Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej...
  Sprawozdanie
  z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
  za okres 21 wrzesień 2009 - 18.09.2010 r.


  Rada Sołecka realizowała swoje zadania zgodnie ze Statutem Sołectwa Rogoźnik , pracując w następującym składzie:
  Kazimierz Zubek –sołtys
  Piotr Tylka ,
  Stanisław Kieta ,
  Tadeusz Panek ,
  Jan Szostak
  Marek Bukowski .

  W poniżej przedstawionym sprawozdaniu z działalności Rady Sołeckiej m. Rogoźnik uwzględniliśmy najważniejsze przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane lub próbowaliśmy zrealizować w okresie od Zebrania Wiejskiego które odbyło się dnia 20 września 2009 r. do dnia dzisiejszego . Był to okres realizacji wielu zadań , które z pewnością wpłynęły lub wpłyną w najbliższym czasie na poprawę warunków życia mieszkańców.

  Czym Rada Sołecka zajmowała się w tym okresie czasu :

  Największą inwestycją prowadzoną tego roku w naszej miejscowości była budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 957 od granicy ze Starem Bystrem do ,,Betoniarni ”w miejscowości Rogożnik.

  Chodnik długości 1350 m. został wybudowany przez firmę „Janda” z Łostówki koło Mszany Dolnej za kwotę 1 530 000 zł. Koszty budowy chodnika pokryli po połowie Urząd województwa małopolskiego i Urząd Gminy Nowy Targ.
  Wybudowany chodnik poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych przy tej ruchliwej drodze.
  W czasie budowy tego chodnika pojawiły się różne problemy. Jednym z poważniejszych było nie uwzględnienie w projekcie odprowadzenia wód deszczowych z pól obok budowanego chodnika.
  Po dokładnym przeanalizowaniu projektu budowlanego chodnika Rada Sołecka stwierdziła, że na odcinku ok. 850 m. poza małymi wyjątkami nie stworzono możliwości odprowadzenie wód deszczowych z pól.
  Teren na tym odcinku jest tak ukształtowany, że wody opadowe z szerokości ok.150 - 200 m. wpływały zawsze do odkrytego rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 957. Po wybudowaniu rów ten został zasypany i uniemożliwione zostało odprowadzenie wody opadowej z pobliskich pól.
  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik w dniu 13.12.2009 r. zwróciła się pisemnie do Pana Wójta gminy Nowy Targ z uprzejmą prośbą o wypracowanie takich rozwiązań aby wody opadowe z pól miały możliwość ujścia do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wraz z Urzędem Gminy Nowy Targ
  potraktował tą sprawę bardzo poważnie. Udało się wypracować takie rozwiązania które
  w sposób zadawalający rozwiązało ten problem.
  Przy okazji budowy chodnika , na przystankach autobusowych pojawiły się nowe wiaty przystankowe.
  Końcowy odbiór chodnika nastąpił w dniu 24.05.2010 r.
  W imieniu mieszkańców Rogoźnika pragnę serdecznie podziękować wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej kosztownej inwestycji w naszej miejscowości. Szczególne podziękowania należą się tutaj Panu Wójtowi Janowi Smarduchowi , bo to między innymi dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu ten chodnik powstał.

  Tu podaj tekst alternatywny
  Trwają przygotowania do przyszłorocznych majowych uroczystości 100 – lecia powstania OSP Rogoźnik. W pracach tych pomaga również Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik oraz Urząd Gminy Nowy Targ.
  -W lutym br. zostało wyremontowane jedno pomieszczenie w budynku remizy OSP. W pomieszczeniu tym została zerwana spróchniała podłoga .Na wykonaną nową podłogę położono płytki ceramiczne a całe pomieszczenie zostało odmalowane.
  Koszt wykonania remontu - 3950,00 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
  Na budynku pojawił się również nowy czerwony napis „OSP ROGOŹNIK”.
  Dzięki udzielonej pomocy finansowej przez Urząd Gminy przed Świętami Wielkanocnymi wykonane zostały prace remontowe polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych remizy styropianem oraz odnowiona została elewacja zewnętrzna budynku. Koszt tego remontu - 20 540,52 zł.
  Zostały również wymienione w budynku remizy trzy okna. (Koszt - 2005,00 zł.)
  Dnia 08 maja 2010 r. na ścianie frontowej remizy OSP w Rogoźniku pojawiła się figurka Św. Floriana – patrona strażaków oraz pamiątkowa tablica.
  02 maja figurka Św. Floriana oraz tablica pamiątkowa została poświęcona przez proboszcza Parafii Rogoźnik ks. Andrzeja Bukalskiego podczas mszy św. odprawionej z okazji święta strażaków.
  Figurka Św. Floriana wraz z drewnianą kapliczką wykonaną przez Staszka Kietę została ufundowana przez Radę Sołecką wsi Rogoźnik.
  Pamiątkowa tablica została wykonana przez Pana Słodyczkę z Pieniążkowic , drewno na tablicę przekazał bezpłatnie Pan Marek Sproch , a koszty wykonania tablicy pokryła Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku.
  Pojawienie się w tym miejscu pamiątkowej tablicy oraz figurki patrona strażaków jest wyrazem podziękowania mieszkańców Rogoźnika za sto lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości.
  Dzięki hojności rodaków mieszkających w USA , mieszkańców Rogoźnika oraz samych druhów został wykonany nowy Sztandar jednostki , drzewiec jak również drewniana gablota na jego przechowywanie.
  Zarząd OSP Rogoźnik wraz z Sołtysem i Radą Sołecką czyni również starania w zakupie nowszego samochodu strażackiego dla naszej jednostki.
  Jest duża szansa , że w przyszłym roku taki samochód zostanie zakupiony. Pan Wójt
  Smardach udzielił już poparcia temu pomysłowi , za co bardzo serdecznie dziękuję.
  Jestem również przekonany ,że takiego wsparcia finansowego udzielicie Państwo za chwilę przegłosowując przeznaczenie część środków finansowych funduszu sołeckiego na przyszły rok na ten właśnie cel.
  15 maja przyszłego roku organizowane są główne uroczystości 100 – lecia OSP Rogoźnik. Już dzisiaj w imieniu naszych strażaków serdecznie wszystkich zapraszam.

  Późną jesienią ubiegłego roku odremontowano część chodnika koło kościoła oraz wjazd na drogę w stronę cmentarza. Koszty tego remontu w znacznej części poniosła Parafia , jednakże Rada Sołecka dofinansowała ten remont kwotą 4829 ,00 zł.
  Jesienią ubiegłego roku został na granicy z Ludźmierzem poszerzony wjazd z drogi wojewódzkiej nr. 957 na drogę gminną. Koszty remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.

  Tu podaj tekst alternatywny Na początku grudnia ubiegłego roku wykonano częściowy remont przepustu pod drogą gminną w okolicy zabudowań Rogoźnik nr.1.
  Remont polegał na wykonaniu betonowego przyczółka oraz ułożeniu betonowych pół kanałów przy wlocie do przepustu.
  Powyższy remont był konieczny ponieważ z powodu braku betonowego przyczółka zabudowane w przepuście kręgi ulegały przesunięciu i powstawała coraz to większa niebezpieczna szczelina w przepuście a równocześnie i w drodze.
  Powyższy remont został przeprowadzony za środki finansowe Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik na 2009 r. przy równoczesnej pomocy finansowej Urzędu Gminy Nowy Targ.


  Już od kilku lat trwają czynności , aby w Rogoźniku powstał z prawdziwego zdarzenia obiekt sportowy. Temat ten jest cały czas kontynuowany.
  Jak już wiecie tereny pod boisko sportowe zostały już w całości wykupione przez Urząd Gminy w Nowym Targu. We wrześniu ubiegłego roku została zakupiona ostatnia działka. Łącznie pod budowę boiska sportowego zostało wykupionych 6 działek o łącznej pow. 1,36 ha. Jesienią ubiegłego roku została wykopana studnia. Po uregulowaniu stanu prawnego tych działek, Urząd Gminy w Nowym Targu niezwłocznie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy polegającej na budowie obiektu sportowego - boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym trybunami, niezbędnymi urządzeniami melioracyjnymi odwadniającymi teren, urządzeniami wodnymi odprowadzającymi wody opadowe i gruntowe do potoku Rogoźnik, tj. wylotem betonowym z klapą zwrotną, rowem otwartym ubezpieczonym korytkami, walcami siatkowo - kamiennymi umacniającymi brzeg potoku oraz innymi niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, w tym parkingiem samochodowym, ogrodzeniem i oświetleniem obiektu.
  Dnia 17 maja 2010 r. Wójt Gminy Nowy Targ wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji wyżej opisanej inwestycji.
  Natychmiast zlecono też wykonanie projektu firmie pana Józefa Pietrzaka.Do prac projektowych przystąpiono natychmiast.
  Urząd Gminy w Nowym Targu zlecił również zaprojektowanie budynku szatni połączonej od strony południowej sceną widowiskową.
  Niezbędne pozwolenia na budowę zostaną wydane prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
  Jestem przekonany ,że prace budowlane boiska sportowego rozpoczną się w przyszłym roku. Z taką prośbą zwracam się tutaj do obecnego Pana Wójta Gminy Nowy Targ.

  Od wielu lat mieszkańcy Rogoźnika zgłaszali również konieczność wykonania mostu na potoku Rogoźnik. Byli zadowoleni i wdzięczni gminie Nowy Targ za obietnice szybkiego zbudowania tego mostu. Pierwsze prace w tym temacie zostały poczynione już w 2008 roku , jednakże jak wiecie w trakcie projektowania mostu – pojawiły się pewne nieprzewidziane trudności związane z wylesieniem i przekwalifikowaniem części działek potrzebnych pod tą inwestycję. Czynności te trwały dosyć długo , ale w końcu zostały zakończone z pozytywnym skutkiem .Wszyscy właściciele działek na których ma powstać most złożyli pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody.
  Jak mi wiadomo aktualnie trwają prace projektowe tego mostu , dlatego jestem dobrej myśli co do przyszłości tej inwestycji.  Realizując swoje zadania Sołtys oraz Rada Sołecka ściśle współpracuje również z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Radą Rodziców przy tejże szkole.
  -W lutym br. został zakupiony na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rogoźniku zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych.( drabinka, zjeżdżalnia, wózek gimnastyczny).
  Koszt zakupu tego zestawu 1598,20 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
  -w kwietniu br. zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku żwir w celu utwardzenia części terenu za budynkiem szkoły. Teren ten jest podmokły, dlatego utwardzenie go było konieczne.
  Koszt zakupu żwiru oraz jego transport -1991,04 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
  Tu podaj tekst alternatywny-W lipcu br. wykonano remont chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej.
  Cały chodnik został w całości rozebrany , aby po wyrównaniu i wymianie uszkodzonych płyt , chodnik ponownie ułożyć. Remont ten został wykonany za środki Urzędu Gminy Nowy Targ.
  Tradycyjnie jak co roku pomagamy również szkole w zorganizowaniu Gminnego Konkursu Szopek.

  W ubiegłym roku zostały rozpoczęte prace czyszczenia rowów przy drodze gminnej przez wieś .Wyczyszczono wówczas 1500 mb . rowów oraz część rowu tzw. „kolejowego" biegnącego koło zabudowań Rogoźnik 20. W maju tego roku zostało wykonane dalsze czyszczenie rowów. Wyczyszczone zostały już wszystkie rowy znajdujące się przy drodze gminnej „przez wieś". Dodatkowo częściowo został wyczyszczony i udrożniony rów biegnący koło dawnego torowiska PKP. Powodem wykonania tych robót było podmakanie z tego właśnie rowu drogi gminnej „pod torami" oraz zabudowań gospodarczych Rogoźnik nr.112 i 113.
  Koszt wyczyszczenia tych rowów -16.000 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
  Przy okazji czyszczenia rowów, wiele przepustów zostało przez mieszkańców Rogoźnika udrożnionych i naprawionych.
  Tym mieszkańcom należą się słowa uznania i podziękowanie.
  W maju br. został wykonany remont przepustu pod drogą gminną
  w okolicach zabudowań Rogoźnik nr. 3. Przepust ten od dłuższego czasy był niedrożny i uszkodzony, dlatego naprawa tego przepustu była konieczna.
  Uszkodzone i zamulone betonowe kręgi zostały wyrwane a w to miejsce ułożono 6 metrową rurę o przekroju 400 mm.
  Koszt wykonania remontu przepustu - 2 944,08 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.

  W czerwcu wpłynęło do mnie pismo podpisane przez 13 mieszkańców Rogoźnika dot. wykonania remontu drogi gminnej tzw. K. Sklepnika.
  Droga ta od dłuższego czasu nie była remontowana , dlatego była w bardzo fatalnym stanie. Postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań , aby stan ten drogi uległ poprawie.
  Dzięki przychylności Wójta Gminy Nowy Targ , który przeznaczył na ten cel kwotę 26.000,00 zł.udało się częściowo poprawić stan tej drogi. Najgorszy odcinek tej drogi został wykorytowany na głębokość 40 cm . , a wybrana ziemia została przewieziona na tereny planowanego boiska sportowego. W miejsce wybranej ziemi nawieziono gruby żwir.
  Górna warstwa drogi została wywieziona klińcem a następnie ubita.
  Z funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik dołożono do remontu tej drogi dodatkowo kwotę 4000,00 zł.
  remont drogi k.Sklepnika
  Rada Sołecka w bieżącym roku kontynuowała temat utrzymania porządku na naszych przystankach autobusowych , zwłaszcza tych dwóch znajdujących się przy drodze wojewódzkiej. Podpisana została umowa z osobą która na bieżąco sprząta 2 przystanki przy drodze wojewódzkiej.
  Jak wszyscy widzicie porządek na tych przystankach w zdecydowany sposób się poprawił i nie musimy się już wstydzić za bałagan który był wcześniej w latach poprzednich.
  Utrzymaniem porządku na terenie całego sołectwa zajmuje się również w miarę możliwości pracownik interwencyjny zatrudniony na pół etatu przez Urząd Gminy Nowy Targ i Powiatowy Urząd Pracy.

  Tu podaj tekst alternatywnyZ okazji przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy XX-lecia Samorządu w Polsce, w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu odbyła się uroczysta 36 Sesja Rady Gminy Nowy Targ na której wręczone zostały medale i statuetki osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju gminy, samorządu i lokalnych społeczności.
  Medal „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” przyznawano po raz pierwszy.
  Medalem „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” odznaczono mieszkańca Rogoźnika P. Bronisława Bukowskiego.
  W dalszej kolejności wręczono statuetki przyznane przez wójta Gminy Nowy Targ osobom, które zasłużyły się dla gminy.
  Statuetki i dyplomy gratulacyjne „Za wkład pracy na rzecz społeczności lokalnej” z Rogoźnika otrzymali:

  1. P. Zofia Komperda - członkini Koła Gospodyń Wiejskich, zaangażowana w sprawy kościoła, wsi oraz kultury,
  2. P. Andrzej Chowaniec – były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , zaangażowany w pracę z młodzieżą.
  3. P. Stanisław Chowaniec - były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , działacz samorządowy i społeczny.
  4. P. Stanisław Kwak – Naczelnik OSP Rogoźnik,Tu podaj tekst alternatywny
  5. P. Stanisław Kieta - działacz samorządowy i społeczny,
  6. P. Kazimierz Zubek – sołtys sołectwa Rogoźnik , radny trzech kadencji.  Już po raz 38 w Łopusznej odbył się 18 lipca 2010 r. Konkurs Potraw Regionalnych .
  Do konkursu przystąpiły w tym roku gaździny z trzynastu kół gospodyń wiejskich Gminy Nowy Targ w tym również i z Rogoźnika.
  Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku godnie reprezentowały Panie: Maria Hajnos, Maria Bukowska , Maria Tylka, Zofia Komperda , Joanna Komperda i Zofia Sojka.
  Za to należą im się szczególne podziękowania.
  Stosowną pomoc naszym Paniom udzieliła również Rada Sołecka.


  Tu podaj tekst alternatywny Dnia 22 sierpnia odbyły się w naszej miejscowości dożynki parafialne połączone z IV Gminnymi Zawodami Jeździeckimi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Po raz kolejny obie te uroczystości zostały połączone , aby jeszcze bardziej promować naszą miejscowość i walory naszego regionu.
  O godz. 10.30 odbyła się Msza Święta , podczas której mieszkańcy wsi w podziękowaniu Bogu za swoje zbiory złożyli na ołtarzu własnoręcznie wykonany wieniec dożynkowy. W tym tu miejscu pragnę podziękować wszystkim którzy przyczynili się w zorganizowaniu dożynek a w szczególności mieszkańcom Rogoźnika od nr.121 do 143 oraz Osiedla za Torem.
  W dalszej części na terenach stadniny koni „Dworna” odbyły się zawody w skokach przez przeszkody.
  Zawodom towarzyszył festyn podczas którego wystąpił zespól góralski "Mali Łopuśnianie" z Łopusznej , przygrywała kapela Karola Symka z Suchej Hory na Słowacji. Wielką atrakcją był pokaz kawalerii ułańskiej w wykonaniu „Szwadronu Toporzysko”. W trakcie trwania zawodów i występów do skosztowania były pyszne potrawy i napoje przygotowane przez OSP Rogoźnik , Komitet Rodzicielski oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Za wielkie zaangażowanie w organizację całej imprezy serdecznie im za to dziękuję. Szczególne podziękowania należą się tutaj Stadninie „ Dworna „ z jej właścicielem Jaśkiem Bobkiem na czele. Dziękujemy również wszystkim sponsorom , bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. Bardzo liczymy na Nich również w przyszłym roku.
  Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego impreza ta została również dofinansowana przez Radę Sołecką kwotą 2500, 00 zł.
  Dużej pomocy w zorganizowaniu tej imprezy udzielił także Wójt Gminy Nowy Targ , za co mu po raz kolejny bardzo serdecznie dziękuję.
  Ostatnią atrakcją tego dnia była zabawa przy ognisku i muzyce do późnych godzin nocnych.
  Ze względu na duże zainteresowanie tą imprezą jestem przekonany , że taka impreza jest w naszej miejscowości potrzebna i winna na stałe zagościć w Rogoźniku.


  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miejscowości Rogoźnik przybędzie wyjątkowa atrakcja - ścieżka rowerowa, która prowadzić będzie nasypem po dawnej linii kolejowej z Nowego Targu do Suchej Hory na Słowacji. Gmina Nowy Targ jest jednym z czterech uczestników projektu "Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak dookoła Tatr, etap I, odcinek ścieżki rowerowej Nowy Targ-Sucha Hora". Zakłada on budowę nie kolidującej z ruchem samochodowym, asfaltowej ścieżki rowerowe z Nowego Targu na Słowację, do Suchej Hory i dalej. Jak daleko sięgnie szlak po słowackiej stronie, to już zależy od Słowaków. Polski odcinek ścieżki rowerowej będzie miał długość około 20 km.
  Trasa rowerowa, będzie miała średnio 2,5 m. szerokości i wykonana będzie z nawierzchni bitumicznej.
  4,7 kilometra biec będzie przez Ludźmierz i Rogoźnik, do granicy ze Starem Bystrem. Urząd Gminy w Nowym Targu pozyskał już pozwolenie na budowę, obecnie czyni starania o uregulowanie stanu prawnego odcinka ścieki, który pobiegnie przez Ludźmierz. Teren ten bowiem należy do Skarbu Państwa, inaczej niż w Rogoźniku - tu jest własnością gminy. O dofinansowanie starają się w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Polska-Słowacja.
  Wartość całego projektu wynosi ok. 15 mln. zł, a dotacja może sięgnąć nawet 85 procent.

  W ciągu tego okresu czasu zwracałem się wielokrotnie w sprawach Sołectwa Rogoźnik do różnych urzędów czy instytucji. Szczególnie zaangażowałem się w sprawy dotyczące regulacji potoku Wielki Rogoźnik kierując kolejne pisma do Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Według RZGW Kraków wykonanie prac regulacyjnych i ubezpieczeniowych na potoku Wielki Rogoźnik ujęte są w planie potrzeb , jednakże wielką barierą w przeprowadzeniu tych prac jest brak środków finansowych.

  Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywały się według potrzeb do omawiania bieżących spraw dotyczących wsi Rogoźnik. W omawianym okresie czasu Rada Sołecka spotkała się 8 razy.
  Z wszystkich zebrań prowadzona jest dokumentacja przebiegu spotkań . Wszyscy zainteresowani mogą się z nią zapoznać.

  Dziękuję członkom Rady Sołeckiej za swoje zaangażowanie w sprawy wsi.
  Dziękuję również P. Janinie Zabawie – radnej gminy Nowy Targ za uczestnictwa w pracach Rady Sołeckiej.

  Przeczytane sprawozdanie z działalności , rozliczenie finansowe oraz wiele innych rzeczy poświęconych naszej miejscowości można również przeczytać na stronie internetowej Rogoźnika która istnieje już od dłuższego czasu. Na stronie tej umieszczane są również ogłoszenia i wiadomości sołeckie. Zachęcam do korzystania z tej strony.

  Dokonując podsumowania pracy Rady Sołeckiej pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Nowy Targ Panu Janowi Smarduchowi oraz jego zastępcy Stanisławowi Szelidze za wzorową współpracę oraz wielokrotne wspieranie moich działań dotyczących spraw mieszkańców Rogoźnika. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za miłą i owocną współpracę . Słowa podziękowania należą się również wszystkim druhom naszej OSP z komendantem Staszkiem Kwakiem na czele , Pani Dyrektor Hlawacz – Lisieckiej wraz z Komitetem Rodzicielskim Szkoły Podstawowej oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękuję sportowcom z LZS „Skałka” za osiągnięte wyniki i godne reprezentowanie naszej miejscowości . Serdeczne podziękowania należą się również ks. Andrzejowi Bukalskiemu za wspieranie duchowe naszych zadań , swoje zaangażowanie w sprawy wsi jak również za przekazywanie podczas mszy ważnych ogłoszeń i informacji dla mieszkańców.
  Na końcu dziękuję wszystkim mieszkańcom wsi za życzliwe jak również i krytyczne uwagi.

  Sądzimy, że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała w miarę dobrze.

  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik wydatkowała środki finansowe przydzielone w ramach funduszu sołeckiego na 2010 r. zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego odbytego w dniu 20.09.2009 r. a mianowicie:

  1./ 16.000,00 zł. została wydatkowana na czyszczenie rowów przy drodze gminnej przez wieś oraz częściowo rowu biegnącego koło dawnego torowiska PKP.
  2./ 3.950,01 zł. wydatkowano na remont pomieszczenia w remizie OSP .
  3./ 2.500,00 zł. wydatkowano na organizację dożynek i IV Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks. Prof. Józefa Tischnera które odbyły się 22 sierpnia.
  4./ 1.598,20 zł. wydatkowano na sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, ( Zakupiono drabinki , zjeżdżalnie oraz wózek gimnastyczny)
  5./ 1.991,04 zł. wydatkowano na zakup kruszywa w celu utwardzenia części terenu za budynkiem szkoły.
  6./ 6.944,08 zł. wydatkowano na remont przepustu pod drogą gminną nr. 36352 k. Radeckich oraz na remont drogi k. Sklepnika.

  Jestem w posiadaniu kopii wszystkich faktur na poniesione wyżej wymienione wydatki.Zainteresowani mogą się z nimi zapoznać.
  Do wydatkowania z funduszu sołeckiego na 2010 r. została jeszcze kwota 1941,00 zł. przeznaczona na utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych oraz w obrębie sołectwa Rogoźnik.
  Kwota ta zostanie wydatkowana na koniec roku.


  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik 12.09.2010 r.
  Dodane przez admin dnia sierpień 13 2010 18:15:04 0 Komentarzy - 3418 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 3
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie