Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Ogłoszenia sołtysa 2015 r....
  Tu podaj tekst alternatywny


  OGŁOSZENIA SOŁTYSA 2015 - 2016 r.


 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2015 r.
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2016 r.
  Przejdź do str.1
  Przejdź do str.2
  Przejdź do str.3
  Przejdź do str.4
  Przejdź do str.5
  Przejdź do str.6
  Przejdź do str.7  Sołtys oraz Rada Sołecka uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców Rogoźnika na Zebranie Wiejskie.  Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Rogoźnik uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców na ZEBRANIE WIEJSKIE
  Które odbędzie się dnia 28.02.2016 r. / NIEDZIELA / o godz.15.30 w Szkole Podstawowej w Rogoźniku.

  Tematem zebrania będzie m.in. :

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2015 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w Sołectwie Rogoźnik w ramach środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ na 2016 rok. / 230 621,25 zł. /
  3. Omówienie bieżących spraw sołeckich.

  W zebraniu uczestniczył będzie Wójt Gminy Nowy Targ P. Jan SMARDUCH.

  Jednocześnie zawiadamiam , że w przypadku gdy ww. termin Zebrania Wiejskiego nie uzyska kworum to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godz. 16.00.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik dnia 15.02.2016 r.
  Ogłoszenie sołtysa - Odbiór podatku za 2016 r.  Informuję wszystkich mieszkańców Rogoźnika , że od 29 lutego do 12 marca 2016 r. będę przyjmował należności z tytułu podatku rolnego oraz od nieruchomości za 2016 rok .

  Podatek będę przyjmował :

  - 03 marca tj. czwartek w godz. 09.00 - 15.00 w remizie OSP w Rogoźniku ,
  - w pozostałe dni tygodnia po godz.13.00 w domu.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik dnia 12.02.2016 r.
  Rada Sołecka wsi Rogoźnik po raz kolejny domaga się od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie regulacji potoku Wielki Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku.  Rada Sołecka wsi Rogoźnik po raz kolejny skierowała pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie domagając się regulacji potoku Wielki Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku.Rada Sołecka zwracała się w tej sprawie już kilkakrotnie lecz bez rezultatu. Może tym razem będzie inaczej !
  Treść tego pisma poniżej.

  " W ślad za pismami z dnia 02.06.2004 r., 06.08.2008 r., 19.01.2015 r. i w odpowiedzi na Państwa pisma z dnia 28.06.2004 r., 22.09.2008 r., 06.03.2015 r. odnośnie regulacji potoku Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku – działając imieniem mieszkańców wsi Rogoźnik, ponownie zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie regulacji w/w potoku oraz o podjęcie wszelkich środków celem odnowienia oraz zabezpieczenia brzegów tego potoku – jak w piśmie z dnia 02.06.2004 roku.
  Podnoszony w pismach RZGW zarzut, iż nie macie Państwo obowiązku wykonywania robót polegających na regulacji rzek i potoków – jest bezpodstawny. Podstawowym obowiązkiem RZGW działającego imieniem właściciela jest, by rzeki, potoki były utrzymywane w taki sposób, aby zapewniona była ochrona ludzi i mienia przed powodzią. A tym samym obowiązkiem RZGW jest podejmowanie wszelkich środków mających na celu zapewnienie tej ochrony.

  wiecej
  Rada Sołecka wsi Rogoźnik po raz kolejny domaga się od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie regulacji potoku Wielki Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku.


  Rada Sołecka wsi Rogoźnik po raz kolejny skierowała pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie domagając się regulacji potoku Wielki Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku.Rada Sołecka zwracała się w tej sprawie już kilkakrotnie lecz bez rezultatu. Może tym razem będzie inaczej !
  Treść tego pisma poniżej.

  " W ślad za pismami z dnia 02.06.2004 r., 06.08.2008 r., 19.01.2015 r. i w odpowiedzi na Państwa pisma z dnia 28.06.2004 r., 22.09.2008 r., 06.03.2015 r. odnośnie regulacji potoku Rogoźnik i wykonania prac dot. zabezpieczenia brzegów tego potoku – działając imieniem mieszkańców wsi Rogoźnik, ponownie zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie regulacji w/w potoku oraz o podjęcie wszelkich środków celem odnowienia oraz zabezpieczenia brzegów tego potoku – jak w piśmie z dnia 02.06.2004 roku.
  Podnoszony w pismach RZGW zarzut, iż nie macie Państwo obowiązku wykonywania robót polegających na regulacji rzek i potoków – jest bezpodstawny. Podstawowym obowiązkiem RZGW działającego imieniem właściciela jest, by rzeki, potoki były utrzymywane w taki sposób, aby zapewniona była ochrona ludzi i mienia przed powodzią. A tym samym obowiązkiem RZGW jest podejmowanie wszelkich środków mających na celu zapewnienie tej ochrony.

  wiecej
  Za kilka lat na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku zabraknie miejsca na pochówek zmarłych.
  Rada Sołecka wsi Rogoźnik podejmuje starania w celu powiększenia cmentarza.  03 lutego odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik. Jednym z punktów spotkania był temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku.
  W szybkim tempie ubywa na cmentarzu miejsca na pochówek zmarłych. W związku z powyższym zachodzi konieczność powiększenia cmentarza. Poczynione zostały już w tym kierunku pierwsze działania.
  Jednym z takich czynności w tej sprawie jest skierowane pismo do Pana Józefa Babicza - wójta gminy Czarny Dunajec.
  Sołtys i Rada Sołecka wsi Rogoźnik w swoim piśmie pisze :

  " Sołtys wraz z Radą Sołecką miejscowości Rogoźnik zwraca się do Pana Wójta gminy Czarny Dunajec z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania w najbliższych latach kosztów rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku.
  Zwracamy się do Pana Wójta z tą prośbą ponieważ na cmentarzu tym już od 45 lat chowani są między innymi mieszkańcy gminy Czarny Dunajec z miejscowości Stare Bystre przynależni terytorialnie do Parafii Rzymskokatolickiej p. w Św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku . Według informacji udzielonej przez proboszcza ks. Andrzeja Bukalskiego do Parafii Rogoźnik należą mieszkańcy Starego Bystrego od numeru domu 230 do 433 ( do granicy z Rogoźnikiem ) , „ Za Cesarką „ oraz osiedle "Szeligi". Jest to aktualnie ok. 120 zamieszkałych domów.
  Cmentarz Komunalny w Rogoźniku istnieje od 1971 roku i przez cały ten okres jest administrowany i utrzymywany przez gminę Nowy Targ.

  wiecej
  Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.


  Wójt Gminy Nowy Targ informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.
  Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
  Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-30 kwietnia 2016 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
  Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86,00 zł.
  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Nowy Targ pok. Nr 9 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ.

  Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2016 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.
  Ogłoszenie sołtysa w sprawie odpadów komunalnych.  Informuję mieszkańców Rogoźnika , że do 15 stycznia 2016 r. u sołtysa będą wydawane dla każdego gospodarstwa domowego druki nakazów wpłat należności za wywóz śmieci w 2016 r. , zasady i szczegółowy harmonogram ich wywozu , kody kreskowe oraz worki na pierwsze półrocze 2016 roku.
  Należności za odbiór odpadów komunalnych w 2016 r. pozostają na zasadach z ubiegłego roku.
  Worki na śmieci będą wydawane u sołtysa w okresach półrocznych.

  Przypominam , że właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek naklejać kody kreskowe na worki i pojemniki z odpadami komunalnymi.
  Naklejki z odpowiednim kodem kreskowym należy naklejać na odpowiednim worku. W przypadku wystawienia więcej niż jednego worka danego koloru kod kreskowy należy nakleić tylko na jednym worku. Natomiast kod kreskowy na pojemnik naklejamy na stałe. Ilość wydanych kodów kreskowych na worki odpowiada ilości objazdów w danym roku kalendarzowym.
  Worki oraz pojemniki należy wystawić do godz.7.00 rano w dniu zbiórki.
  Nie należy wrzucać popiołu do pojemnika na zmieszane odpady komunalne w przypadku kiedy zadeklarowano segregacje śmieci , popiół należy oddawać wyłącznie w workach brązowych.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik 15 grudzień 2015 r.
  Ogłoszenie sołtysa dot. ubezpieczenia w PZU budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
  Informuję mieszkańców wsi Rogoźnik , że należności z tytułu ubezpieczenia w PZU budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na 2016 r. można już wpłacać u sołtysa.
  Aby dokonać zapłaty ubezpieczenia należy zabrać ze sobą dostarczone przez pocztę dokumenty , celem stosownych zapisów i potwierdzeń na nich.
  Powyższe należności z tytułu ubezpieczenia można wpłacać u sołtysa do dnia 29 stycznia 2016 r.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika
  1 czerwca 2015 r. / tj. poniedziałek / odbędzie się na terenie Rogoźnika bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach.  Dnia 1 czerwca 2015 r. / tj. poniedziałek /odbędzie się na terenie Rogoźnika bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach.
  Zebrane folie po sianokiszonce proszę o wystawienie w dniu zbiórki do godziny 9.00 rano przy drogach głównych w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu kołowym i pieszym.
  Przed przekazaniem w/w odpadów należy je wcześniej odpowiednio otrzepać z ziemi i maksymalnie związać sznurkiem w paczki.

  Zachęcam mieszkańców Rogoźnika do skorzystania z tej możliwości.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik 16.05.2015 r.
  Kazimierz Zubek ponownie wybrany na Sołtysa Rogoźnika.  plakatZakończyło się już głosowanie na sołtysa Rogoźnika.

  Wyniki głosowania są następujące :

  1. Uprawnionych do głosowania - 753 mieszkańców Rogoźnika.
  2. Głosowało 218 mieszkańców./ frekwencja : 28,95 % /

  Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów :

  KAZIMIERZ ZUBEK - 190 GŁOSÓW
  GRAŻYNA BUKOWSKA - 25 GŁOSÓW

  Głosów nie ważnych oddano : 3

  W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem wsi Rogoźnik na lata 2015 -2018 został ponownie Kazimierz Zubek.

  Przypomnijmy również , że w związku z zarejestrowaniem 5 kandydatów na członków Rady Sołeckiej, co jest równe liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej sołectwa Rogoźnik, głosowania do Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik w dniu 19 kwietnia nie przeprowadzono i za wybranych uznaje się zarejestrowanych w.w kandydatów a mianowicie :

  1. Bukowski Marek
  2. Dąbek Anna Agata
  3. Hajnos Adam Józef
  4. Kwak Stanisław Wojciech
  5. Sproch Marek

  WSZYSTKIM GRATULUJEMY !!!
  Kandydat na sołtysa Rogoźnika Kazimierz Zubek przedstawia swoje plany na kolejną kadencje.
  Wizje rozwoju Rogoźnika oraz swoje plany działania jako sołtysa nie zdradziła nam natomiast kandydatka na sołtysa Pani Grażyna Bukowska.


  plakatTydzień temu na łamach naszej strony internetowej prosiliśmy kandydatów na sołtysa Rogoźnika o zaprezentowanie i zareklamowanie się na naszej stronie internetowej.
  Mieszkańcy Rogoźnika chcieliby na pewno wiedzieć co poszczególni kandydaci zamierzają zrobić dobrego i pożytecznego dla naszej miejscowości.
  Swoje plany i zamierzenia na kolejną kadencje przesłał nam tylko P.Kazimierz Zubek.
  Wizje rozwoju Rogoźnika oraz swoje plany działania jako sołtysa nie zdradziła nam natomiast kandydatka na sołtysa Pani Grażyna Bukowska.

  Kandydat na sołtysa Rogoźnika Kazimierz Zubek prezentuje swoje plany na kolejną kadencje w zakładce "WIĘCEJ".


  wiecej
  12.04.2015 r. odbyło się Zebranie Wiejskie.
  Środki finansowe sołectwa Rogoźnik na 2015 r. rozdzielone.

  plakat Dnia 12.04.2015 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej w Rogoźniku odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Rogoźnik.
  Tematem Zebrania było m.in.

  • Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za 2014 rok.
  • Zatwierdzenie zadań do realizacji w ramach środków finansowych otrzymanych z Urzędu Gminy w Nowym Targu na rok 2015.
  • Konsultacje społeczne w sprawie regulacji stanu własności drogi kolo betoniarni tzw."Kolejki"
  • Omówienie bieżących spraw Sołectwa Rogoźnik.


  Na wstępie zebrania sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek podziękował wszystkim mieszkańcom Rogoźnika oraz gościom za przybycie.
  W sposób szczególny przywitał :
  1.Wójta Gminy Nowy Targ P. Jana Smarducha;
  2.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku p. Grażynę Hlawacz –Lisiecką;
  3.Radnego gminy Nowy Targ Adama Hajnosa.
  wiecej

  galeria
  19 kwietnia 2015 r. wybierzemy Sołtysa Rogoźnika na kolejną kadencje 2015 -2018 .

  plakatDnia 19 kwietnia 2015 r. / tj niedziela / w Gminie Nowy Targ odbędą się wybory nowych sołtysów i członków rad sołeckich na lata 2015 - 2018.
  W Rogoźniku głosowanie odbędzie się w godzinach 8:00 - 18:00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Szkole Podstawowej .
  W tym roku mieszkańcy Rogoźnika będą wybierać tylko Sołtysa Sołectwa Rogoźnik.

  Na podstawie paragrafu 19 ust.1 pkt.5 Statutu Sołectwa Rogoźnik , określonego uchwałą nr. XXXVII /401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu zarejestrowała dwóch kandydatów na Sołtysa Sołectwa Rogoźnik :

  1. Bukowska Grażyna , lat 39
  2. Zubek Kazimierz , lat 50


  Do Rady Sołeckiej Sołectwa Rogoźnik Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu zarejestrowała pięciu kandydatów a mianowicie :

  1. Bukowski Marek, lat 54
  2. Dąbek Anna Agata, lat 26
  3. Hajnos Adam Józef, lat 46
  4. Kwak Stanisław Wojciech, lat 49
  5. Sproch Marek, lat 40

  W związku z zarejestrowaniem 5 kandydatów na członków Rady Sołeckiej, co jest równe liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej sołectwa Rogoźnik, głosowania nie przeprowadza się i za wybranych uznaje się zarejestrowanych w.w kandydatów.

  Zachęcamy mieszkańców Rogoźnika do licznego udziału w wyborze Sołtysa !

  wiecej
  II Nabór wniosków - kolektory słoneczne.


  W związku z dużym zainteresowaniem kolektorami słonecznymi, Gmina Nowy Targ planuje ponownie wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, polegającego na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy.
  Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do dnia 30.04.2015 r. (ankieta w załączeniu).
  Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9, pokój nr 5.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

  Wójt Gminy Nowy Targ
  mgr Jan Smarduch


  wiecej
  Podsumowanie kolejnej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej .


  Szanowni Państwo.

  Już za kilkanaście dni kończy się kolejny czteroletni okres mojej kadencji jako sołtysa Rogoźnika.
  Każdy sołtys pod koniec swojej kadencji powinien zrobić podsumowanie swojej pracy , zadać sobie trud zrobienia bilansu swoich sukcesów i porażek.
  Taka refleksja pomaga jeszcze lepiej pracować , nie popełniać tych samych błędów.
  Nie jest to proste aby w paru zdaniach zrelacjonować wszystko to , co działo się podczas tej kadencji , a wbrew pozorom dużo się działo i jako sołtys miałem sporo pracy .
  Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiałem dobro mieszkańców Rogoźnika . Nie raz musiałem „ staczać ” słowne potyczki , aby walczyć o interesy naszej wsi i mieszkańców.
  Moja praca koncentrowała się na podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.
  Muszę tutaj mocno podkreślić dobrą współpracę z Radą Sołecką wsi Rogoźnik , władzami gminnymi zwłaszcza z Panem Wójtem Janem Smarduchem , który wykazywał duże zrozumienie dla naszych spraw . Był człowiekiem otwartym , który starał wszystkich jednoczyć wokół problemów.
  Przed wiejskim samorządem pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania.
  Zdaję sobie sprawę ,że nie wszystkie cele i oczekiwania mieszkańców Rogoźnika zostały spełnione , jednakże na każdym kroku starałem się w miarę możliwości realizować wnioski i postulaty mieszkańców.

  Co udało się nam zrobić w poszczególnych latach upływającej kadencji ?

  wiecej
  Ogłoszenie sołtysa - Odbiór podatku za 2015 r.  Informuję wszystkich mieszkańców Rogoźnika , że do 15 marca 2015 r. będę przyjmował należności z tytułu podatku rolnego oraz od nieruchomości za 2015 rok .

  Podatek będę przyjmował :

  W poniedziałek tj. 02 marca w godz. 09.00 – 14.00 w remizie OSP ,
  oraz w pozostałe dni tygodnia w domu.  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik dnia 19.02.2015 r.
  Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na paliwo.  Informuję mieszkańców Rogoźnika , że w miesiącu lutym 2015 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ , pok. nr. 9 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za pierwsze półrocze 2015 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r na nazwisko tożsame z nazwiskiem na aktualnym nakazie płatniczym.
  Do paliw o nazwie "ON - BIOESTER " , " BIOESTER RME " i " BIOESTER ONB " nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik 30 styczeń 2015 r.  Wybory sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Nowy Targ odbędą się 19 kwietnia 2015 r.


  Wójt gminy Nowy Targ P.Jan Smarduch 7 stycznia wydał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad soleckich we wszystkich 21 sołectwach z terenu gminy Nowy Targ.
  Wybory odbędą się w niedziele 19 kwietnia 2015 r. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 8.00 - 18.00 w tych samych lokalach wyborczych , w których odbywały się wybory samorządowe.
  Dni , w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy wspólny dla wszystkich sołectw.

  wiecej
  Ogłoszenie sołtysa w sprawie odpadów komunalnych.  Informuję mieszkańców Rogoźnika , że od 15 do 25 stycznia br. u sołtysa będą wydawane dla każdego gospodarstwa domowego druki nakazów wpłat należności za wywóz śmieci w 2015 r. , zasady i szczegółowy harmonogram ich wywozu , kody kreskowe oraz worki na pierwsze półrocze tego roku.
  Należności za odbiór odpadów komunalnych w 2015 r. pozostają na zasadach z ubiegłego roku.
  Worki na śmieci będą wydawane u sołtysa w okresach półrocznych.

  Przypominam , że właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek naklejać kody kreskowe na worki i pojemniki z odpadami komunalnymi.
  Naklejki z odpowiednim kodem kreskowym należy naklejać na odpowiednim worku. W przypadku wystawienia więcej niż jednego worka danego koloru kod kreskowy należy nakleić tylko na jednym worku. Natomiast kod kreskowy na pojemnik naklejamy na stałe.
  Worki oraz pojemniki należy wystawić do godz.7.00 rano w dniu zbiórki.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik 09 styczeń 2015 r.
  Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków w związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”


  W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku na terenie Gminy Nowy Targ.
  O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

  UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, pokój nr 5.
  Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Janusza Gąseckiego w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. nr 5 oraz pod numerem telefonu 18 26 14 105.

  Wójt Gminy Nowy Targ
  mgr Jan Smarduch

  źródło : Urząd Gminy Nowy Targ

  Regulamin , załączniki dot. programu.


  Ogłoszenie sołtysa dot. ubezpieczenia w PZU budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.  Informuję mieszkańców wsi Rogoźnik , że należności z tytułu ubezpieczenia w PZU budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na 2015 r. można już wpłacać u sołtysa.
  Aby dokonać zapłaty ubezpieczenia należy zabrać ze sobą dostarczone przez pocztę dokumenty , celem stosownych zapisów i potwierdzeń na nich.
  Powyższe należności z tytułu ubezpieczenia można wpłacać u sołtysa do dnia 29 stycznia 2015 r.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika
  Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rogoźnik.


  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.)
  zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rogoźnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na podstawie podjętej przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwały Nr XXXVI/390/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Rogoźnik”.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w terminie do dnia 23. 01. 2015 r.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nowy Targ.

  Wójt Gminy Nowy Targ
  mgr Jan Smarduch • Dodane przez admin dnia styczeń 01 2015 13:38:32 0 Komentarzy - 1726 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 1
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie