Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za 2013 r....
  Tu podaj tekst alternatywny
  Sprawozdanie
  z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
  za 2013 r.

  Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik , pracując w następującym składzie :
  Kazimierz Zubek – sołtys
  Piotr Tylka
  Marek Bukowski
  Adam Hajnos
  Marek Sproch
  Stanisław Ścisłowicz

  Rada Sołecka w minionym roku współpracowała ze wszystkimi podmiotami samorządu lokalnego oraz organizacjami działającymi we wsi : Starostwem nowotarskim , Urzędem Gminy w Nowym Targu , Szkołą Podstawową , Ochotnicza Strażą Pożarną w Rogoźniku , Klubem Sportowym „Skałka” , Kołem Gospodyń Wiejskich oraz parafią reprezentowaną przez Proboszcza Ks. Andrzeja Bukalskiego.
  Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik. W omawianym okresie czasu Rada Sołecka odbyła 7 posiedzeń , na których omawiane były sprawy związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi w sołectwie oraz wypracowaniem propozycji zadań potrzebnych do realizacji w sołectwie.
  Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.
  Miniony rok dla Sołectwa był dobrym okresem. Rogoźnik się rozwija i pięknieje.
  Dzieje się tak za sprawą pracy wielu ludzi, którym już w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować. Nie sposób samemu prowadzić Sołectwo. Ważny jest każdy mieszkaniec, każda jego wskazówka lub podpowiedź począwszy do członków Rady Sołeckiej skończywszy na Radnym zawsze służącym pomocą i wsparciem. To ile dobrego dzieje się w Sołectwie zależy od nas wszystkich.
  W poniżej przedstawionym sprawozdaniu z działalności Rady Sołeckiej m. Rogoźnik uwzględniliśmy najważniejsze przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane lub próbowaliśmy zrealizować w minionym roku 2013. Był to okres realizacji wielu zadań , które z pewnością wpłynęły lub wpłyną w najbliższym czasie na poprawę warunków życia mieszkańców.
  1./Najważniejszą prowadzoną inwestycja w naszej miejscowości w 2013 roku była budowa boiska sportowego.
  Realizacja inwestycji końcem września ubiegłego roku dobiegła wreszcie końca. Wybudowany obiekt sportowy będzie służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Może również stać się ważnym centrum sportowym i kulturalnym naszej miejscowości i gminy. Wierzymy, że oddany do użytku, nowoczesny obiekt sportowy przyczyni się także do dynamicznego rozwoju naszej miejscowości. Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych będzie miejscem do organizowania imprez kulturalno – rozrywkowych.

  Realizacja tego zadania był ogromnym obciążeniem dla naszej gminy.
  Łączny koszt całej Inwestycji to 1 839 915,00 złotych. Został pokryty w całości z budżetu gminy Nowy Targ.
  Za ta kwotę :
  1. Zakupiono łącznie pod budowę boiska sportowego 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha. / 267 384, 40 zł. /
  2. Wybudowano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 60 x 100 m.
  3. wybudowano budynek szatni wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb ogrzewania , podgrzewania wody i przygotowywania posiłków,
  4. Wybudowano zadaszoną scenę widowiskową o wym. 8 m x 8 m.
  5. Wybudowano urządzenia odwadniające teren , urządzenia wodne odprowadzające wody opadowe i gruntowe do potoku Wielki Rogoźnik ,
  6. Wybudowano parking samochodowy na 20 miejsc postojowych,
  7. Wybudowano oświetlenie obiektu ,
  8..Wybudowano zjazd z drogi gminnej oraz ogrodzenie całego obiektu.  Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi , mieszkańcy Rogoźnika wreszcie doczekali się tego wspaniałego obiektu sportowo –rekreacyjnego.
  Naprawdę jestem dzisiaj dumny, że Rogoźnik po wielu , wielu latach oczekiwań posiada tak piękny obiekt sportowo - kulturalny .

  Szanowni Państwo!
  Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą ,
  dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji.

  Na początek słowa podziękowania kieruję do Wójta Gminy Nowy Targ Pana Jana Smarducha.
  Kiedy w 2007 roku udałem się do Pana Wójta z pomysłem wybudowania boiska w Rogoźniku , otrzymałem wtedy miłe słowa otuchy i poparcia oraz stosowną pomoc .
  Przez cały czas budowa boiska sportowego była przez Wójta wspierana , za co mu jestem dzisiaj bardzo wdzięczny.
  Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję również na ręce vice Wójta Gminy Nowy Targ Pana Stanisława Szeligi.
  Dziękuję też radnym gminy Nowy Targ za odwagę i zaufanie w konstruowaniu wydatków budżetu Gminy , za przekazanie tak dużych środków finansowych na ten cel.
  Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Nowy Targ za udzielenie niezbędnej pomocy przy realizacji tej inwestycji.

  Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby dzisiaj podziękować, więc serdecznie dziękuję tym wszystkim, którym te podziękowania się należą za ich zaangażowanie, radę i pomoc podczas realizacji tego przedsięwzięcia.
  Marzeniem moim jest , aby ten obiekt sportowo –rekreacyjny stał się miejscem spotkań i integracji , aby służył jak najlepiej całej naszej rogoźnickiej społeczności. By na tym boisku sportowym odbywały się mecze i wydarzenia kulturalne.
  W czerwcu b.r. planowane jest uroczyste oddanie tego obiektu do użytki.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  2./ Drugą wielką inwestycją którą planujemy zrealizować od kilku już lat to budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik. Realizacja tej inwestycji napotykała od początku jednak bardzo wiele problemów. Ubiegły rok był rokiem na dokończenie niezbędnych uzgodnień , zakończenie projektowania i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. Jak już wszystkim wiadomo jest już pozwolenie na budowę tego obiektu mostowego . Decyzje nr. 431/2013 Starosta Nowotarski podjął w dniu 05 czerwiec 2013 r.
  Po bardzo wielu latach wreszcie mieszkańcy Rogoźnika otrzymali zielone światło w sprawie budowy mostu .
  W dniu 19 listopada 2013 r. Gmina Nowy Targ ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę tego obiektu mostowego na potoku Rogoźnik Wielki w miejscowości Rogoźnik w ciągu drogi gminnej – dz. ew. nr: 2949/1 i 3006, w zakresie obejmującym: budowę nowego mostu, przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu oraz budowę odcinków dróg do pól oraz niezbędnym wyposażeniem technicznym obejmującym elementy odwodnienia tj. rowy drogowe, kanalizację deszczową oraz przepust pod koroną drogi.
  Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy o długości całkowitej mostu – 42 m.
  16 stycznia Urząd Gminy Nowy Targ zdecydował , że most będzie budowała Firma Budowlano - Usługowa „KUŁACH” z Białego Dunajca . Powyższa firma zaproponowało najniższą cenę spośród wszystkich siedemnastu firm, które ubiegały się o to zlecenie.
  Firma za wybudowanie mostu weźmie 1 206 701,34 zł brutto.
  Budowa mostu planowana jest na lata 2014 – 2015 r. Przewidywany termin zakończenia robót : 31 lipca 2015 r.
  W budżecie gminy na 2014 r. na budowę mostu przewidziano kwotę 500 000,00 zł.
  3. / W maju ubiegłego roku rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Historyczno- przyrodniczo- kulturowy szlak wokół Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ”. Wykonano już większość niezbędnych prac budowlanych a mianowicie przebudowano przepusty i odremontowany został most. Na całej długości ścieżki rowerowej została przeniesiona sieć teletechniczna. Podłoże ścieżki zostało w niektórych miejscach dodatkowo utwardzone a następnie wyrównane. W październiku Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Nowy Targ , wykonawca tej inwestycji -wyasfaltowało ścieżkę rowerową.
  Projekt przewiduje jeszcze oznakowanie ścieżki , zamontowanie w niektórych miejscach barierek , budowę miejsc widokowo postojowych które będą służyć głównie do odpoczynku dla rowerzystów i zostaną wyposażone w elementy małej architektury takie jak ławki , stół ,wiata chroniąca od deszczu oraz stojak na rowery.
  Łączny koszt wykonania tej ścieżki rowerowej to prawie 4 miliony 740 tysięcy zł.
  Kwotę 3 552 000,00 zł dofinansuje Unia Europejska natomiast resztę pokryje Gmina Nowy Targ.
  Zakończenie wykonania ścieżki planuje się na listopad tego roku.
  Powstająca ścieżka rowerowa będzie niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości.
  Podczas budowy ścieżki rowerowej udało się również położyć nowy dywanik asfaltowy na 500 metrowym odcinku drogi gminnej „Pod Torami”. Koszty tego remontu pokryła w całości gmina Nowy Targ.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny
  4. / W ubiegłym roku kontynuowane były remonty dróg rolniczych do pól .
  Udało się wyremontować dwie drogi :
  - drogę tzw. „ Na Kusprowym „
  - drogę tzw. „ Koło kościoła”.
  Droga gminna k. Kościoła została wyremontowana na odcinki 250 mb., odcinek 120 mb. tej drogi został wykorytowany a następnie utwardzony materiałem wykonawcy. Cały remontowany odcinek drogi został następnie zawałowany. Powyższy remont wykonała firma P. Jacka Deji z Pyzówki.
  Natomiast droga nr. K 363517 tzw.” K. Kuspra „ została wyremontowana na dwóch odcinkach. Remont pierwszego odcinka drogi dł.165 m. za rzeką polegał na wygarnięciu zamuliska , nawiezieniu żwiru gr. 30 cm. i wyrównaniu górnej warstwy drogi. Remont drugiego odcinka tejże drogi przed rzeką polegał na uzupełnieniu żwirem dziur znajdujących się w drodze. Remontu tej drogi dokonała firma Bogdana Kwaka z Rogoźnika.
  Koszty remontu w kwocie 7 800,00 zł. pochodziły ze środków funduszu sołeckiego .

  Na wiosnę kosztem 6 302,54 zł. został wykonany w naszej miejscowości remont cząstkowy dróg po okresie zimowym .

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  5./ W maju kosztem 3 800,00 zł. wyczyszczony i udrożniony został rów melioracyjny „ Na młace” na odcinku od boiska sportowego do ujścia w potoku Rogoźnik.
  Rów ten od bardzo wielu lat był nie czyszczony i nie spełniał już swojej roli.

  Tu podaj tekst alternatywny

  6./ Po przejściu wielkiej wody dwa razy zostały udrożnione przejazdy w bród w korycie potoku Rogoźnik umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól.
  7./ W czerwcu zostało zakupionych 400 szt. korytek ściekowych w celu wyłożenia nimi rowu tzw. „kolejowego” biegnącego koło zabudowań Rogoźnik 20. Ogólny koszt zakupu tych korytek to kwota 9840,00 zł. Zakup ten został pokryty po połowie przez Rade Sołecką i Gminę Nowy Targ.
  8./ 03 października 2013 r. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe z Nowego Targu wykonało nowy dywanik asfaltowy na części drogi gminnej " Na Sklepnikowym " w Rogoźniku.
  Asfalt został położony na długości. 475 mb. Koszty powyższego remontu w kwocie 102 220,64 zł. pokrył w całości Urząd Gminy Nowy Targ. Dalszy remont tej drogi przewidziany jest na lata następne. W tym roku planowane jest wykorytowanie dalszej części tej drogi i wykonanie odwodnienia. Po wykonaniu tych prac w miarę posiadania środków finansowych dokończenie asfaltowania tej drogi do końca. ( do drogi "Przez Wieś " ).

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  9. / Końcem ubiegłego roku firma „FEST-Bruk „ pana Jacka Kułacha z Suchego wykonała koło kościoła remont zjazdu z drogi gminnej wraz z odwodnieniem. Powyższy remont polegał na ułożeniu korytek ściekowych na odcinku 16,5 m. , zamontowanie kraty żeliwnej na dł. 7 m. , wykonanie studzienki kontrolnej oraz wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu. Powodem wykonania tych prac było uchwycenie wody z opadów atmosferycznych z drogi gminnej „ Przez Wieś” która poprzez swoje ukształtowanie spływała bezpośrednio na drogę w kierunku rzeki powodując jej niszczenie. Koszty wykonania tych prac w wysokości 16 720, 00 zł. pochodziły ze środków sołeckich miejscowości Rogoźnik.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  10. / W 2013 roku dobrze układała się współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Jak co rok staramy się wesprzeć finansowo naszą szkołę.
  Rada Sołecka m. Rogoźnik w 2013 roku pokryła :
  - koszt malowania szatni w Szkole
  - dofinansowała w dniu 21 grudnia 2013 r. wyjazd do Muzeum Archidiecezjalnego im. Kardynała Karola Wojtyły na otwarcia wystawy : „ SZOPKI , PRACE PLASTYCZNE DZIECI Z PODHALA „.
  Dyrektor muzeum ks. Józef Nowobilski zaprosił już po raz trzeci Szkołę Podstawową Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku– organizatora Gminnego Konkursu Szopek do ich wystawienia w murach Muzeum Archidiecezjalnym.
  Otwarcie wystawy rozpoczęło spotkanie z JE ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
  Uświetniały je kolędy i pastorałki wykonywane m.in. przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku .
  Podczas otwarcia wystawy , wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się potrawami góralskimi , smacznym ciastem oraz tradycyjnym oscypkiem. To wszystko przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku oraz rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku .
  Było to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla Rogoźnika.

  Jak co roku , tak i w 2013 Rada Sołecka dofinansowała również Gminny Konkurs Szopek który odbył się 19 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
  Od XVII lat Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku organizuje konkursy na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową z terenu gminy Nowy Targ.
  W tym roku nadesłano 72 szopki z 15 szkół podstawowych i 3 gimnazjów .
  Przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku od dłuższego okresu czasu działa prężnie drużyna ZHP. Szczególna w tym zasługa Ani Dąbek która nieodpłatnie zajmuje się naszymi zuchami i harcerzami . W 2013 roku Rada Sołecka przeznaczyła na ich potrzeby kwotę 1000,00 zł . Zostały zakupione dwa namioty , apteczki pierwszej pomocy oraz niezbędne przybory harcerskie.
  Również Gmina Nowy Targ przeznaczyła kwotę 1650, 00 zł. na zakup 30 szt. polarów.

  Kosztem 7 600,00 zł zostało wykonane ogrodzenie zbiorników przy szkole. Koszty w całości pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  11./ W 2013 roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
  Kwota 4 000,00 zł. ze środków sołeckich zostało przeznaczone na zakup ubrań i obuwia dla druhów OSP Rogoźnik .
  Ze środków soleckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 692 zł.
  12./ Rada Sołecka w minionym roku wsparła finansowo również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku. Za 500, 00 zł. zostały zakupione na potrzeby tego koła niezbędne narzędzia .

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  13./ Kwotą 7000,00 zł. Rada Sołecka dofinansowała klubowi sportowemu „Skałka „ zakup kosiarki traktorowej. Po wybudowaniu boiska sportowego zakup takiej kosiarki był konieczny.
  14./ W omawianym okresie czasu były przeprowadzone dwie akcje zbiórki odpadów a mianowicie : 19 września 2013 r. została przeprowadzona na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych. Natomiast 19 kwietnia 2013 r. odbyła się bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach. Powyższe akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i miały na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów . Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości . Podobne akcje będą w przyszłości kontynuowane.
  15. / 18 i 19 sierpnia w Rogoźniku odbyły się Dożynki Parafialne oraz VII Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera . Organizatorami tej imprezy byli Sołtys i Rada Sołecka Rogoźnika , Stadnina Koni "Dworna" oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik .
  Gościami tegorocznej imprezy byli m.in Senator RP Prof. Stanisław Hodorowicz , Poseł RP Pan Andrzej Gut – Mostowy , Wójt Gminy Nowy Targ – Pan Jan Smarduch , Bronisław Dutka Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , Viceprezes Małopolskiej izby Rolniczej Pan Karol Zachwieja oraz prof. Marian Tischner.
  Podczas trwania całej imprezy Jedzenia i picia nie brakowało. O to zadbali jak co roku rodzice uczniów Szkoły Podstawowej , nasi niezawodni druhowie z OSP , nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz po raz pierwszy nasi harcerze .
  Wieczorem przy scenie zapłonęło ognisko, odbyła się zabawa taneczna na której bawiono się do późnej nocy.
  Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ ufundowany przez P. Piotra Tylkę.
  Dochód z tej loterii w całości zasilił konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik.
  Oczywiście głównym punktem programu były zawody jeździeckie.
  W tym roku wystartowali zawodnicy z 11 klubów a także zawodnicy ze Słowacji oraz niezrzeszeni.
  Warto dodać iż z roku na rok na Rogoźnicką imprezę przybywa coraz więcej gości. Nasza impreza staje się coraz bardziej popularna na Podhalu i nie tylko.
  Wszystkim mieszkańcom którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w zorganizowaniu dożynek , zawodów jeździeckich oraz festynu pragnę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Dziękuję również wszystkim sponsorom za swoją hojność.
  Jesteśmy wdzięczni również Panu Wójtowi , że co roku Gmina Nowy Targ pomaga nam finansowo w zorganizowaniu tej imprezy.
  Również Rada Sołecka wsi Rogoźnik przekazała na ten cel kwotę 3 000,00 zł.

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


  01 września odbyły się w Ludźmierzu XVI Dożynki Podhalańskie.
  W uroczystościach tych brała również delegacja Rogoźnika która pojechała do Ludźmierza wraz z pięknie wykonanym wieńcem dożynkowym a podczas procesji z darami złożyli na ołtarzu owoce , oscypek , miód oraz kwiaty .
  16./ W tym roku w budżecie gminy Nowy Targ znajduje się również kwota 50 000,00 zł na wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
  Od wielu lat Rada Sołecka Rogoźnika postulowała i wnioskowała o wybudowanie Sali gimnastycznej przy naszej Szkole Podstawowej.
  Władze Gminy Nowy Targ zdecydowały , że sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku zostanie wybudowana.
  Za taką decyzję dzisiaj pragnę podziękować Wójtowi oraz Radzie Gminy Nowy Targ.
  Szanowni Państwo!

  Podsumowując rok 2013 dziękuję bardzo za wszelką pomoc udzieloną mi w pracy, za wyrozumiałość i wsparcie, za dobre słowo.
  Dziękuje wszystkim członkom Rady Sołeckiej oraz naszemu Radnemu Adamowi Hajnosowi za bardzo dobrą współpracę.
  Serdecznie dziękuję naszemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi za wsparcie duchowe oraz za przekazywanie ważnych informacji dotyczących naszego sołectwa.
  Cieszę się bardzo , że ks. Andrzej tak czynnie włącza się w życie naszej miejscowości.
  Dziękuję Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Radzie Rodziców za współpracę i udzieloną pomoc.
  Dziękuję OSP za okazywaną pomoc przy organizacji Dożynek Parafialnych i Gminnych Zawodów Jeździeckich . Dziękuje im za pomoc w wiosennych porządkach koło kościoła i miejscach publicznych naszej wsi.
  Dziękuje również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za udzieloną pomoc w zorganizowaniu różnorakich uroczystości.
  Wszystkim mieszkańcom naszej wsi dziękuję za życzliwe jak również i za krytyczne uwagi . A kogo w jakiś sposób zawiodłem to bardzo serdecznie przepraszam !

  A teraz w imieniu mieszkańców Rogoźnika oraz w imieniu własnym chciałbym podziękować naszym władzom Gminnym na czele z Panem Wójtem Janem Smarduchem .
  Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy , Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom poszczególnych wydziałów za życzliwość dla naszego sołectwa.

  Dziękujemy również wszystkim innym osobom, które pomagały w rozwoju naszej wsi a nie zostały dzisiaj wymienione z nazwiska.
  Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz tego, aby wszystkie zakładane inwestycje zostały w naszej miejscowości zrealizowane.
  Jestem przekonany , że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała dobrze.


  A teraz przedstawię Państwu sposób rozdysponowania środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik w 2013 r.
  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik miała w tym roku do dyspozycji ogólną kwotę 157 296,00 zł. Na tą kwotę składał się fundusz Sołecki w kwocie 25 141,00 zl. oraz dodatkowe środki jakie Sołectwo Rogoźnik otrzymało z Urzędu Gminy Nowy Targ w wysokości 132 155,00 zł .

  Środki te zostały wydatkowane na :

  Od wielu lat Rada Sołecka Rogoźnika postulowała i wnioskowała o wybudowanie Sali gimnastycznej przy naszej Szkole Podstawowej.
  Władze Gminy Nowy Targ zdecydowały , że sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku zostanie wybudowana.
  Za taką decyzję dzisiaj pragnę podziękować Wójtowi oraz Radzie Gminy Nowy Targ.

  Szanowni Państwo!

  Podsumowując rok 2013 dziękuję bardzo za wszelką pomoc udzieloną mi w pracy, za wyrozumiałość i wsparcie, za dobre słowo.
  Dziękuje wszystkim członkom Rady Sołeckiej oraz naszemu Radnemu Adamowi Hajnosowi za bardzo dobrą współpracę.
  Serdecznie dziękuję naszemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi za wsparcie duchowe oraz za przekazywanie ważnych informacji dotyczących naszego sołectwa.
  Cieszę się bardzo , że ks. Andrzej tak czynnie włącza się w życie naszej miejscowości.
  Dziękuję Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Radzie Rodziców za współpracę i udzieloną pomoc.
  Dziękuję OSP za okazywaną pomoc przy organizacji Dożynek Parafialnych i Gminnych Zawodów Jeździeckich . Dziękuje im za pomoc w wiosennych porządkach koło kościoła i miejscach publicznych naszej wsi.
  Dziękuje również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za udzieloną pomoc w zorganizowaniu różnorakich uroczystości.
  Wszystkim mieszkańcom naszej wsi dziękuję za życzliwe jak również i za krytyczne uwagi . A kogo w jakiś sposób zawiodłem to bardzo serdecznie przepraszam !

  A teraz w imieniu mieszkańców Rogoźnika oraz w imieniu własnym chciałbym podziękować naszym władzom Gminnym na czele z Panem Wójtem Janem Smarduchem .
  Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy , Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom poszczególnych wydziałów za życzliwość dla naszego sołectwa.

  Dziękujemy również wszystkim innym osobom, które pomagały w rozwoju naszej wsi a nie zostały dzisiaj wymienione z nazwiska.
  Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz tego, aby wszystkie zakładane inwestycje zostały w naszej miejscowości zrealizowane.
  Jestem przekonany , że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała dobrze.

  A teraz przedstawię Państwu sposób rozdysponowania środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik w 2013 r.
  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik miała w tym roku do dyspozycji ogólną kwotę 157 296,00 zł. Na tą kwotę składał się fundusz Sołecki w kwocie 25 141,00 zl. oraz dodatkowe środki jakie Sołectwo Rogoźnik otrzymało z Urzędu Gminy Nowy Targ w wysokości 132 155,00 zł .

  Środki te zostały wydatkowane na :

  1. Oświetlenie uliczne , konserwacja oświetlenia i dzierżawa majątku sieciowego . 22 376,11 zł.
  2. Cmentarz komunalny.
  - utrzymanie grabarza. 12 826,84 zł.
  - zakup paliwa.. 182,11 zł.
  - wywóz śmieci z cmentarza. 1 574,31 zł.
  3. Odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik. 18 678,80 zł.
  4. Remont zjazdu z drogi gminnej wraz z jej odwodnieniem. 16 720,00 zl.
  5. Dofinansowanie zakupu kosiarki traktorowej. 7 000,00 zł.
  6. Wykopanie studni na boisku sportowym wraz z zakupem i doprowadzeniem kabla elektrycznego. 6 164,44 zł.
  7. Utrzymanie porządku na terenach należących do Sołectwa Rogoźnik. 1 894,00 zl.
  8. Dofinansowanie zakupu ubrań strażackich dla OSP. 3 885,27 zł.
  9. Energia elektryczna w remizie OSP. 1 568,72 zł.
  10. Ogrzewanie remizy gazem. 4 124,21 zł.
  11. Malowanie szatni w Szkole Podstawowej . 699,87 zl.
  12. Dofinasowanie ZHP. 1 000,00 Zł.
  13. Dofinansowanie szkoły tj. zakup 2 szt. kamer , wykonanie podestu pod szopki , przewóz szopek do Krakowa. 2 165,00 zl.
  13. Remont przejazdów w bród przez potok Rogoźnik / 2 razy / 2 270,00 zł.
  14. Remonty dróg rolniczych. 39 628,28 zł.
  15. Remont przepustu pod drogą gminną „ k. Symcyka ”. 1 040,00 zl.
  16. Czyszczenie rowu melioracyjnego na odcinku od boiska sportowego do ujścia do potoku Rogoźnik. 3 800,00 zl.
  18. Dofinansowanie zakupu 400 szt. korytek ściekowych . 4 920,00 zl.
  20. Zakup dla Koła Gospodyń Wiejskich. 500,00 zł.
  21. Wykonanie pieczątek sołeckich. 90,00 zl.
  22. Zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych 118,98 zl.
  23. Dofinansowano organizację Dożynek Parafialnych oraz VII Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks. Prof. Józefa Tischnera 3 000,00 zł.

  Przeczytane sprawozdanie z działalności , rozliczenie finansowe oraz wiele innych ciekawych rzeczy poświęconych naszej miejscowości można również przeczytać na stronie internetowej Rogoźnika którą współprowadzę już od 2007 roku. Na stronie tej umieszczane są również ogłoszenia i wiadomości sołeckie. Zachęcam do korzystania z tej strony.
  Dziękuję za uwagę.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika

  Dodane przez admin dnia luty 04 2014 13:05:42 0 Komentarzy - 964 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie