Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK ZA OKRES 01.01.2009 – 19.09.2009 R....
  SPRAWOZDANIE
  Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ
  MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK
  ZA OKRES 01.01.2009 – 19.09.2009 R.
  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik realizowała swoje zadania pracując w następującym składzie:
  Kazimierz Zubek –sołtys,
  Piotr Tylka , Stanisław Kieta , Tadeusz Panek , Jan Szostak i Marek Bukowski .

  W poniżej przedstawionym sprawozdaniu z działalności Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik uwzględniliśmy najważniejsze przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane lub próbowaliśmy zrealizować w mijającym roku 2009. Był to okres realizacji wielu zadań , które z pewnością wpłynęły lub wpłyną w najbliższym czasie na poprawę warunków życia mieszkańców. Zamierzenia były większe jednakże nie wszystko udało się zrobić.
  Czym Rada Sołecka zajmowała się w bieżącym roku:

  Bardzo ważnym tematem dla mieszkańców Rogoźnika , zwłaszcza mieszkańców ul. Za Torem jest planowana budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej.
  Po wielu latach oczekiwań wreszcie ruszają prace budowlane chodnika.
  06 lipca 2009 r. Urząd Gminy w Nowym Targu ogłosił przetarg nieograniczony którego przedmiotem była budowa chodnika o długości ok. 1350 mb. od "granicy" ze Starem Bystrem do „Betoniarni” w Rogoźniku.
  Dnia 27 lipca 2009 r. wybrano ofertę firmy ,,JANDA” z Łostówki k. Mszany Dolnej. Cena ofertowa: 1 530 517,13 zł brutto.
  Z w.w firmą Urząd Gminy Nowy Targ podpisał umowę na wykonawstwo. Termin wykonania 1 rok od podpisania umowy.
  Po wybudowaniu chodnika bezpieczeństwo mieszkańców w tym rejonie Rogoźnika ulegnie znacznej poprawie.

  W kwietniu 2009 r. rozpoczęto pierwsze prace przy budowie boiska sportowego.
  Cały teren pod płytę boiska został glebogryzarkami spulchniony , następnie zaorany i poskrudlony. W ostatnim czasie część terenu od strony rzeki została wyrównana, nawieziona i uzupełniona ziemią. W tym tu miejscu pragnę podziękować P. Andrzejowi Tylce ”Matuskowi” , Stanisławowi Bieli,Stanisławowi Bukowskiemu oraz Bogdanowi Kwakowi „Symcykowi” za bezpłatne udostępnienie i pracę traktorów z przyczepami przy wykonaniu tych robót./ P. Tylka - 3 dni , P. Biela – 1 dzień , P.Bukowski - 1 dzień , P.Kwak – 1 dzień./W najbliższych dniach planowane jest wykopanie studni.
  We wrześniu b. r została zakupiona ostatnia działka o nr. 346/2. Łącznie pod budowę boiska sportowego zostało wykupionych 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha. Zakup gruntów pod boisko sportowe stał się faktem. Panu Wójtowi Smarduchowi bardzo serdecznie dziękuje za udzieloną pomoc i za dokonanie tego zakupu.
  Aktualnie prowadzone są uzgodnienia i prace projektowe. Jesteśmy przekonani , że w przyszłym roku rozpoczną się już prawdziwe roboty ziemne i budowlane.


  Przed Świętami Wielkanocnymi na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku zostało zamontowane nowe zadaszenie studni , którą wykonał P. Stanisław Kieta.
  Środki na ten cel zostały pokryte przez Radę Sołecką miejscowości Rogoźnik.
  Rada Sołecka postanowiła w tym roku rozwiązać sprawę bałaganu na przystankach autobusowych znajdujących się w Rogoźniku , zwłaszcza tych dwóch znajdujących się przy drodze wojewódzkiej. Ciągły nieporządek na tych przystankach chluby naszej miejscowości nie przynosił.
  W miesiącu kwietniu ze środków Rady Sołeckiej zostały zakupione a następnie zamontowane na stałe 3 pojemniki na śmieci. /dwa – na przystankach przy drodze wojewódzkiej i jeden na przystanku koło kościoła./.Podpisana została umowa z osobą która na bieżąco sprząta 2 przystanki przy drodze wojewódzkiej.
  Jak wszyscy widzicie porządek na przystankach w zdecydowany sposób się poprawił.  W tym roku postanowiliśmy w sposób znaczący wyremontować nasze drogi rolnicze, przeznaczając na ten cel znaczące środki finansowe (16 449,85 zł ). Drogi które były w najgorszym stanie technicznym zostały utwardzone żwirem.
  W miesiącu maju zostały wyremontowane drogi rolnicze do pól znajdujące sie "Za wodą „ oraz droga koło Kościoła. Wyremontowano również częściowo drogę na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego. Remont dróg rolniczych będzie stopniowo kontynuowany w latach następnych.


  W maju br. zostało wykonane oświetlenie uliczne wzdłuż drogi - od drogi gminnej przez wieś / k. kościoła do drogi " Pod torami". Koszty wykonania oświetlenia pokrył Urząd Gminy Nowy Targ. /16.600,00 zł /
  W najbliższych latach planowane jest jeszcze wykonanie oświetlenia ulicznego
  „Pod torami” –od P. Kazimierza Tylki „Kuchała” do P. Kazimierza Kwaka „Symcyka”, oraz dokończenie budowy oświetlenia Koło Wapiennika.

  22 maja została przeprowadzona na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych , która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Akcja miała na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości i likwidacja części dzikich wysypisk śmieci.
  Podobne akcje będą kontynuowane w latach następnych.


  W tym roku rozpoczęto czyszczenie rowów koło drogi gminnej „przez wieś” jak również częściowo wyczyszczono najgorszy odcinek rowu melioracyjny tzw.”kolejowego”.
  Łącznie wyczyszczono rowy o długości ok. 1500 mb.
  Akcję dalszego czyszczenia rowów planujemy kontynuować w roku następnym , po uzyskaniu Waszej akceptacji na tym zebraniu.
  Aby czyszczenie rowów przyniosło pożądany efekt muszą być również drożne przejazdy do poszczególnych posesji a z tym jest pewien problem. Wiele przejazdów jest nie drożnych i uszkodzonych . W efekcie woda wylewa się na drogę lub sąsiadujące posesje powodując niepotrzebne podtopienia gospodarstw jak również uszkodzenia drogi.
  Rada Sołecka po raz kolejny prosi mieszkańców Rogoźnika o sprawdzenie swoich przejazdów i w razie konieczności ich naprawę.

  W dniach 24 i 28 czerwiec 2009 r. przez Rogoźnik przeszły potężne ulewy. Część gospodarstw zostało podtopionych. Aby w przyszłości w podobnych przypadkach sytuację zminimalizować Rada Sołecka zwróciła się do Urzędu Gminy w Nowym Targu celem pozyskania środków finansowych na wykonanie najpilniejszych napraw ,zabezpieczeń i remontów.
  Dzięki przychylności i wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Nowy Targ zostały wykonane zadania:
  -w najpilniejszych miejscach wyczyszczono i pogłębiono rowy przydrożne i melioracyjne na długości ok.1500 m.
  -wykonano nowy przepust pod drogą gminną oraz wykonano niezbędne odprowadzenie wody z tego przepustu za pomocą betonowych kręgów śr. 60 cm. pomiędzy zabudowaniami nr.79 i 81.
  -wykonano zabezpieczenie rowu znajdującego się na dz.ewid.3001/12 usypując odcinek wału ziemnego. Woda z tego rowu przelewała się przez byłe torowisko PKP podtapiając zabudowania nr.112 i 113.
  Koszt pomocy gminy Nowy Targ w tym temacie to prawie 40.000 zł.
  Bardzo serdecznie dziękuję Wójtowi za udzieloną pomoc.


  Dnia 23 sierpnia odbyły się w naszej miejscowości dożynki parafialne połączone z III Gminnymi Zawodami Jeździeckimi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Po raz kolejny obie te uroczystości zostały połączone , aby jeszcze bardziej promować naszą miejscowość i walory naszego regionu.
  O godz. 10.30 odbyła się Msza Święta , podczas której mieszkańcy wsi w podziękowaniu Bogu za swoje zbiory złożyli na ołtarzu własnoręcznie wykonany wieniec dożynkowy. W tym tu miejscu pragnę podziękować wszystkim którzy przyczynili się w zorganizowaniu dożynek a w szczególności mieszkańcom Rogoźnika od nr.61 do 120 oraz P. Wandzie Komperda za wykonanie przepięknego wieńca.
  Następnie o godz.12.00 odbyły się zawody w skokach przez przeszkody. W zawodach tych wystartowało pomimo fatalnej pogody aż 27 zawodników z 8 klubów jeździeckich.
  Zawodom towarzyszył festyn podczas którego wystąpił zespól góralski „Pyzowianie” z Pyzówki , przygrywała kapela Karola Symka z Suchej Hory na Słowacji. Wielką atrakcją były również akrobacje motocyklowe "Trail Show". W trakcie trwania zawodów i występów do skosztowania były pyszne potrawy i napoje przygotowane przez mieszkańców Rogoźnika , którzy w tym roku byli bardzo zaangażowani w organizację całej imprezy. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Szczególne podziękowania należą się tutaj Stadninie „ Dworna „ z jej właścicielem Jasiem Bobkiem na czele , wszystkim naszym strażakom , Komitetowi Rodzicielskiemu ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku oraz po raz pierwszy sportowcom klubu sportowego „Skałka”. Dziękujemy również wszystkim sponsorom , bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. Bardzo liczymy na Nich również w przyszłym roku.
  Ostatnią atrakcją była zabawa przy ognisku i muzyce do późnych godzin nocnych.
  Ze względu na duże zainteresowanie tą imprezą jestem przekonany , że taka impreza jest w naszej miejscowości potrzebna i dlatego w przyszłym roku podobna impreza będzie organizowana , na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

  W bieżącym roku Rada Sołecka wraz z zarządem OSP Rogoźnik przy pełnym poparciu Wójta Gminy Nowy Targ zakończyła regulację własności gruntu pod remizą. Należności finansowe związane z wykupem tej działki pokrył Urząd Gminy Nowy Targ za co Panu Wójtowi w imieniu własnym oraz strażaków bardzo dziękuję.
  Budynek remizy OSP w Rogoźniku zbudowali mieszkańcy Rogoźnika w latach 50 - tych , jednakże do 2009 r. budynek remizy OSP znajdował się cały czas na prywatnej działce.

  Od wielu lat mieszkańcy Rogoźnika zgłaszali konieczność wykonania mostu na potoku Rogoźnik. W zeszłym roku byli zadowoleni i wdzięczni gminie Nowy Targ za obietnice szybkiego zbudowania tego mostu.
  Jednakże w trakcie projektowania mostu – pojawiły się pewne nieprzewidziane trudności a mianowicie , projektant stwierdził , że na niektórych działkach potrzebnych pod budowę mostu figuruje w mapach las i żeby zaprojektować a następnie wybudować most należy działki te wylesić i przekwalifikować pod tą inwestycję. W związku z powyższym prace projektowe zostały wstrzymane i rozpoczęte zostały czynności w celu przekwalifikowania działek. Czynności te trwały dosyć długo , ale w końcu zostały zakończone i teraz już nic nie stoi na przeszkodzie , aby wznowić prace projektowe mostu. Wszyscy właściciele działek na których ma powstać most złożyli pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody.
  Pragnę również poinformować , że na terenach Rogoźnika prowadzone są prace projektowe ścieżki rowerowej dookoła Tatr. Wspólny projekt polsko-słowacki ma być realizowany za unijne pieniądze.
  Ścieżka rowerowa na terenie Rogoźnika ma przebiegać po byłym torowisku PKP a docelowo ścieżka ma ciągnąć się od Nowego Targu do granicy w Suchej Horze, dalej południową stroną Tatr do przejścia w Niedzicy, wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego, by zakończyć się w Stolicy Podhala. W sumie ma liczyć blisko 260 km długości. O ile realizacja całości to perspektywa lat czy dziesięcioleci, to wizja wybudowania odcinka Nowy Targ – Sucha Hora jest jak najbardziej realna.

  Posiedzenia Rady Sołeckiej na których omawiano bieżące sprawy wsi odbywały się według potrzeb. W 2009 r. roku Rada Sołecka spotkała się 5 razy. Z wszystkich zebrań prowadzona jest pełna dokumentacja przebiegu spotkań . Zainteresowani mogą się z nią zapoznać.
  Dziękuję członkom Rady Sołeckiej za swoje zaangażowanie w sprawy wsi. Dziękuję również P. Janinie Zabawie – radnej gminy Nowy Targ za uczestnictwa w pracach Rady Sołeckiej.

  Dokonując podsumowania pracy Rady Sołeckiej za rok 2009 pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Wójtowi Janowi Smarduchowi oraz jego zastępcy Stanisławowi Szelidze za wielokrotne wsparcie moich działań dotyczące spraw mieszkańców Rogoźnika. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za miłą i owocną współpracę . Słowa podziękowania należą się również druhom naszej OSP z komendantem Staszkiem Kwakiem na czele , Pani Dyrektor oraz Komitetowi Rodzicielskiemu Szkoły Podstawowej , Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku za kolejne reprezentowanie naszej miejscowości na 37 Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych w Łopusznej.
  Dziękujemy sportowcom z LZS „skałka” za pomoc , osiągnięte wyniki i godne reprezentowanie naszej miejscowości . Dziękuję również ks. Andrzejowi Bukalskiemu za wspieranie duchowe naszych zadań jak również za przekazywanie podczas mszy ogłoszeń i informacji dla mieszkańców.

  Sądzimy, że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski Rada Sołecka wykorzystała w miarę dobrze.

  Sołtys
  Kazimierz Zubek
  Rogoźnik 20.09.2009 r.
  Dodane przez admin dnia wrzesień 14 2009 20:21:34 0 Komentarzy - 2378 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Świetne! Świetne! 100% [1 Głos]
  Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Żadnych głosów]
  Dobre Dobre 0% [Żadnych głosów]
  Przeciętne Przeciętne 0% [Żadnych głosów]
  Słabe Słabe 0% [Żadnych głosów]
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie