym wejściem do budynku szkoły położono nową kostkę brukową za wykonanie której zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.
  W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej za bardzo dobrą współpracę.

  Tradycyjnie jak co roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
  Ze środków sołeckich przeznaczyliśmy kwotę 3 950,00 zł. na remont schodów wejściowych do remizy OSP.
  Kwotę 3 000,00 zł. przekazaliśmy na wykonanie odwodnienia budynku remizy.
  Na wykorytowanie i utwardzenie terenu przed położeniem kostki brukowej przed remizą przeznaczyliśmy kwotę 3 000,00 zł.
  Wyłożenie kostką terenu przed budynkiem remizy kosztowało sołectwo Rogoźnik 13 407,00 zł.
  Ze środków sołeckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 154,94 zł.
  W tym miejscu chcę podkreślić aktywność naszych strażaków. Zawsze są gotowi nieść pomoc bliźniemu. Życzę Im wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

  Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę 991,31 zł. na zakup niezbędnych urządzeń gospodarstwa domowego.
  Nasze panie jak co roku aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy.
  22 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbył się II Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ.
  Celem przeglądu było umożliwienie zaprezentowania umiejętności aktorskich i śpiewaczych gospodyń zrzeszonych w KGW na terenie Gminy Nowy Targ.
  Na scenie zaprezentowały się gospodynie z 11 wsi nowotarskiej gminy.
  W przeglądzie nie mogło zabraknąć Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Rogoźnika, które zaprezentowały się na scenie w skeczu "Poli sie".
  Nasze Gospodynie pokazały, że nie tylko w kuchni czują się dobrze ale również posiadają talenty aktorskie i wokalne, czego dowodem były gromkie brawa od zgromadzonej na sali publiczności i zajęcie I miejsca w tym przeglądzie.
  Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku reprezentowały panie w następującym składzie: Zofia Komperda , Danuta Hajnos , Maria Bukowska , Maria Murzydło oraz Anna Król.
  Nasze panie reprezentowały również naszą miejscowość na kolejnym konkursie potraw regionalnych w Łopusznej jak również podczas wyjazdu do śląskiego Rogoźnika.
  Na Panie z Naszego Koła Gospodyń Wiejskich zawsze można liczyć i za to im dzisiaj serdecznie dziękuje.

  Dnia 27 maja na zaproszenie wójta gminy Bobrowniki P. Arkadiusza Zięby udała się do Rogoźnika delegacja naszej miejscowości .
  Delegacji ubranej odświętnie w stroje regionalne przewodniczył sołtys Kazimierz Zubek wraz z członkami Rady Soleckiej oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
  Okazją do wyjazdu na Śląsk były uroczystości związane z 792 rocznicą urodzin Rogoźnika oraz 60 – lecie parafii Świętej Jadwigi Śląskiej.
  O godz. 12.00 w parafialnym kościele Świętej Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku odbyła się uroczysta Msza Święta jubileuszowa w której to uczestniczyliśmy i wspólnie z tamtejszymi parafianami , przedstawicielami lokalnego i gminnego samorządu dziękowaliśmy Banu Bogu za 60 lat parafii.
  W swojej homilii ksiądz przepięknie nawiązał do historii obydwu Rogoźników i Parafii. Wspólnie modliliśmy się do patronów obydwu parafii a mianowicie do Świętej Jadwigi Śląskiej i Świętego Andrzeja Boboli.
  Po zakończonej Mszy Świętej nasza delegacja została zaproszona przez sołtysa Rogoźnika P. Andrzeja Szymanka do Domu Kultury na obiad i poczęstunek.
  Następnie Wójt gminy Bobrowniki zapoznał nas z atrakcjami Rogoźnika i całej gminy Bobrowniki. Przy pomocy wynajętego samochodu miejsca te osobiście zwiedziliśmy .
  Dobrze układa się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
  Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłym roku na wyposażenie i funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 9 987,75 zł.
  Zakupiono i zamontowano Lampe halogenową przed wejściem głównym do szatni – 178,00 zl.
  Za kwotę 307,50 wykonany został przegląd pieca gazowego.
  Wykonano 5 dużych i 4 małe stoły przeznaczając na ten cel kwotę 2 500,00 zł.
  Wymieniony został moduł sensora systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej na stadionie. Koszt – 553,50 zł.
  Za kwotę 155,00 zł. zostały zakupione dwie deski do WC , które uległy zniszczeniu.
  Budynek szatni musi mieć zapewnione ogrzewanie , w zeszłym roku przeznaczono na ten cel kwotę 4 591,81 zł. Natomiast na energie elektryczną zużytą na tym obiekcie sportowym zapłaciliśmy kwotę 1 701,94 zł.
  W budynku tym przez cały rok działa świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogą się spotkać i mile spędzić wolny czas.
  Jak co roku zostało również udrożnione odwodnienie boiska sportowego po powodzi. Chodzi o prace odmulające wylot odwodnienia boiska do potoku Wielki Rogoźnik.
  Urząd Gminy Nowy Targ w 2018 roku na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych przekazał klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę 19.000 zł. W tym roku nasz klub sportowy na ten cel otrzyma kwotę 20 000,00 zł.

  Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w 2017 roku w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 18 938, 88 zł.
  Kolejne lampy uliczne rozświetliły ulice na terenie Rogoźnika.
  Końcem maja zamontowano 8 lamp na odcinku drogi gminnej od numeru Rogoźnik 1 do drogi wojewódzkiej 957 .
  Oświetlenie tego odcinka ulicy wykonano zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Rogoźnik z 2016 r.
  Oświetlenie to kosztowało 39 667,50 zł. i zostało pokryte po połowie przez sołectwo Rogoźnik i gminę Nowy Targ.
  Wykonawcą oświetlenia był Zakład instalatorstwa elektrycznego Klukoszowski Józef z Nowej Białej.
  Dzięki tej inwestycji wszyscy poczujemy się bardziej bezpieczni.
  W ubiegłym roku zakupiono kolejnych dziewięć oświetleniowych dekoracji świątecznych , które w okresie świąt Bożego Narodzenia przyozdobiło naszą miejscowość i podkreśliło świąteczny nastrój. Aktualnie mamy już na stanie 18 takich świątecznych oświetleń.
  W dniach 13 i 20 sierpnia odbyły się „ III Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”.
  Dnia 13 sierpnia 2017 r. na terenie Stadniny Koni "Dworna " odbyły się XI już Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera , a 20 sierpnia odbyły się dożynki rogoźnickie połączone z z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym. Ogromnie cieszy serce , że ta piękna dożynkowa tradycja jest w Rogoźniku kontynuowana i cały czas pielęgnowana.
  Po raz drugi w Rogoźnickich Dniach Sportu i Rozrywki gościliśmy delegację Rogoźnika z gminy Bobrowniki z z Panią vice wójtem gminy Bobrowniki i sołtysem Rogoźnika P. Andrzejem Szymankiem na czele. Jestem przekonany , że współpraca pomiędzy naszymi miejscowościami będzie w dalszym ciągu kontynuowana.
  W ubiegłym roku wieniec dożynkowy na te uroczystości wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr. 1 do 60 . Kształt wieńca dożynkowego był pomysłem Danusi Hajnos.
  Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom Rogoźnika którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w zorganizowaniu Dożynek Parafialnych i III Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki. Szczególne podziękowania kieruję do licznych sponsorów.
  W ubiegłym roku po raz kolejny patronat honorowy imprezie objął wicemarszałek województwa małopolskiego Pan Stanisław Sorys. Swoim patronatem imprezę objął również Pana Starosta nowotarski Krzysztof Faber oraz wójt gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch.
  Tradycyjnie już co roku w trakcie uroczystości wręczyłem statuetki z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i pracę na rzecz społeczności Rogoźnika.
  W 2017 roku takie statuetki z podziękowaniami otrzymali :
  1. Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch.
  2. Proboszcz Parafii Rogoźnik Ks. Andrzej Bukalski.
  3. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
  1. Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku.

  W 2017 roku po raz drugi ukazał się rogoźnicki kalendarz na rok 2018.
  Kalendarz w całości został sfinansowany ze środków sołectwa wsi Rogoźnik. / z dochodu za sprzedane kalendarze na 2017 r. / Koszt wykonania kalendarzy na 2018 r. to kwota 2 589 zł. /
  W kalendarzu znalazły się zdjęcia przedstawiające nasze krajobrazy oraz wybrane wydarzenia z życia naszej miejscowości.
  Dochód ze sprzedaży kalendarzy zostanie przeznaczony na wydanie kalendarza rogoźnickiego w przyszłym roku oraz na cele promocyjne Sołectwa Rogoźnik.
  Kalendarze zostały rozprowadzane do wszystkich rodzin w naszej miejscowości poprzez rogoźnickich harcerzy , za co im serdecznie dziękuje.
  kalendarze dotarły również do naszych Rodaków w Chicago i zostały rozprowadzane poprzez Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli.

  W 2017 roku były przeprowadzone cztery akcje zbiórki odpadów a mianowicie : 19 maja i 06 października 2017 r. zostały przeprowadzone na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych. Natomiast 19 czerwca odbyła się bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach.
  Powyższe akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i miały na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów . Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości . Podobne akcje będą w przyszłości kontynuowane.

  Szanowni Państwo!
  Kończąc swoje sprawozdanie jestem przekonany , że czas oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała dobrze.
  Nasze działania nie miałyby większego odzewu, gdyby nie współpraca z władzami samorządowymi z wójtem Janem Smarduchem na czele, którym jeszcze raz składam szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa.
  Dziękuję członkom Rady Sołeckiej za swoje zaangażowanie w sprawy wsi.
  Dziękuję również P. Adamowi Hajnosowi – radnemu gminy Nowy Targ za pomoc w pracach Rady Sołeckiej.
  Dziękuję również wszystkim innym osobom, które pomagały w rozwoju naszej wsi a nie zostały dzisiaj wymienione z nazwiska.
  Przeczytane sprawozdanie z działalności , rozliczenie finansowe oraz wiele innych ciekawych rzeczy poświęconych naszej miejscowości można również przeczytać na stronie internetowej Rogoźnika którą współprowadzę już od 2007 roku. Na stronie tej umieszczane są również bieżące ogłoszenia i wiadomości sołeckie. Strona ta ma także charakter promujący naszą miejscowość i region. Upłynęło już prawie 10 lat jak adres www.rogoznik.bnx pojawił się w sieci internetowej .Od tej pory stronę Rogoźnika odwiedzono ponad milion osiemset tysięcy razy. Pragnę poinformować , że strona ta prowadzona jest przeze mnie społecznie , nie otrzymuję z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
  Zachęcam w dalszym ciągu do korzystania z tej strony internetowej.
  Dziękuję za uwagę.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika

  Rogoźnik 18.03.2018 r.

  Dodane przez admin dnia marzec 18 2018 15:46:21 0 Komentarzy - 260 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 1
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie