Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 20.03.2015 r.- 27.02.2016 r....
  Tu podaj tekst alternatywny


  Sprawozdanie
  z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
  za okres 20.03.2015 r.- 27.02.2016 r.

  Szanowni Państwo !.

  Minął kolejny rok działalności Rady Sołeckiej na rzecz naszej miejscowości .
  Nasza praca w tym okresie czasu była po części poświęcona zadaniom rozpoczętym w poprzednich latach jak i podejmowaniem nowych wyzwań.
  Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik , pracowała do 19 kwietnia 2015 r. w składzie: Kazimierz Zubek –sołtys , Piotr Tylka , Adam Hajnos , Stanisław Ścisłowicz , Marek Sproch, Marek Bukowski.
  19 kwietnia 2015 r. decyzją mieszkańców zostałem wybrana na trzecią kadencję do pełnienia funkcji sołtysa wraz z pięcioosobową Radą Sołecką w składzie: Anna Siarka, Marek Bukowski, Adam Hajnos, Marek Sproch, Stanisław Kwak.
  Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik.
  W omawianym okresie czasu Rada Sołecka odbyła 6 posiedzeń , na których omawiane były sprawy związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi w sołectwie oraz wypracowaniem propozycji zadań potrzebnych do realizacji w sołectwie.
  W omawianym okresie czasu zostały zorganizowane dwa zebrania wiejskie.
  Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.
  Miniony rok dla Sołectwa był dobrym okresem. Rogoźnik cały czas się rozwija i pięknieje.
  Dzieje się tak za sprawą pracy wielu ludzi, którym już w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować. To ile dobrego dzieje się w Sołectwie zależy od nas wszystkich.

  Poniższe sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej będzie krótkim przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej wioski i społeczności tu mieszkającej.

  Co się wydarzyło w tym omawianym okresie czasu ?

  1./31 lipca 2015 r. została zakończona kolejna wielka inwestycja w naszej miejscowości a mianowicie po bardzo wielu latach oczekiwań mieszkańcy Rogoźnika doczekali się wreszcie mostu z prawdziwego zdarzenia.
  Most wybudowała Firma Budowlano - Usługowa „KUŁACH” z Białego Dunajca .
  Całkowity koszt budowy mostu to kwota 1 278 825, 22 zł brutto. Kwota została w całości pokryta przez Urząd Gminy Targ. Pozwolenie na użytkowanie tego mostu gmina otrzymała 06 października 2015 r.

  Szanowni Państwo!

  Pragnę dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą , dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji.
  Szczególne słowa podziękowania kieruję do Wójta Gminy Nowy Targ Pana Jana Smarducha.
  Słowa uznania i podziękowania kieruję również na ręce vice Wójta Gminy Nowy Targ Pana Stanisława Szeligi.
  Dziękuję też radnym gminy Nowy Targ za odwagę i zaufanie w konstruowaniu wydatków budżetu Gminy , za przekazanie tak dużych środków finansowych na ten cel.
  Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Nowy Targ za udzielenie niezbędnej pomocy przy realizacji tej inwestycji.
  Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi , mieszkańcy Rogoźnika wreszcie doczekali się tego wspaniałego obiektu mostowego.

  2./ 22 września ubiegłego roku zakończono przebudowę drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ na długości 112 m. koło Szkoły Podstawowej w Rogoźniku polegającą na utwardzeniu pobocza kostką betonową.
  Na długości 112 m. powstał nowy chodnik dla pieszych szer. 1,40 m. wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm.
  Wykonano również :
  -6 wpustów odwodnieniowych ( spust wody z pól od strony północnej ) ,
  -2 wpusty uliczne (spust wody z drogi ) ,
  -5 studzienek rewizyjnych ,
  -ściek uliczny z 2 kostek na podbudowie betonowej.

  Powyższe prace budowlane wykonała firma Pana Wiesława Guńki ze Starego Bystrego.
  Koszt tej inwestycji w wysokości 74 046 , 00 zł. zostały pokryte w całości ze środków sołectwa Rogoźnik .
  Celem wykonania tych prac modernizacyjnych było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców ( zwłaszcza dzieci ) na tym najbardziej niebezpiecznym odcinku drogi w naszej miejscowości.

  3./ 23 września ubiegłego roku został zakończony remont przepustu pod drogą gminną koło zabudowań Rogoźnik 112 B.
  Prace polegały na położeniu pod drogą nowych rur z PVC średnicy 50 cm. ( 16 mb.) , wykonaniu 2 betonowych studni rewizyjnych / jeden z pokrywą betonowa pełną , drugi z kratą stalową prętową /. Wykonany został również 1 wpust uliczny oraz ścianka czołowa przepustu.
  Powyższe prace budowlane wykonała firma „ STM „ z Piekielnika.
  Koszt remontu przepustu w wysokości 14 124,82 zł. został pokryty w całości ze środków sołectwa Rogoźnik .

  4./ W lipcu ubiegłego roku została zamontowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 957 ( na granicy Rogoźnika i Ludźmierza ) wiata przystankowa . Przed montażem wiaty teren został wcześniej przystosowany do tego celu .W tym celu zamontowano w rowie rury przepustowe długości 9 m. , rów został następnie zasypany i wyprofilowany. Zostały zamontowane płyty ażurowe na dwóch przyczółkach zasypanego terenu. Została również wykonana zbrojona płyta betonowa pod montaż wiaty przystankowej o wymiarach 5 m x 2 m.
  Koszty w wysokości 10 604,49 zł. zostały pokryte w całości ze środków sołectwa Rogoźnik.
  Oczekiwanie na środek transportu jest teraz bardziej przyjemniejszy , gdyż można sobie usiąść na ławeczkę i schronić się przed wiatrem , deszczem czy w zimie przed śniegiem.

  5./ Jesienią ubiegłego roku zostały częściowo wyremontowane drogi gminne k. Strączka oraz odcinek drogi do wybudowanego mostu. Poszczególne odcinki tych dróg zostały wyżwirowane.
  Remont powyższych dróg kosztował 7 000,00 zł.

  Remont cząstkowy dróg z masy mineralno –asfaltowej w naszej miejscowości kosztował 12 540,00 zł. Koszt tego remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.

  Odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym kosztowało nas 15 815,50 zł.

  6./ W 2015 roku kolejne lampy uliczne rozświetliły ulice na terenie Rogoźnika.
  Końcem czerwca zamontowano 9 lamp na odcinku drogi gminnej tzw. „ Pod Torami „od Państwa Tylków „Kuchałów „ do Państwa Kwaków „ Symcykow ”.
  Oświetlenie tego odcinka ulicy wykonano zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Rogoźnik z 2013 r.
  Oświetlenie to kosztowało 47.616 zł. i zostało pokryte po połowie przez sołectwo Rogoźnik i gminę Nowy Targ. Wykonawcą oświetlenia był Zakład instalatorstwa elektrycznego Klukoszowski Józef z Nowej Białej.
  Dzięki tej inwestycji wszyscy poczujemy się bardziej bezpieczni.
  Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 15 678,81 zł.

  7./ Po przejściu wielkiej wody jednorazowo zostały udrożnione przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól.

  8./ Jak co roku dbamy o czystość i estetykę naszej wsi. Między innym dwa razy w ciągu roku jest koszona część byłego torowiska od strony Starego Bystrego ( ok.500 m.).
  Na każdym z pięciu przystanków autobusowych zamontowano kosz na śmieci. Opróżnianie koszy pokrywane jest ze środków sołectwa. Wykonane zostały bieżące prace porządkujące naszą wieś.
  Utrzymanie porządku na terenach należących do Sołectwa Rogoźnik kosztowało 4 124,95 zł.

  9./ W 2015 roku kwotą 7 220,01 wsparliśmy finansowo również naszą szkołę podstawową.
  Dużym wydarzeniem w ubiegłym roku dla naszej miejscowości był jubileusz 125 – lecia Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza święta którą odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku abp Stanisław Nowak , pierwszy rogoźnicki duszpasterz.
  Po nabożeństwie delegacje pocztów sztandarowych, uczniowie, nauczyciele oraz przybyli goście wzięli udział w uroczystym przemarszu z kościoła do szkoły. Druga część uroczystości miała miejsce w restauracji „Kłabuk „.
  Składam gorące podziękowania wszystkim którzy wspierali i pomagali w zorganizowaniu obchodów Święta Szkoły a na ręce Pani Dyrektor szkoły jeszcze raz gratuluję tego pięknego jubileuszu.
  Rada Sołecka dofinansowała zorganizowanie tej uroczystości kwotą 5 720,01 zł.

  Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Rogoźniku zapełnia się szopkami. Wymyślony przez nauczycielkę z Rogoźnika P. Wandę Komperdę szkolny konkurs szopek jest dziś najważniejszym wydarzeniem związanym z Bożym Narodzeniem w gminie Nowy Targ.
  W tym roku nadesłano 92 szopek z 15 szkół podstawowych i 4 gimnazjów.
  Rada Sołecka na ten cel przeznaczyła kwotę 500,00 zł.

  W dniach 12-14 czerwiec 2015 r. odbył się na terenie Rogoźnika Zlot Kolorowych Sznurów. Organizatorem zlotu był Hufiec Podhalański ZHP wraz drużyną harcerską z Rogoźnika.
  Miejscem spotkania harcerzy i zuchów w tych dniach był stadion sportowy w Rogoźniku.
  Rada Sołecka dofinansowała ten zlot kwotą 1 000,00 zł.

  18 grudnia 2015 r. drużyna harcerska z Rogoźnika przekazała jak co roku na ręce Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha " Betlejemskie Światło Pokoju ". Dzięki naszej drużynie harcerskiej Betlejemskie Światło dotarło również do Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej oraz do naszych parafian w Rogoźniku. Akcji towarzyszyło hasło "Zauważ człowieka".
  W tym miejscu chciałbym pogratulować prężnie działającej drużynie ZHP z Anią Dąbek na czele.
  Z budżetu gminy Nowy Targ ogółem na Szkołę Podstawową w Rogoźniku wydatkowano kwotę 819 631,21 zł. a mianowicie:
  - naprawa kotła 308, 73 zl.
  - malowanie pomieszczeń szkolnych i nadzór inwestorski – 18968,95 zł.
  - remont w budynku szkoły – 9 062,10 zł.
  - bieżące funkcjonowanie szkoły to koszt – 791 291, 43 zł.
  W tym : szkoła podstawowa – 666 306,31 zł. ,
  oddział zerowy – 62 322,75 zł.,
  dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 3 912,45 zł.
  realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 51 430,92 zł.
  uczniowski klub sportowy – 5 995,00 zł.
  wyprawka szkolna – 1 324,00 zl.

  10./ Tradycyjnie jak co roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
  Kwota 4 962,00 zł. ze środków sołeckich została przeznaczone na zakup umundurowania dla żeńskiej drużyny OSP Rogoźnik.
  W tym miejscu warto przypomnieć , że podczas walnego zebrania sprawozdawczego OSP Rogoźnik w dniu 4 stycznia powołano do życia Żeńską Drużynę OSP w Rogoźniku.
  Jest to niewątpliwie wydarzenie historyczne , ponieważ w trakcie całej ponad 100 – letniej działalności OSP Rogoźnik , żeńska drużyna nigdy w naszej miejscowości nie funkcjonowała.
  Uroczystość przyjęcia nowych ochotniczek i ich ślubowanie odbyło się w dniu Świętego Floriana – patrona strażaków.
  Naszym koleżankom druhnom gratuluję odwagi .

  Ze środków sołeckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 461,687 zł. Wykonany został również przegląd okresowy kotłowni gazowej w remizie OSP – koszt 553,50 zł.
  Urząd Gminy Nowy Targ pokrył koszty pracy koparki przy pożarze torfowiska w wysokości 850, 00 zł.

  11./ Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę 498,00 zł. na zakup 10 l. warnika oraz czajnika elektrycznego.

  12./ Dobrze układa się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
  Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłym roku na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 11 435,03 zł. Obiekt który został niedawno wybudowany wymaga ciągłego stopniowego wyposażenia. W tym roku kwotę 3 000 zł. postanowiliśmy przeznaczyć na zakup 12 drewnianych ławek , kwotę 183,69 zł. przeznaczyliśmy na wyposażenie szatni w 6 rolet okiennych.
  Kwotę 1 029,42 zł przeznaczono na zakup nawozu na boisko sportowe.
  Budynek szatni musi mieć zapewnione ogrzewanie , w zeszłym roku przeznaczono na ten cel kwotę 5 054,97 zł. Natomiast na energie elektryczną zużytą na tym obiekcie sportowym zapłaciliśmy kwotę 2 166,95 zł.
  W budynku tym przez cały rok działa świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogą się spotkać i mile spędzić wolny czas.
  W tym miejscu warto również wspomnieć historyczny awans drużyny " Skałki" Rogoźnik do rozgrywek piłkarskich klasy A. Serdecznie im gratulujemy.

  Urząd Gminy Nowy Targ w 2015 roku na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych przekazał klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę 19.000 zł.

  13./Jesienią ubiegłego roku zabezpieczono i umocniono głazami kamiennymi odcinek brzegu koryta Wielki Rogoźnik w okolicach zabudowań Rogoźnik 19.
  Woda potoku Wielki Rogoźnik podmyła w tym miejscu brzeg wdzierając się niebezpiecznie w najbliższe zabudowania gospodarcze i mieszkalne Państwa Guzych. Część jego działki została zabrana przez wodę.
  Istniało poważne niebezpieczeństwo , że podczas kolejnej wielkiej wody zabudowania te będą bardzo zagrożone przed zalaniem i zniszczeniem.
  Powyższe prace wykonała firma p. Piotra Domalika z Ostrowska a koszty w wysokości 12 546,00 zł. zostały pokryte ze środków sołectwa Rogoźnik.

  3 lutego br. Rada Sołecka wsi Rogoźnik po raz kolejny skierowała pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie domagając się regulacji potoku Wielki Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku. Rada Sołecka zwracała się w tej sprawie już kilkakrotnie lecz bez jakiegokolwiek rezultatu. W chwili obecnej potok ten wskutek wieloletnich zaniedbań ze strony Zarządu Gospodarki Wodnej stanowi zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców dolnej części naszej wsi.
  W przypadku kilkudniowych opadów deszczu a także w czasie topnienia śniegu i lodu potok wylewa i zalewa okoliczne pola , działki mieszkalne i gospodarcze oraz domy. Mieszkańcy sami nie są w stanie przeciwstawić się żywiołowi.
  Proponujemy regulację części koryta potoku Wielki Rogoźnik poprzez znaczne odsunięcie koryta potoku od zabudowań łącząc jego zakola . Na takie rozwiązanie wyraża zgodę znaczna większość zainteresowanych mieszkańców Rogoźnika.

  14./ Na początku maja ubiegłego roku zakończyły się prace budowlane kapliczki z figurą Św. Krzysztofa.
  Kapliczka wykonana w technologii siatkobetonu została umiejscowiona na terenie przykościelnego parkingu w Rogoźniku. Kapliczkę ufundowaną przez Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik –Stare Bystre w Chicago wykonał artysta z Nowego Targu Pan Gabriel Szyrszyń.
  Rada Sołecka dołożyła swój wkład w uporządkowaniu tego terenu . Wygląd i estetyka tej części naszej wsi uległa znacznej poprawie.

  15./Zamierzeniem moim oraz Rady Sołeckiej na najbliższe lata jest również regulacja stanu prawnego własności cmentarza komunalnego.
  Cmentarz Komunalny w Rogoźniku istnieje od 1971 roku i przez cały ten okres jest administrowany i utrzymywany przez gminę Nowy Targ. Stan prawny własności cmentarza komunalnego jest jednak do dnia dzisiejszego nie uregulowany.
  W tym roku rozpoczęliśmy prace w celu uregulowania stanu prawnego naszego cmentarza. Z tego tytułu Rada Sołecka poniosła koszty w wysokości 2 300,00 zł.
  Za parę lat na naszym cmentarzu zabraknie miejsca pod pochowek, dlatego potrzeba stworzyć możliwości rozbudowy istniejącego cmentarza poprzez zakup gruntów w kierunku północnym o łącznej powierzchni ok. 0,50 ha. Zachodzi również potrzeba poszerzenia istniejącej drogi prowadzącej na cmentarz. / od drogi wojewódzkiej 957 na cmentarz /. Wstępne , pozytywne rozmowy z właścicielami gruntów w okolicy cmentarza są już poczynione. Aktualnie czynione są prace regulujące prawo własności tych działek.
  Istniejące ogrodzenie jest bardzo zniszczone , nie nadające się do naprawy i niekorzystnie wpływa na estetykę otoczenia. Będziemy dążyć , aby wykonać nowe ogrodzenie powiększonego już cmentarza. Inwestycje te chcielibyśmy zrealizować we współpracy z Urzędem Gminy Nowy Targ. Zwróciliśmy się również pisemnie do wójta gminy Czarny Dunajec z prośbą o wsparcie tych kosztownych inwestycji. Nie może być tak ,że sołectwo Stare Bystre i gmina Czarny Dunajec nie ponosi żadnych kosztów funkcjonowania cmentarza. Jak wszyscy wiemy na terenie cmentarza komunalnego w Rogoźniku od 45 lat chowana jest również spora część zmarłych mieszkańców Starego Bystrego przynależna do Parafii Rzymskokatolickiej w Rogoźniku./ Aktualnie jest to ok. 120 zamieszkałych domów /. Cały koszt utrzymania cmentarza przypisany jest gminie Nowy Targ a od dwóch lat sołectwu Rogoźnik. Sołectwo Rogoźnik ponosi wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika , utrzymaniem cmentarza i wywozem śmieci z terenu cmentarza.
  W ubiegłym roku utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku kosztowało nas 20 323,61 zł. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 14 670,45 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza 2 940, 40 zł.

  16./W omawianym okresie czasu były przeprowadzone trzy akcje zbiórki odpadów a mianowicie : 07 maja i 08 października 2015 r. zostały przeprowadzone na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych. Natomiast 01 czerwca 2015 r. odbyła się bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach.
  Powyższe akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i miały na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów . Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości . Podobne akcje będą w przyszłości kontynuowane.
  Już wczesną wiosną zorganizujemy zbiórkę folii po sianokiszonkach.

  17./Szczególnym wydarzeniem w 2015 r. było nadanie klubowi Parafii św. Andrzeja Boboli Rogoźnik/Stare Bystre w USA tytułu "ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY TARG". Tak zdecydowała Rada Gminy Nowy Targ w dniu 13 października 2015 roku.
  O nadanie takiego tytułu wnioskowałem ja wraz z Radą Sołecką. W ten szczególny sposób chcieliśmy podziękować Klubowi za wszystko co uczynili dobrego dla społeczności Rogoźnika .
  Celem nadrzędnym działalności Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli w USA jest wspieranie materialne parafii Rogoźnik. Od początku istnienia klub mocno angażuje się w życie parafii i wsi Rogoźnik. Klub wspierał Szkołę Podstawowa w Rogoźniku podczas nadania szkole imienia ks. Prof. Józefa Tischnera, ponadto przekazał szkole sprzęt do monitoringu gniazda bocianiego, wyposażył bibliotekę szkolną w meble , wsparł drużynę harcerską , wielokrotnie wspierał OSP Rogoźnik przekazując środki na zakup sprzętu , umundurowania, organizację uroczystości 100 - lecie OSP , zakupił sprzęt do nagłośnienia boiska sportowego w Rogoźniku , angażuje się również w akcje charytatywne przeprowadzane w naszej miejscowości. Nieprzerwanie wspiera parafię we wszelkiego rodzaju inwestycjach przy kościelnych. Otrzymujemy ciągłe deklaracje ze strony zarządu klubu o chęci nieprzerwanej współpracy z ich mała ojczyzną – Rogoźnikiem.
  05 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyła się miła uroczystość na której to wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch wręczył na ręce pana Romana Tylki Prezesa Klubu i jego małżonki akt nadania i tutuł "ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY TARG". Wraz z gratulacjami laureaci otrzymali również medal wykonany z brązu.
  W uroczystości tej wziąłem również udział , złożyłem laureatom tytułu serdeczne gratulacje.
  Moment uhonorowania był szczególny. Prezes Tylka ze wzruszeniem podziękował za wyróżnienie wnioskującym, wójtowi , Radzie Gminy za przyznanie tytułu oraz wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły.
  Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50 lat istnienia Klubu Parafii św. Andrzeja Boboli Rogoźnik/Stare Bystre w USA przekazałem prezesowi klubu list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich członków Klubu. Podziękowałem również za utrzymywanie łączności z rodzinnym Podhalem oraz za wszelką pomoc udzieloną mieszkańcom Rogoźnika na przestrzeni tych 50 lat.
  Dzisiaj z tego miejsca pragnę im jeszcze raz serdecznie pogratulować i w imieniu wszystkich mieszkańców Rogoźnika gorąco podziękować.

  18./ W dwie sierpniowe niedziele ubiegłego roku odbyły się po raz pierwszy „ Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”.
  16 sierpnia 2015 r. na terenie Stadniny Koni "Dworna " odbyły się IX już Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera. Zawody te jak co roku cieszyły się sporym zainteresowaniem.
  Natomiast 23 sierpnia odbyły się Dożynki Parafialne połączone z rodzinnym festynem sportowo - rekreacyjnym . Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą Dożynkową podczas której dziękowaliśmy Bogu za plony. Delegacja przyjechała do kościoła na przystrojonych dorożkach konnych. Podczas przejazdu towarzyszyła kapela góralska '"Jawor " z Rogoźnika. Po Mszy Świętej wieniec dożynkowy został przewieziony dorożkami na teren stadionu sportowego gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości dożynkowych połączony z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym.
  Jak co roku podczas otwarcia imprezy zostały wręczone pamiątkowe statuetki wraz z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i prace na rzecz społeczności Rogoźnika.
  W 2015 roku statuetki takie otrzymali : zespół muzyczny „Jawor „ z Rogoźnika oraz pan Włodzimierz Majerski.
  Na scenie plenerowej podczas całego dnia zaprezentowały się zespoły regionalne i muzyczne jak również kabaret , który śmieszył wszystkich do łez.
  Wokół były rozstawione stoiska ze smakołykami. Był grill , tradycyjne góralskie jedzenie , a do tego dobrze zaopatrzony bufet. O wszystko zadbał lokalny samorząd i organizacje : Rada Sołecka Rogoźnik, OSP Rogoźnik , Koło Gospodyń Wiejskich , Harcerze z Rogoźnika oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej.
  Mieszkańcy i ich goście ucztowali przy biesiadnych stołach, podziwiając kolejne występy.
  Na zakończenie była doskonała zabawa.
  Warto dodać iż z roku na rok na Rogoźnicką imprezę przybywa coraz więcej gości. Nasza impreza staje się coraz bardziej popularna na Podhalu i nie tylko.
  W tym miejscu chcę podziękować jeszcze raz sponsorom oraz tym wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w zorganizowaniu Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki. Jesteśmy wdzięczni również Panu Wójtowi , że co roku Gmina Nowy Targ pomaga nam finansowo w zorganizowaniu tej imprezy. W zeszłym roku wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr. 61 do 120 pod przewodnictwem Danusi Hajnos za co im jeszcze raz serdecznie dziękuje.
  Ogólnie na promocję naszej miejscowości została wydatkowana kwota 4 968,95 zł.

  19./08 września odbyły się w Ludźmierzu XVIII Dożynki Podhalańskie.
  W uroczystościach tych brała również delegacja Rogoźnika która pojechała do Ludźmierza wraz z pięknie wykonanym wieńcem dożynkowym a podczas procesji z darami złożyli na ołtarzu owoce , oscypek , miód oraz kwiaty .

  20./ W tym roku w budżecie gminy Nowy Targ znajduje się kwota 500 000,00 zł na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
  Od wielu lat Rada Sołecka Rogoźnika postulowała i wnioskowała o wybudowanie takiej sali gimnastycznej przy naszej Szkole Podstawowej.
  Władze Gminy Nowy Targ zdecydowały , że sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku zostanie wybudowana. Wykonane zostały już stosowne projekty , pozwolenie na budowę sali zostało już wydane. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie budowy tej sali.
  Za taką decyzję dzisiaj pragnę serdecznie podziękować Wójtowi oraz Radzie Gminy Nowy Targ.

  21./ Na początku tego roku zwróciłem się do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o umiejscowienie na drodze wojewódzkiej nr. 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Rogoźnik w km. 0 + 319,74 przejścia dla pieszych.
  Jest to miejsce gdzie między innymi mieszkańcy Rogoźnika zamieszkujący Osiedle Za Torem schodząc z chodnika udają się do kościoła parafialnego. W tym miejscu przechodzą przez drogę wojewódzką również uczestnicy pogrzebów , udając się dalej drogą na cmentarz komunalny w Rogoźniku. Dotyczy to również wszystkich odwiedzających cmentarz.
  Ruch samochodowy na tej drodze jest bardzo duży , dlatego umiejscowienie w tym miejscu przejścia dla pieszych w znaczny sposób poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika oraz uczestników ruchu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem jeszcze stosownej odpowiedzi.

  Szanowni Państwo!
  Kończąc swoje sprawozdanie w głębi duszy wierzę, iż to co robimy wspólnie z Radą Sołecką spotyka się ze społeczną aprobatą. Dzięki wsparciu jakie dostaję od Rady Sołeckiej i radnego Adama Hajnosa jestem pełen wiary, że dzieło to będzie trwać do momentu zrealizowania wszystkich zamierzonych celów.
  Za to wsparcie i zaangażowanie się w sprawy naszej wsi radnemu i członkom Rady Sołeckiej tej i poprzedniej kadencji bardzo serdecznie dziękuje.
  Nasze działania nie miałyby większego odzewu, gdyby nie współpraca z władzami samorządowymi z wójtem Janem Smarduchem na czele, którym jeszcze raz składam szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych możliwy jest pełny sukces działań na rzecz naszej wsi. Dlatego też kończąc życzę Państwu dużo sił i wyrozumiałości względem siebie oraz patrzenia na naszą miejscowość , jako na nasze wspólne podwórko, na którym się spotykamy i żyjemy każdego dnia.
  Wiem, że nie wszystko zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia. Jednakże każdemu z nas leży na sercu dobro naszej miejscowości dlatego jedynie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i dojść do zamierzonego celu.
  Dziękujemy również wszystkim innym osobom, które pomagały w rozwoju naszej wsi a nie zostały dzisiaj wymienione z nazwiska.
  Przeczytane sprawozdanie z działalności , rozliczenie finansowe oraz wiele innych ciekawych rzeczy poświęconych naszej miejscowości można również przeczytać na stronie internetowej Rogoźnika którą współprowadzę już od 2007 roku. Na stronie tej umieszczane są również bieżące ogłoszenia i wiadomości sołeckie. Strona ta ma także charakter promujący naszą miejscowość i region. Upłynęło już ponad 8 lat jak adres www.rogoznik.bnx pojawił się w sieci internetowej .Od tej pory stronę Rogoźnika odwiedzono ponad milion trzysta tysięcy razy.
  Zachęcam do korzystania z tej strony internetowej.
  Dziękuję za uwagę.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika

  Rogoźnik dnia 28 luty 2016 r.  Tu podaj tekst alternatywny

  Po wielu latach oczekiwań mieszkańcy Rogoźnika doczekali się nowego mostu na potoku Wielki Rogoźnik.


  Tu podaj tekst alternatywny

  Koło Szkoły Podstawowej powstał chodnik.


  Tu podaj tekst alternatywny

  W lipcu została zamontowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 957 ( na granicy Rogoźnika i Ludźmierza ) wiata przystankowa .


  Tu podaj tekst alternatywny

  Jesienią ubiegłego roku zostały częściowo wyremontowane drogi gminne k. Strączka oraz odcinek drogi do wybudowanego mostu.


  Tu podaj tekst alternatywny

  W 2015 roku kolejne lampy uliczne rozświetliły ulice na terenie Rogoźnika.


  Tu podaj tekst alternatywny

  Jesienią ubiegłego roku zabezpieczono i umocniono głazami kamiennymi odcinek brzegu koryta Wielki Rogoźnik w okolicach zabudowań Rogoźnik 19.  Tu podaj tekst alternatywny

  Dużym wydarzeniem w ubiegłym roku dla naszej miejscowości był jubileusz 125 – lecia Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.  Tu podaj tekst alternatywny

  Podczas walnego zebrania sprawozdawczego OSP Rogoźnik w dniu 4 stycznia 2015 r powołano do życia Żeńską Drużynę OSP w Rogoźniku.
  Jest to niewątpliwie wydarzenie historyczne , ponieważ w trakcie całej ponad 100 – letniej działalności OSP Rogoźnik , żeńska drużyna nigdy w naszej miejscowości nie funkcjonowała.
  Uroczystość przyjęcia nowych ochotniczek i ich ślubowanie odbyło się w dniu Świętego Floriana – patrona strażaków.  Tu podaj tekst alternatywny

  05 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyła się miła uroczystość na której to wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch wręczył na ręce pana Romana Tylki Prezesa Klubu i jego małżonki akt nadania i tutuł "ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY TARG".
  Wraz z gratulacjami laureaci otrzymali również medal wykonany z brązu.

  Dodane przez admin dnia luty 28 2016 10:32:46 0 Komentarzy - 781 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 1
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie