Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za okres 18.09.2011 r. – 22.09.2012 r....
  Sprawozdanie
  z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
  za okres 18.09.2011 r. – 22.09.2012 r.
  Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik , pracując w następującym składzie :
  Kazimierz Zubek – sołtys
  Piotr Tylka
  Marek Bukowski
  Adam Hajnos
  Marek Sproch
  Stanisław Ścisłowicz

  Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik.
  W omawianym okresie czasu Rada Sołecka odbyła 5 posiedzeń , na których omawiane były sprawy związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi w sołectwie oraz wypracowaniem propozycji zadań potrzebnych do realizacji w sołectwie.
  Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.

  Czym Rada Sołecka zajmowała się w tym okresie czasu :

  1./Najważniejsza aktualnie prowadzona inwestycja w naszej miejscowości to budowa boiska sportowego.
  Po wielu latach prac związanych z wykupem gruntów , wykonaniem i uzgodnieniem projektu , w tym roku udało już się rozpocząć prace budowlane boiska sportowego wraz z budynkiem szatni i towarzyszącą infrastrukturą.
  Dnia 19 marca br. Urząd Gminy Nowy Targ ogłosił przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tych prac a mianowicie Konsorcjum firm : Nowator Sp. z o.o. ze Spytkowic i firma „KONS-BUD” S.C.

  Planowana inwestycja przewiduje :
  Budowę płyty boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 60 x 100 m. + 3 m. strefy bezpieczeństwa wzdłuż boiska i po + 6 m za bramkami .Dla całego terenu objętego projektem pod nawierzchnią sportową zaprojektowano warstwę odsączającą oraz drenaż odwadniający z układem sączków co 10 m. Woda z drenażu odprowadzana będzie do potoku Rogoźnik Wielki.
  Budowę budynku szatni wraz z wewnętrzną instalacja gazową dla potrzeb ogrzewania , podgrzewania wody , przygotowywania posiłków,
  Szatnia będzie budynkiem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym o wymiarach 15 m x 8.5 m. W piwnicach budynku przewidziana jest kotłownia i trzy pomieszczenia gospodarcze jako zaplecze dla szatni. W kondygnacji parteru przewiduje się część główną budynku złożoną z szatni gospodarzy i gości wraz z zapleczem sanitarnym .Na kondygnacja pietra będzie szatnia sędziowska wraz z zapleczem sanitarnym i część administracyjna wraz z aneksem kuchennym. Na zewnątrz jako przybudówki planuje się wc męskie i damskie ( z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ) jako zaplecze sanitarne dla osób przebywających na obiekcie.
  Budowę sceny widowiskowej o wym. 8 m x 8 m., ( scena będzie połączona od strony południowej z szatnią.)
  Budowę parkingu samochodowego na 20 miejsc postojowych.
  Budowę oświetlenia obiektu ,
  Budowę przyłącza wodociągowego z projektowanej studni szybowej,
  Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika o poj. 9, 6 m 3
  Budowę zjazdu z drogi gminnej ,
  Budowę ogrodzenia obiektu oraz piłkochwytów (za bramkami boiska ),
  Budowę wodociągu do nawadniania boiska wraz z hydrantami ogrodowymi.

  Powyższe prace zostaną wykonane za cenę : 1 536 000,00 zł brutto

  Dnia 16 czerwca rozpoczęto prace ziemne. Przewidywany termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2013 r.
  Jestem przekonany , że za rok budowany obiekt sportowo -rekreacyjny będzie przekazany do użytku a Rogoźnik będzie z niego dumny.
  2./ Druga wielka inwestycja którą planujemy zrealizować od kilku już lat to budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik. Pozwolicie Państwo , że tej sprawie poświęcę trochę więcej czasu.
  Mieszkańcy Rogoźnika od wielu , wielu lat oczekują z niecierpliwością na ten most , powstanie którego umożliwiłoby prowadzenie normalnej działalności rolniczej , uniezależnionej od kaprysów potoku Wielki Rogoźnik.
  Realizacja tej inwestycji napotyka jednak wiele problemów. Ubiegły rok był rokiem na dokończenie uzgodnień , zakończenie projektowania i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. Natomiast rok 2012 miał być rokiem rozpoczęcia budowy tego mostu . W budżecie gminy Nowy Targ zostały zarezerwowane środki finansowe.
  Jak już wszystkim wiadomo pod koniec ubiegłego roku inwestycja została skutecznie zablokowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie który postanowił odmówić uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. : Budowa obiektu mostowego na potoku Rogoźnik Wielki.
  W swoim postanowieniu Pani Dyrektor RDOŚ w Krakowie podaje powody swojej decyzji a mianowicie , że w niewielkiej odległości ( ok.650 m. ) od planowanej inwestycji znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Skałka Rogoźnicka” oraz stanowisko występowania gatunku podlegającego ochronie ścisłej.
  W celu omówienia możliwych wariantów realizacji inwestycji w dniu 24 października ubiegłego roku odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędu Gminy Nowy Targ, Nadleśnictwa Nowy Targ oraz Sołtysa wsi Rogoźnik. Podczas wizji terenowej ustalono , że rezerwat oraz położony w jego pobliżu stary nieczynny kamieniołom są słabo udostępnione – aby do nich dotrzeć należy przekroczyć dwa potoki ( Rogoźnik i Trawne ) i poruszać się droga gruntową biegnącą wzdłuż potoku Trawne , wykorzystywana dawniej na potrzeby kamieniołomu. Droga ta w kilku miejscach jest przerwana przez potok , co powoduje , że turyści poruszają się po polach uprawnych , wywołując tym samym protesty właścicieli gruntów. W związku z tym faktem Sołtys wsi Rogoźnik podjął starania w celu wykupu gruntów pod budowę drogi do rezerwatu , która miałaby prowadzić od projektowanego mostu aż do rezerwatu. Stosowną uchwałę nr 4 / 2011 Zebranie Wiejskie Sołectwa Rogoźnik podjęło w dnia 18 września 2011 roku.
  Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie podczas spotkania wyrazili obawę , że wykup gruntu pod ścieżkę spowoduje naciski na przekształcenie jej na drogę publiczną oraz wyznaczenie wzdłuż niej terenów zabudowy. Zaproponowali zatem wyznaczenie , w porozumieniu z zarządca cieku , ścieżki dydaktycznej do rezerwatu , biegnącej wzdłuż potoku Trawne i udostępnienie rezerwatu i jego okolic pieszym zwiedzającym jedynie w ściśle wyznaczonych miesiącach , co związane jest z koniecznością ochrony skałki przed zniszczeniem oraz zapewnienie odpowiednich warunków do chronionego gatunku. Zasugerowali także budowę brodu zamiast mostu , co jednak nie spotkało się z akceptacją ze strony Gminy ani Sołectwa Rogoźnik , którzy stwierdzili , że taka opcja nie rozwiąże problemu przepędu bydła przez potok….”
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie uważała , iż budowa mostu w tym miejscu znacznie ułatwi dostępność tego obszaru , a co za tym idzie nasilą się negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody Skałka Rogoźnicka i jego otoczenia w stopniu , który realnie i znacząco zagrozi temu wyjątkowemu w skali światowej obiektowi geologicznemu oraz bardzo rzadkiemu gatunkowi , podlegającemu ochronie ścisłej.
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zaproponowała zastosowanie alternatywne polegające na budowie brodu którym przejazd możliwy byłby jedynie dla pojazdów rolniczych oraz kładki nad potokiem , po której możliwy byłby tylko ruch pieszy jak również przepędzanie bydła.

  Nie zgadzając się z decyzją Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Rada Solecka wsi Rogoźnik bez zbędnej zwłoki 05 grudnia ubiegłego roku skierowała pismo do Pana Jerzego Wertza - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie . Pismo takie skierowano również do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Pana Jana Smarducha - Wójta Gminy Nowy Targ.

  W swoim piśmie napisaliśmy między innymi :

  Rada Solecka miejscowości Rogoźnik w sposób stanowczy i zdecydowany protestuje przeciwko decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w którym to odmawia się uzgodnienia a docelowo budowy mostu na potoku Wielki Rogoźnik.
  Decyzję tą odbieramy jako dyskryminacje całej społeczności Rogoźnika a w szczególności zaś jej rolniczej części.
  To , że na terenie naszej miejscowości znajduje się „Skałka Rogoźnicka” nie musi skutkować tym , że rozwój naszej miejscowości będzie utrudniany czy wręcz blokowany. Nasi rolnicy mają pełne prawo dojeżdżać do swoich pól w sposób bardziej cywilizowany aniżeli dotychczas.
  Mieszkańcy Rogoźnika zbyt długo i cierpliwie czekają na powstanie tego mostu. Przekonywali władze miejscowości i Gminy Nowy Targ , że most w tym miejscu jest konieczny. Teraz , gdy zostały poniesione znaczne środki finansowe i poczyniono już tak wiele w tym kierunku , Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie mówi nam – w tym miejscu nie będzie mostu !!! . Zbudujcie sobie bród !!!
  Ochrona przyrody musi polegać zawsze na zdrowym rozsądku i wspólnym porozumieniu. Nie uchronimy przyrody , stosując wyłącznie tylko zakazy !

  Od kilku już lat czynione są starania , aby w naszej miejscowości powstał most przez który można by się było przedostać przez potok Wielki Rogoźnik. Do chwili obecnej nasza miejscowość nie posiada żadnego mostu ani kładki . Przeprawa przez potok Wielki Rogoźnik odbywa się pokonując koryto w bród. Przy większych wodach a jest ich ostatnio naprawdę dużo przejazd w bród przez potok staje się niemożliwy. Aby przeprawić się na drugi brzeg potoku należy wówczas odczekać kilka dni , co opóźnia zbiór plonów a często doprowadza do ich utraty , narażając rolników na poważne straty materialne. Ponadto przejazdy w bród są wielokrotnie w ciągu roku niszczone i za każdym razem trzeba ich za zgodą RZGW naprawiać co pochłania znaczne kwoty naszych środków sołeckich.
  Taka sytuacja jest bardzo uciążliwa dla wszystkich a zwłaszcza dla naszych rolników którzy posiadają grunty rolne za potokiem Wielki Rogoźnik. Nasza miejscowość jest tak ukształtowana , że na ogólny areał gruntów 771 ha , większa połowa tego areału znajduje się za potokiem Wielki Rogoźnik. Do tych uprawianych pól trzeba niestety jakoś dojechać.
  Pragniemy zaznaczyć , że obecnie tylko w tym miejscu możliwe jest zbudowanie mostu. Z powodu braku własności inne miejsca na budowę mostu w naszej miejscowości nie wchodzą w grę. W projektowanym miejscu istniał dawno most , który został zniszczony podczas jednej z powodzi.
  Wybudowany w tym miejscu most byłby wykorzystywany w przeważający sposób przez naszych miejscowych rolników. Nie ukrywamy , że z tego mostu korzystaliby również miłośnicy przyrody udający się pieszo do oddalonego o ok. 700 m. rezerwatu „Skałka Rogoźnicka”.
  Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy , że w naszej miejscowości znajduje się rezerwat przyrody „Skałka Rogoźnicka” , martwi nas jednak fakt , że aktualnie nie ma możliwości dotarcia do tej „ geologicznej perełki”. ( nawet dla pieszych ).
  Podczas wielkiej powodzi jaka miała miejsce w 1997 roku droga biegnąca nad potokiem „Trawny” została prawie całkowicie zniszczona. Po tej drodze pozostały tylko znikome jej części. Odbudowa tej drogi jest aktualnie niemożliwa , ponieważ została pochłonięta przez potok „Trawny”.
  Wszyscy chętni zwiedzenia tego rezerwatu , muszą aktualnie przejść korytem potoku „Trawny” ( tylko wtedy gdy jest mały poziom wody ) lub przez prywatne grunty rolne. Możemy sobie wyobrazić jak wyglądają uprawy na tych gruntach , gdy spacerują tam miłośnicy przyrody. Powyższa sytuacja powodowała i cały czas powoduje wiele nieprzyjemnych nieporozumień i kłótni pomiędzy osobami zwiedzającymi a właścicielami tych pól. Właściciele niszczonych upraw coraz częściej interweniują u Sołtysa z pretensjami , że nic nie robi w tym temacie .
  Od dłuższego okresu czasu czynione są starania , aby turyści mogli spokojnie dojść do „ Skałki Rogoźnickiej ” w sposób cywilizowany , bezpieczny i co najważniejsze bez wyrządzania szkód rolnikom. Mamy tu na myśli wykup części działki pod taką ścieżkę.
  Przecież to Wy Państwo zapraszacie wycieczki szkolne do odwiedzenia „Skałki Rogoźnickiej” , to Wy prosicie aby polecać to miejsce innym. Ogólnie mówiąc zachęcacie wszystkich do odwiedzania rezerwatu !. Nikt jednak nie pomyślał o tym jak tam dojść !!!


  Jesteśmy przekonani , że zostanie wypracowany wspólny kompromis w sprawie budowy mostu na potoku Wielki Rogoźnik i stanowisko Pana Dyrektora ulegnie zmianie.
  W przeciwnym razie prosimy Pana Dyrektora o przyjazd do Rogoźnika i poinformowanie o tym fakcie osobiście mieszkańców Rogoźnika na wspólnym spotkaniu , które oczywiście zorganizujemy.
  To niektóre cytaty naszego pisma skierowanego do Dyrektora RDOŚ Kraków.

  Również Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch nie zgodził się z powyższym postanowieniem RDOŚ Kraków i w dniu 07 grudnia 2011 r. skierował w tej sprawie również zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Dnia 09 stycznia 2002 r. w siedzibie RDOŚ w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie budowy mostu na potoku Rogoźnik oraz sposobów udostępnienia rezerwatu przyrody „Skałka Rogoźnicka”.
  W spotkaniu tym udział wzięli oprócz licznych przedstawicieli ochrony przyrody również Wójt Gminy Nowy Targ pan Jan Smarduch , Adam Hajnos – Radny Gminy Nowy Targ oraz Sołtys Wsi Rogoźnik.
  Na spotkaniu tym przekonywaliśmy wszystkich o zasadności budowy mostu jak również drogi dla rolników w kierunku rezerwatu. Z drogi tej mogliby korzystać również miłośnicy przyrody.
  Pani Dyrektor Bożena Kotońska na tym spotkaniu wyraziła obawę, że budowa mostu i drogi może skutkować zwiększoną , niekontrolowaną presją turystyczną , wprowadzaniem ruchu samochodowego poza potok Rogoźnik. W efekcie autokary i samochody będą mogły przejeżdżać przez most i dojeżdżać do rezerwatu przyrody.
  Pani Dyrektor Kotońska, po zapoznaniu się z argumentami przedstawicieli samorządu o konieczności budowy mostu, zaproponowała, aby ograniczyć wymiary mostu do jednego pasa jezdni oraz chodnika (do szerokości max. 6 metrów), a zakres regulacji potoku pozostawić bez zmian. Most o takich parametrach będzie spełniał swoje funkcje jako przejazd dla maszyn rolniczych do pól położonych za potokiem, umożliwiał przegon zwierząt i przejście dla turystów. Przed wjazdem na most powinien być ustawiony zakaz ruchu z tablicą informującą o wyłączeniu z zakazu mieszkańców wsi Rogoźnik posiadających grunty za potokiem oraz użytkowników pól. Koncepcje to poparł Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ.
  Pani Dyrektor Kotońska zaproponowała wycofanie poprzedniego projektu decyzji przez Gminę i złożenie nowego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – z mostem jednojezdniowym, z jednym chodnikiem.

  Taki też tryb w sprawie budowy mostu został przyjęty. Skutkuje to niestety tym , że most należy przeprojektować a następnie cały tryb administracyjny rozpocząć od nowa co będzie musiało jakiś czas potrwać.
  Pragnę w tym miejscu podziękować Panu Wójtowi Smarduchowi za wielkie zaangażowanie się w tą sprawę i powiedzieć , że to nie Urząd Gminy jest hamulcowym budowy mostu. Wszystkie czynności ze strony gminy Nowy Targ są czynione bez zbędnej zwłoki.
  Jestem przekonany , że po tych wielkich problemach most w nieodległej przyszłości powstanie. Moje wielkie zaangażowanie w ten temat nie ulegnie zmianie. Będę dążył do jak najszybszego zakończenia czynności administracyjnych i rozpoczęcia budowy tego mostu.
  3. / W lipcu br. został wyremontowany przepust pod drogą gminną w okolicy zabudowania Osiedle za Torem 23. Przepust ten został poszerzony i obłożony po bokach płytami ażurowymi.
  Koszt robot – 3 136 zł został pokryty z funduszu Sołeckiego.
  W sierpniu br. została częściowo wyremontowana droga gminna rolnicza „do Gronia” na granicy Rogoźnika i Ludźmierza. Część tej drogi zostały nawieziona żwirem . Koszty remontu w kwocie 9 520,00 zł. pochodziły ze środków funduszu sołeckiego . Wyżwirowano również część drogi gminnej tzw. ” Pod Torami „ na odcinku od P. Kazimierza Kwaka „Symcyka” do zabudowań P. Sojki.
  W tym roku jest jeszcze przewidziany niewielki remont najbardziej zniszczonych dróg rolniczych za potokiem Wielki Rogoźnik.
  4. / Na początku roku rów przy drodze gminnej obok kościoła parafialnego został wyłożony na odcinku 27 m. betonowymi korytkami . Teren wokół tego rowu został uporządkowany. Wykonano również studzienkę kontrolną koło przepustu pod drogą gminną . Miejsce to było od dłuższego czasu bardzo niebezpieczne .
  Prace które zostały wykonane spowodowały , że bezpieczeństwo i estetyka miejscowości w okolicy kościoła uległa poprawie.
  Powyższe prace wykonała firma "FEST-BRUK" pana Jacka Kułacha z Suchego.
  Koszty wykonania tych prac pochodziły ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik.
  5. / Rada Sołecka m. Rogoźnik za środki funduszu sołeckiego zakupiła dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku odboje ścienne na korytarze oraz płytki przypodłogowe przeznaczając na ten cel kwotę 3000 ,00 zł.
  Roboty montażowe w tym temacie zostały wykonane na początku września.
  6./ W bieżącym roku 3 500,00 zł. ze środków funduszu sołeckiego zostały przeznaczona na remont korytarza i schodów w remizie OSP Rogoźnik. Korytarz i schody zostały wyłożone płytkami a ściany korytarza wymalowane.
  7./ W tym roku kontynuowana była akcja posadzeń drzew na terenach należących do gminy Nowy Targ w Sołectwie Rogoźnik. Celem tej akcji jest poprawa wizerunku i estetyki naszej miejscowości.
  8. / Kosztem 5 100,00 zł. z funduszu sołeckiego zostało wykonanych 5 drewnianych stołów oraz 10 ławek które obecnie znajdują się na wyposażeniu świetlicy remizy OSP . Zastąpiły one stare i zniszczone już meble z tej świetlicy.
  Wykonane stoły i ławki będą wykorzystywane również na potrzeby imprez organizowanych przez sołectwo Rogoźnik.
  9. / W Bibliotece Publicznej w Rogoźniku od stycznia 2012 r. działa Centrum Internetowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki projektowi pozyskano dwa zestawy komputerowe, dwa biurka, dwa krzesła obrotowe oraz drukarkę.
  Biblioteka zaprasza wszystkich mieszkańców do bezpłatnego dostępu do Internetu.
  10. / W omawianym okresie czasu były przeprowadzone trzy akcje zbiórki odpadów a mianowicie : 21 października 2011 r. została przeprowadzona na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórka odpadów wielkogabarytowych , dnia 11 maja 2012 r. była prowadzona zbiórka zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Natomiast 22 maja 2012 r. odbyła się bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach. Powyższe akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i miały na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów . Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości i likwidacja części dzikich wysypisk śmieci.
  Podobne akcje będą kontynuowane w latach następnych.
  11. / Droga gminna nr. K 363523 ”. ( Na granicy Rogoźnika i Ludźmierza ) przebiega częściowo zaraz nad brzegiem potoku Wielki Rogoźnik i w wyniku powodzi jakie miały miejsce w latach ubiegłych została częściowo podmyta . Rada Sołecka informowała pisemnie władze gminy Nowy Targ , że brak szybkiego umocnienia brzegu w tym miejscu spowoduje w nieodległej przyszłości podmycie i pochłonięcie przez koryto potoku Wielki Rogoźnik tej drogi a dojazd rolników do swoich pól znajdujących się za potokiem zostałby bardzo utrudniony a wręcz uniemożliwiony.
  Gmina Nowy Targ zareagowała pozytywnie i w bieżącym roku zostały wykonane właśnie w tym miejscu prace zabezpieczające przed podmyciem i zniszczeniem części drogi gminnej oraz ujście z rowu odwadniającego drogę gminną „ Przez wieś ".
  Odcinek brzegu w tym miejscu został zabezpieczony narzutem z głazów kamiennych. Zostały również założone dodatkowe kręgi betonowe.
  Część drogi na remontowanym odcinku została ponownie nawieziona żwirem i utwardzona.
  Prace te zostały wykonane na zlecenie Urzędu Gminy Nowy Targ przez firmę Piotra Domalika z Ostrowska .
  12 ./ Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik zwróciła się do Wójta Gminy Nowy Targ z prośbą o spowodowanie , aby na całej drodze gminnej nr. K 363507 tzw. „ Przez Wieś” wprowadzić ograniczenie tonażu do 15 ton i wprowadzić znaki B – 18 z odstępstwem „ Nie dotyczy mieszkańców”.
  Taką uchwałę Rada Sołecka podjęła na spotkaniu w dniu 20.05.2012 r.
  W ostatnim okresie czasu Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Targu na drodze powiatowej nr K1655 Rogoźnik – Ciche wprowadził ograniczenie tonażu do 15 ton. W związku z powyższym faktem odnotowany jest wzrost przejazdów bardzo ciężkich samochodów właśnie drogą gminną przez wieś i niszczenie tejże drogi.
  Temat ten jest w trakcie uzgodnień administracyjnych.
  13./ Kontynuowana jest współpraca pomiędzy naszą miejscowością a miejscowością Rohožnik na Słowacji.
  18 lutego 2012 r. na zaproszenie Starosty Rohožnika razem z radnym Adamem Hajnosem udaliśmy się do zaprzyjaźnionej miejscowości Rohožník na Słowacji. W tym to dniu w Słowackim Rohožníku odbyła się impreza kulturalno – rozrywkowa .
  W dniu 11 sierpnia br. ponownie – tym razem z zespołem regionalnym reprezentującym naszą miejscowość udaliśmy się do tej miejscowości aby zaprezentować tamtejszej społeczności nasz folklor regionalny , śpiew i taniec.
  Przypomnijmy , że w sierpniu ubiegłego roku na Dożynkach Parafialnych i Gminnych Zawodach Jeździeckich gościliśmy Starostę Rohožníka P. Petera Švarala. W tym roku razem ze Starostą przyjechał do nas również zespół regionalny „ Spiduch ”.
  Powyższe uroczystości i imprezy były znakomitą okazją do spotkań , rozmów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami samorządu lokalnego Rohožníka i tamtejszego regionu. Spotkania takie na pewno zaowocują w przyszłości szerszą i pełniejszą współpracą w innych dziedzinach.
  Dziękuję władzom gminy Nowy Targ za niezbędną pomoc finansową w tym temacie.
  Dla pełnej informacji powiem , że Rohožník to miejscowość znajdująca się w odległości ok. 45 km. od Bratysławy . Liczy 3.556 mieszkańców.
  14. / 18 i 19 sierpnia w Rogoźniku odbyły się Dożynki Parafialne oraz VI Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera . Organizatorami tej imprezy byli Sołtys i Rada Sołecka Rogoźnika , Stadnina Koni i Klub Sportowy "Dworna" oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik .
  W tym roku zawody rozpoczęły się już w sobotę 18 sierpnia o godz. 15.00 konkursami ujeżdżenia
  Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą mszą świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski. W tym roku starostami dożynek byli P. Maria Kwak , P. Maria Pałka oraz P. Jan Szostak.
  Gościami tegorocznej imprezy byli m.in Senator RP Prof. Stanisław Hodorowicz , Poseł RP Pan Andrzej Gut – Mostowy , Wójt Gminy Nowy Targ – Pan Jan Smarduch , Starosta Rohožnika ze Słowacji Pan Peter Svaral , burmistrz Nowego Targu Pan Marek Fryźlewicz , proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski oraz prof. Marian Tischner z żoną .

  W tym roku przygotowaliśmy dla gości wiele atrakcji. Wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , zespół regionalny " Spiduch " ze słowackiego Rohožnika , zespól góralski „Turnie” ze Starego Bystrego oraz zespół kabaretowo – biesiadny „ JORGUSIE „ z Łazisk . Wieczorem zagrał zespół CAMELOT.
  Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ ufundowany przez Stadninę DWORNA oraz świnia ufundowana przez Pana Stanisława Bielę.
  Częściowy dochód z tej imprezy zasilił konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik.
  Był grill z kiełbaskami oraz tradycyjne góralskie jedzenie zaoferowane przez rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, do tego lane piwo i dobrze zaopatrzony bufet przygotowany przez OSP w Rogoźniku. Wieczorem przy scenie zapłonęło ognisko, odbyła się zabawa taneczna na której bawiono się do późnej nocy.
  Oczywiście głównym punktem programu były zawody jeździeckie.
  W tym roku wystartowało 45 zawodników z 11 klubów.
  Warto dodać iż z roku na rok na Rogoźnicką imprezę przybywa coraz więcej gości. Nasza impreza staje się coraz bardziej popularna na Podhalu i nie tylko.
  Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą imprezą jestem przekonany , że taka impreza w naszej miejscowości jest potrzebna i dlatego w przyszłym roku impreza będzie organizowana , na którą już teraz serdecznie wszystkich zapraszam.
  Wszystkim mieszkańcom którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w zorganizowaniu dożynek , zawodów jeździeckich oraz festynu pragnę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Dziękuję również wszystkim sponsorom za swoją hojność.
  Jesteśmy wdzięczni również Panu Wójtowi , że co roku Gmina Nowy Targ pomaga nam finansowo w zorganizowaniu tej imprezy.
  Również Rada Sołecka wsi Rogoźnik przekazała na ten cel kwotę 3 000,00 zł.
  Tego roku była przepiękna pogoda dlatego imprezę odwiedziło bardzo wielu widzów.
  15. / Pod koniec sierpnia br. nastąpiło oficjalnie oddanie nowo powstałego ogólnodostępnego palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku. Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Nowy Targ, natomiast wykonawcą firma "Hydro-Wielkopolska Place Zabaw z Mosiny. Całkowity koszt budowy placu zabaw w Rogoźniku wyniósł 36 023,32 zł . Wykonanie placu zabaw było współfinansowane ze środków unijnych pochodzących z programu Stowarzyszenia Spisza i Okolicy- Lider + .
  16. / W maju przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Historyczno- przyrodniczo- kulturowy szlak wokół Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ”. Powyższy projekt zajął wysokie 7 miejsce na liście projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  Do konkursu złożono 62 projekty z całej Małopolski, z czego dofinansowanie uzyskało 17.
  Łączny koszt wykonania tej ścieżki rowerowej to koszt prawie 4 miliony 740 tysięcy zł.
  3 552 000,00 zł dofinansuje Unia Europejska natomiast resztę pokryje Gmina Nowy Targ.
  Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej od granicy ze Starem Bystrem do granicy miasta Nowy Targ i Szaflary i jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi 4,7 km. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na przeważającym odcinku po nasypie kolejowym o szerokości 2,5 m, przebudowę przepustów, obiektów mostowych, sieci teletechnicznej oraz budowę miejsc widokowo postojowych. Miejsca te będą służyć głównie do odpoczynku dla rowerzystów i zostaną wyposażone w elementy małej architektury takie jak ławki , stół ,wiata chroniąca od deszczu oraz stojak na rowery.
  Zakończenie wykonania ścieżki planuje się na listopad 2014 roku.
  17./ W tym roku w budżecie gminy Nowy Targ znajduje się również kwota 50 000,00 zł na wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
  Od wielu lat Rada Sołecka Rogoźnika postulowała i wnioskowała o wybudowanie Sali gimnastycznej przy naszej Szkole Podstawowej.
  Władze Gminy Nowy Targ w tym roku zdecydowały , że sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku zostanie wybudowana.
  Za taką decyzję dzisiaj pragnę podziękować Wójtowi oraz Radzie Gminy Nowy Targ.
  18./ W najbliższym okresie czasu zostanie wykonana na cmentarzu zadaszona wnęka blaszana
  przy pojemniku na śmieci.
  W okresie wiatrów śmieci z pojemnika są rozwiewane i teren wokół cmentarza jest
  systematycznie zaśmiecany. Aby temu w jakiś sposób zaradzić zostanie wykonana taka
  zadaszona wnęka.
  A teraz przedstawię Państwu sposób rozdysponowania tegorocznych środków finansowych funduszu sołeckiego naszej wsi.
  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik miała w tym roku do dyspozycji kwotę 43 643,80 zł.
  Zostały one wydatkowane zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego odbytego w dniu 18 września 2011 roku r. a mianowicie:
  1.Dofinansowano organizację Dożynek Parafialnych oraz VI Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w kwocie 3 000, 00 zł.
  2. Bieżące utrzymanie gminnych dróg dojazdowych oraz przejazdów przez potok Wielki Rogoźnik - wydatkowano do dnia dzisiejszego kwotę 16 956,50 zł.
  Natomiast pozostała kwota 6 043,50 zł. zostanie wydatkowana w najbliższym okresie czasu na remont dalszych odcinków dróg rolniczych.
  3. Remont korytarzy w Szkole Podstawowej – 3 000,00 zl.
  4. Utrzymanie czystości w obrębie sołectwa Rogoźnik - wydatkowano do dnia dzisiejszego kwotę 1 203,82 zł.
  Pozostała kwota 3 839,98 zl. zostanie wydatkowana w najbliższym czasie.
  Za tą kwotę zostanie wykonana między innymi na cmentarzu zadaszona wnęka blaszana przy pojemniku na śmieci.
  5. Zakup i posadzenia drzew na terenach należących do gminy Nowy Targ w Sołectwie Rogoźnik - 1000 ,00 zł.
  6./ Remont schodów i korytarza w remizie – 3 500,00 zł.
  7./ Zakup 5 stołów i 10 ławek – 5 100, 00 zł.
  Szanowni Państwo!

  Korzystając z okazji chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim członkom Rady Sołeckiej oraz naszemu Radnemu Adamowi Hajnosowi za bardzo dobrą współpracę,
  Serdecznie dziękuję naszemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi za wsparcie duchowe oraz za przekazywanie ważnych informacji dotyczących naszego sołectwa.
  Cieszę się bardzo , że ks. Andrzej tak czynnie włącza się w życie naszej miejscowości.
  Dziękuję Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Radzie Rodziców za współpracę i udzieloną pomoc.

  Dziękuję OSP za okazywaną pomoc przy organizacji Dożynek Parafialnych i Gminnych Zawodów Jeździeckich . Dziękuje im za pomoc w wiosennych porządkach koło kościoła i miejscach publicznych naszej wsi.

  Wszystkim mieszkańcom naszej wsi dziękuję za życzliwe jak również i za krytyczne uwagi . A kogo w jakiś sposób zawiodłem to bardzo serdecznie przepraszam !
  Myślę, że każdy mieszkaniec Rogoźnika zgłaszający się do mnie z prośbą o pomoc mógł na nią zawsze liczyć.

  A teraz w imieniu mieszkańców Rogoźnika oraz w imieniu własnym chciałbym podziękować naszym władzom Gminnym na czele z Panem Wójtem Janem Smarduchem .Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy , Pani Skarbnik i wszystkim kierownikom poszczególnych wydziałów za życzliwość dla naszego sołectwa.
  Serdecznie Wam dziękujemy.

  Dziękujemy również wszystkim innym osobom, które pomagały w rozwoju naszej wsi a nie zostały dzisiaj wymienione z nazwiska.
  Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz tego, aby wszystkie zakładane inwestycje zostały w naszej miejscowości zrealizowane.

  Jestem przekonany , że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała dobrze.
  Przeczytane sprawozdanie z działalności , rozliczenie finansowe oraz wiele innych ciekawych rzeczy poświęconych naszej miejscowości można również przeczytać na stronie internetowej Rogoźnika którą współprowadzę już od 2007 roku. Na stronie tej umieszczane są również ogłoszenia i wiadomości sołeckie. Zachęcam do korzystania z tej strony.
  Dziękuję za uwagę.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika

  Rogoźnik 18 wrzesień 2012 r.
  Dodane przez admin dnia wrzesień 26 2012 08:42:56 0 Komentarzy - 1445 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie