Podsumowanie kolejnej kadencji Sołtysa i Rady Soleckiej .
Dodane przez admin dnia Marzec 17 2015 08:40:28

Podsumowanie kolejnej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej .Szanowni Państwo.

Już za kilkanaście dni kończy się kolejny czteroletni okres mojej kadencji jako sołtysa Rogoźnika.
Każdy sołtys pod koniec swojej kadencji powinien zrobić podsumowanie swojej pracy , zadać sobie trud zrobienia bilansu swoich sukcesów i porażek.
Taka refleksja pomaga jeszcze lepiej pracować , nie popełniać tych samych błędów.
Nie jest to proste aby w paru zdaniach zrelacjonować wszystko to , co działo się podczas tej kadencji , a wbrew pozorom dużo się działo i jako sołtys miałem sporo pracy .
Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiałem dobro mieszkańców Rogoźnika . Nie raz musiałem „ staczać ” słowne potyczki , aby walczyć o interesy naszej wsi i mieszkańców.
Moja praca koncentrowała się na podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.
Muszę tutaj mocno podkreślić dobrą współpracę z Radą Sołecką wsi Rogoźnik , władzami gminnymi zwłaszcza z Panem Wójtem Janem Smarduchem , który wykazywał duże zrozumienie dla naszych spraw . Był człowiekiem otwartym , który starał wszystkich jednoczyć wokół problemów.
Przed wiejskim samorządem pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania.
Zdaję sobie sprawę ,że nie wszystkie cele i oczekiwania mieszkańców Rogoźnika zostały spełnione , jednakże na każdym kroku starałem się w miarę możliwości realizować wnioski i postulaty mieszkańców.

Co udało się nam zrobić w poszczególnych latach upływającej kadencji ?

wiecej
Rozszerzona zawartość newsa


Sprawozdanie
z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik
za lata 2011 - 2014

Szanowni Państwo.

Już za kilkanaście dni kończy się kolejny czteroletni okres mojej kadencji jako sołtysa Rogoźnika.
Każdy sołtys pod koniec swojej kadencji powinien zrobić podsumowanie swojej pracy , zadać sobie trud zrobienia bilansu swoich sukcesów i porażek.
Taka refleksja pomaga jeszcze lepiej pracować , nie popełniać tych samych błędów.
Wraz z Radą Sołecką realizowaliśmy zadania i pracowaliśmy w następującym składzie:
Kazimierz Zubek –sołtys
Piotr Tylka ,
Adam Hajnos ,
Stanisław Ścisłowicz ,
Marek Sproch
Marek Bukowski .
W okresie sprawozdawczym odbyły się 23 zebrania Rady Sołeckiej oraz zorganizowano 8 Zebrań Wiejskich.

Nie jest to proste aby w paru zdaniach zrelacjonować wszystko to , co działo się podczas tej kadencji , a wbrew pozorom dużo się działo i jako sołtys miałem sporo pracy .
Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiałem dobro mieszkańców Rogoźnika . Nie raz musiałem „ staczać ” słowne potyczki , aby walczyć o interesy naszej wsi i mieszkańców.
Moja praca koncentrowała się na podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.
Muszę tutaj mocno podkreślić dobrą współpracę z Radą Sołecką wsi Rogoźnik , władzami gminnymi zwłaszcza z Panem Wójtem Janem Smarduchem , który wykazywał duże zrozumienie dla naszych spraw . Był człowiekiem otwartym , który starał wszystkich jednoczyć wokół problemów.
Przed wiejskim samorządem pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania.
Zdaję sobie sprawę ,że nie wszystkie cele i oczekiwania mieszkańców Rogoźnika zostały spełnione , jednakże na każdym kroku starałem się w miarę możliwości realizować wnioski i postulaty mieszkańców.

Co udało się nam zrobić w poszczególnych latach upływającej kadencji ?

ROK 2011

Od kilku lat najważniejszą prowadzoną inwestycją w naszej miejscowości była budowa boiska sportowego.
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na rozpoczęcie prac budowlanych. Uzgodnienia i prace projektowe tego obiektu przedłużały się w nieskończoność. We wszystkich tych pracach projektowych udzielałem projektantowi stosownej wszelkiej pomocy . Bardzo mi zależało , aby jak najszybciej doprowadzić to do końca.
Wreszcie 21 lipca Starostwo Nowotarskie zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę. Jednakże na rozpoczęcie budowy musieliśmy poczekać do roku następnego.

Drugą wielką inwestycją którą zamierzaliśmy zrealizować od wielu lat to budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik.
W ogólnym skrócie rok 2011 to okres poświęcony wszelkim uzgodnieniom i projektowaniu mostu .

Dużo wysiłku poświęciliśmy sprawom estetyki wsi. Na wiosnę wykonano prace porządkowe koło przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej. Teren ten wyrównano , nawieziono ziemi a następnie posadzono trawę. Estetyka miejscowości w tym rejonie uległa zdecydowanej poprawie. Tereny sołectwa a zwłaszcza miejsca publiczne są sprzątane na bieżąco. W tym roku po raz pierwszy została również wykoszona część byłego torowiska. Wszystko to wykonujemy po to , aby nasza miejscowość była coraz bardziej zadbana a estetyka wsi z roku na rok poprawiała się.

W celu poprawienia bezpieczeństwa naszych dzieci w dniu 12.07.2011 przy drodze gminnej „Przez wieś” zamontowano 2 nowe znaki drogowe A-17 o wymiarach 1,2m. X 1,5 m - „KIEROWCO ZWOLNIJ – UWAGA DZIECI”.
Rada Sołecka stwierdziła , że oznakowanie drogi gminnej „Przez wieś” w okolicy Szkoły Podstawowej jest niedostateczne i dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci uczących się w tejże szkole postanowiła oznakować ją z obydwu stron szkoły takimi dużymi znakami drogowymi.
Przy Szkole Podstawowej została wybudowana również zatoka postojowa dla samochodów osobowych .W kwietniu oraz w sierpniu br. po przejściu wielkiej wody zostały udrożnione przejazdy w bród w korycie potoku Rogoźnik umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól.

W maju zakupiono i wywieziono żwirem część drogi gminnej koło P. Przybyłów. W sierpniu zostały częściowo wyremontowane drogi gminne rolnicze w okolicy potoku „Trawne”. Drogi te zostały nawiezione żwirem.
Wyremontowano również drogę gminną „Pod Torami ”na odcinku od P. Guzych do P. Pałków. Najgorszy odcinek drogi został mechanicznie wykorytowany , a następnie ponownie utwardzony.
Na całym 250 metrowym odcinku drogi położono został nowy dywanik asfaltowy.Rada Sołecka m. Rogoźnik za środki funduszu sołeckiego zakupiła dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku tablice korkowe oraz radia przeznaczając na ten cel kwotę 3 369,16 zł.

W 2011 roku w naszej miejscowości stanęła tablica informacyjna w ramach projektu "Szlak po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ". Teraz każdy turysta przybywający do naszej miejscowości będzie mógł dowiedzieć się, jakie są największe atrakcje miejscowości . Tablica stanęła w centralnym punkcie miejscowości tj. pomiędzy myjnią samochodową a restauracją "Kłabuk".

Na terenie miejscowości Rogoźnik znajduje się rezerwat przyrody.
Skałka Rogoźnicka jest unikatowym w skali europejskiej stanowiskiem geologicznym , które jako jedyne w Polsce znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO. Możemy się wszędzie chwalić , że ta „ geologiczna perełka „ znajduje się w naszej miejscowości. Teren rezerwatu odwiedza coraz większa liczba osób. Coraz częściej możemy zobaczyć całe wycieczki krajowe jak również i zagraniczne.
Wielkim problemem jest brak jakiejkolwiek drogi (nawet dla pieszych) , którą mogliby dotrzeć do „ Skałki Rogoźnickiej” zwiedzający. Podczas wielkiej powodzi w 1997 r. droga biegnąca nad potokiem „Trawny” została całkowicie zniszczona. Wszyscy chętni zwiedzania tego rezerwatu , musza aktualnie przejść przez prywatne grunty rolne na których rosną przeważnie trawy .
Trawy te są w ten sposób systematycznie niszczone. Powyższa sytuacja powoduje wiele nieprzyjemnych nieporozumień i kłótni pomiędzy osobami zwiedzającymi a właścicielami pól.
Skargi w tej sprawie oczywiście były kierowane również i do mnie. Ja ten problem przekazywałem P. Wójtowi Smarduchowi który zawsze mówił , żebym znalazł działkę pod drogę a później pomyślimy o wykupie.
Od dłuższego okresu czasu czyniłem starania , aby znaleźć taką działkę pod drogę i powyższy problem rozwiązać.
Na początku maja b.r. pojawiła się możliwość rozwiązania tej sprawy.
W dniu 26.05.2011 r. został spisany przeze mnie wstępny protokół porozumienia stron w sprawie zakupu dz.ewid.2017/12 pow. 0,5190 ha w którym Pan Tadeusz Kwak wyraża wolę sprzedaży tej działki pod drogę prowadzącą do rezerwatu przyrody „Skałka Rogoźnicka”. Rozmowy w tej sprawie były również prowadzone w Urzędzie Gminy Nowy Targ.
Zakup tej działki rozwiązałby problem dojścia do rezerwatu , ponieważ od centrum wsi aż do rezerwatu droga prowadziłaby po terenach gminnych. Powyższa droga w perspektywie wybudowania mostu na potoku Wielki Rogoźnik zdecydowanie poprawiłaby również dojazd rolników do swoich pól.
Z powodu bardzo negatywnego podejścia do sprawy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie temat nie był przeze mnie dalej kontynuowany.

W 2011 r. sporządzono Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik na lata 2011 - 2017. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych dokumentów związanych z planowaniem odnowy wsi , jej rozwoju oraz poprawy pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego aktu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu ośrodki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, działanie „Odnowy i rozwój wsi” , jak również stanowić będzie wytyczne dla władz naszej gminy przy opracowaniu kierunków rozwoju naszej miejscowości.

Rada Sołecka udzieliła również wszelkiej pomocy naszej Parafii przy utwardzeniu placu koło kościoła.

15 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku obchodziła jubileusz 100 lecia swojego powstania. Sołtys oraz Rada Sołecka pomagała naszym druhom zorganizować te uroczystości.
Dzięki wysiłkowi wielu osób udało się odremontować budynek remizy OSP oraz pozyskać nowszy samochód pożarniczy marki MAN.

W 2011 roku przeprowadzono zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych , która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Akcja miała na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości i likwidacja części dzikich wysypisk śmieci.

28 sierpnia odbyły się po raz kolejny Dożynki Parafialne oraz V Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera. Organizowane uroczystości dożynkowe oraz zawody to wspaniała promocja naszej miejscowości.07 sierpnia powstało w naszej miejscowości Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik.
Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 07 sierpnia br. w remizie OSP w Rogoźniku.
Celem powstałego Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności i rozwoju naszej wsi .
Głównym mottem Stowarzyszenia jest wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców Rogoźnika. Najwyższy czas zaprezentować wszystkie walory naszego Sołectwa. Chcemy chwalić się wszystkim: inicjatywami, imprezami i ważnymi wydarzeniami. Poznawać historię naszej miejscowości, kulturę, dziedzictwo narodowe i dorobek kilku pokoleń naszych mieszkańców.
Pragniemy pokazywać, że mieszkamy w pięknej i aktywnej wsi !
Chcemy rozwijać naszą małą ojczyznę , poprzez pozyskiwanie środków unijnych jak i krajowych.
Chcemy promować piękną i różnorodną biologicznie naszą wieś.
Chcemy się integrować organizując dożynki oraz inne imprezy kulturalne.
Powstałe Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Późną jesienią wykonano prace nad potokiem Rogoźnik zabezpieczając część drogi gminnej nr. K 363523 oraz ujście z rowu odwadniającego drogę gminną „ Przez wieś” przed podmyciem. ( Na granicy Rogoźnika i Ludźmierza )
Miejsce brzegowe umocniono głazami kamiennymi. Zostały również założone dodatkowe kręgi betonowe.
Część drogi na remontowanym odcinku została ponownie nawieziona żwirem i utwardzona.Rów przy drodze gminnej obok kościoła parafialnego został wyłożony na odcinku 27 m. betonowymi korytkami . Teren wokół tego rowu został uporządkowany. Wykonano również studzienkę kontrolną koło przepustu pod drogą gminną . Miejsce to było od dłuższego czasu bardzo niebezpieczne .
Prace które zostały wykonane spowodowały , że bezpieczeństwo i estetyka miejscowości w okolicy kościoła uległa poprawie.

ROK 2012

Rok 2012 to rok budowy boiska sportowego. Dnia 19 marca 2012 r. Urząd Gminy Nowy Targ ogłosił przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego , w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tych prac a mianowicie Konsorcjum firm : Nowator Sp. z o.o. ze Spytkowic i firma „KONS-BUD” S.C.
16 czerwca rozpoczęto budowę boiska sportowego która trwała bez przerwy cały rok.Drugą wielka inwestycję którą realizowano to budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik.
Rok 2011 był rokiem na dokończenie uzgodnień , zakończenie projektowania i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. Natomiast rok 2012 miał być rokiem rozpoczęcia budowy tego mostu . Niestety inwestycja zostaje skutecznie zablokowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie . W swoim postanowieniu Pani Dyrektor RDOŚ w Krakowie podaje powody swojej decyzji a mianowicie , że w niewielkiej odległości ( ok.650 m. ) od planowanej inwestycji znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Skałka Rogoźnicka” oraz stanowisko występowania gatunku podlegającego ochronie ścisłej.
W związku z powyższym most należało przeprojektować i cały tryb administracyjny rozpocząć od nowa.

Wyremontowano przepust pod drogą gminną w okolicy zabudowania Osiedle za Torem 23. Przepust ten został poszerzony i obłożony po bokach płytami ażurowymi.

Wyremontowano częściowo drogę gminną rolniczą „do Gronia” na granicy Rogoźnika i Ludźmierza. Część tej drogi zostały nawieziona żwirem .Wyżwirowano również część drogi gminnej tzw. ” Pod Torami „ na odcinku od P. Kazimierza Kwaka „Symcyka” do zabudowań P. Sojki.

Zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku odboje ścienne na korytarze oraz płytki przypodłogowe . Roboty montażowe zostały wykonane na początku września.

Wyremontowano korytarz i schody w remizie OSP Rogoźnik. Korytarz i schody zostały wyłożone płytkami a ściany korytarza wymalowane. / 3 500,00 zł. /


kontynuowano akcję posadzeń drzew na terenach należących do gminy Nowy Targ w Sołectwie Rogoźnik. Celem tej akcji jest poprawa wizerunku i estetyki naszej miejscowości.

Na potrzeby sołectwa Rogoźnik wykonanych zostało 5 drewnianych stołów oraz 10 ławek. / 5 100, 00 zł. /

W Bibliotece Publicznej w Rogoźniku zaczęło działać Centrum Internetowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki projektowi pozyskano dwa zestawy komputerowe, dwa biurka, dwa krzesła obrotowe oraz drukarkę.

W 2012 r. przeprowadzono trzy akcje zbiórki odpadów a mianowicie : 21 października 2011 r. została przeprowadzona na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórka odpadów wielkogabarytowych , dnia 11 maja 2012 r. była prowadzona zbiórka zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Natomiast 22 maja 2012 r. odbyła się bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach. Powyższe akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i miały na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów . Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości i likwidacja części dzikich wysypisk śmieci.

Kontynuowano współpracę pomiędzy naszą miejscowością a miejscowością Rohožnik na Słowacji.
18 lutego 2012 r. na zaproszenie Starosty Rohožnika - radny Adam Hajnos wraz z sołtysem udali się do zaprzyjaźnionej miejscowości Rohožník na Słowacji. W tym to dniu w Słowackim Rohožníku odbyła się impreza kulturalno – rozrywkowa .
W dniu 11 sierpnia br. ponownie – tym razem z zespołem regionalnym reprezentującym naszą miejscowość udaliśmy się do tej miejscowości aby zaprezentować tamtejszej społeczności nasz folklor regionalny , śpiew i taniec.
W sierpniu 2011 na Dożynkach Parafialnych i Gminnych Zawodach Jeździeckich gościliśmy Starostę Rohožníka P. Petera Švarala. W roku 2012 ze Starostą przyjechał do nas również zespół regionalny „ Spiduch ”.
Powyższe uroczystości i imprezy były znakomitą okazją do spotkań , rozmów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami samorządu lokalnego Rohožníka i tamtejszego regionu. Spotkania takie na pewno zaowocują w przyszłości szerszą i pełniejszą współpracą w innych dziedzinach.
Dla pełnej informacji powiem , że Rohožník to miejscowość znajdująca się w odległości ok. 45 km. od Bratysławy . Liczy 3.556 mieszkańców.

18 i 19 sierpnia w Rogoźniku odbyły się tradycyjne już Dożynki Parafialne oraz VI Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Pod koniec sierpnia nastąpiło oficjalnie oddanie nowo powstałego ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku. Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Nowy Targ, natomiast wykonawcą firma "Hydro- Wielkopolska Place Zabaw Beata Przepióra z Mosiny. Całkowity koszt budowy placu zabaw w Rogoźniku wyniósł 36 023,32 zł . Wykonanie placu zabaw było współfinansowane ze środków unijnych pochodzących z programu Stowarzyszenia Spisza i Okolicy- Lider + .Wykonano przy pojemniku na śmieci na cmentarzu zadaszoną wnękę blaszaną.
W okresie wiatrów śmieci z pojemnika są rozwiewane i teren wokół cmentarza jest
systematycznie zaśmiecany. Aby temu w jakiś sposób zaradzić została wykonana taka zadaszona wnęka.

ROK 2013

Najważniejszą prowadzoną inwestycja w naszej miejscowości w 2013 roku był dalszy ciąg budowy boiska sportowego.
Realizacja inwestycji końcem września dobiegła wreszcie końca. Wybudowany obiekt sportowy będzie służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Stanie się również ważnym centrum sportowym i kulturalnym naszej miejscowości i gminy. Wierzymy, że oddany do użytku, nowoczesny obiekt sportowy przyczyni się także do dynamicznego rozwoju naszej miejscowości. Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych będzie miejscem do organizowania imprez kulturalno – rozrywkowych.
Realizacja tego zadania był ogromnym obciążeniem dla naszej gminy.
Łączny koszt całej Inwestycji to 1 839 915,00 złotych. Został pokryty w całości z budżetu gminy Nowy Targ.
Za ta kwotę :
1. Zakupiono łącznie pod budowę boiska sportowego 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha. / 267 384, 40 zł. /
2. Wybudowano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 60 x 100 m.
3. wybudowano budynek szatni wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb ogrzewania , podgrzewania wody i przygotowywania posiłków,
4. Wybudowano zadaszoną scenę widowiskową o wym. 8 m x 8 m.
5. Wybudowano urządzenia odwadniające teren , urządzenia wodne odprowadzające wody opadowe i gruntowe do potoku Wielki Rogoźnik ,
6. Wybudowano parking samochodowy na 20 miejsc postojowych,
7. Wybudowano oświetlenie obiektu ,
8..Wybudowano zjazd z drogi gminnej oraz ogrodzenie całego obiektu.


Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi , mieszkańcy Rogoźnika wreszcie doczekali się tego wspaniałego obiektu sportowo –rekreacyjnego.Drugą wielką inwestycją którą planujemy zrealizować od kilku już lat to budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik. Realizacja tej inwestycji napotykała od początku jednak bardzo wiele problemów. Ubiegły rok był rokiem na dokończenie niezbędnych uzgodnień , zakończenie projektowania i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę. 5 czerwca 2013 r. decyzją nr. 431/2013 Starosta Nowotarski wydał stosowne pozwolenie na budowę mostu.
Decyzje nr. 431/2013 Starosta Nowotarski podjął w dniu 05 czerwiec 2013 r.
W dniu 19 listopada 2013 r. Gmina Nowy Targ ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę tego obiektu mostowego na potoku Rogoźnik Wielki w miejscowości Rogoźnik w ciągu drogi gminnej – dz. ew. nr: 2949/1 i 3006, w zakresie obejmującym: budowę nowego mostu, przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu oraz budowę odcinków dróg do pól oraz niezbędnym wyposażeniem technicznym obejmującym elementy odwodnienia tj. rowy drogowe, kanalizację deszczową oraz przepust pod koroną drogi.
Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy o długości całkowitej mostu – 42 m.
16 stycznia Urząd Gminy Nowy Targ zdecydował , że most będzie budowała Firma Budowlano - Usługowa „KUŁACH” z Białego Dunajca . Powyższa firma zaproponowało najniższą cenę spośród wszystkich siedemnastu firm, które ubiegały się o to zlecenie.
Firma za wybudowanie mostu weźmie 1 206 701,34 zł brutto.
Budowa mostu planowana jest na lata 2014 – 2015 r. Przewidywany termin zakończenia robót : 31 lipca 2015 r.


W maju rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Historyczno- przyrodniczo- kulturowy szlak wokół Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ”. Wykonano już większość niezbędnych prac budowlanych a mianowicie przebudowano przepusty i odremontowany został most. Na całej długości ścieżki rowerowej została przeniesiona sieć teletechniczna. Podłoże ścieżki zostało w niektórych miejscach dodatkowo utwardzone a następnie wyrównane. W październiku Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Nowy Targ , wykonawca tej inwestycji -wyasfaltowało ścieżkę rowerową.
Projekt przewidywał jeszcze oznakowanie ścieżki , zamontowanie w niektórych miejscach barierek , budowę miejsc widokowo postojowych które będą służyć głównie do odpoczynku dla rowerzystów i zostaną wyposażone w elementy małej architektury takie jak ławki , stół ,wiata chroniąca od deszczu oraz stojak na rowery.
Łączny koszt wykonania tej ścieżki rowerowej to prawie 4 miliony 740 tysięcy zł.
Kwotę 3 552 000,00 zł dofinansuje Unia Europejska natomiast resztę pokryje Gmina Nowy Targ.
Zakończenie wykonania ścieżki - listopad 2014 r..
Powstająca ścieżka rowerowa będzie niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości.
Podczas budowy ścieżki rowerowej udało się również położyć nowy dywanik asfaltowy na 500 metrowym odcinku drogi gminnej „Pod Torami”. Koszty tego remontu pokryła w całości gmina Nowy Targ.W ubiegłym roku kontynuowane były remonty dróg rolniczych do pól .
Udało się wyremontować dwie drogi :
- drogę tzw. „ Na Kusprowym „
- drogę tzw. „ Koło kościoła”.
Droga gminna k. Kościoła została wyremontowana na odcinki 250 mb., odcinek 120 mb. tej drogi został wykorytowany a następnie utwardzony materiałem wykonawcy. Cały remontowany odcinek drogi został następnie zawałowany.
Natomiast droga nr. K 363517 tzw.” K. Kuspra „ została wyremontowana na dwóch odcinkach. Remont pierwszego odcinka drogi dł.165 m. za rzeką polegał na wygarnięciu zamuliska , nawiezieniu żwiru gr. 30 cm. i wyrównaniu górnej warstwy drogi. Remont drugiego odcinka tejże drogi przed rzeką polegał na uzupełnieniu żwirem dziur znajdujących się w drodze.
Koszty remontu w kwocie 7 800,00 zł. pochodziły ze środków funduszu sołeckiego .
Na wiosnę kosztem 6 302,54 zł. został wykonany w naszej miejscowości również remont cząstkowy dróg po okresie zimowym.

W maju kosztem 3 800,00 zł. wyczyszczony i udrożniony został rów melioracyjny „ Na młace” na odcinku od boiska sportowego do ujścia w potoku Rogoźnik.

W czerwcu zostało zakupionych 400 szt. korytek ściekowych w celu wyłożenia nimi rowu tzw. „kolejowego” biegnącego koło zabudowań Rogoźnik 20. Ogólny koszt zakupu tych korytek to kwota 9 840,00 zł. Zakup ten został pokryty po połowie przez Rade Sołecką i Gminę Nowy Targ.

03 października 2013 r. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe z Nowego Targu wykonało nowy dywanik asfaltowy na części drogi gminnej " Na Sklepnikowym " w Rogoźniku.
Asfalt został położony na długości. 475 mb. Koszty powyższego remontu w kwocie 102 220,64 zł. pokrył w całości Urząd Gminy Nowy Targ. Dalszy remont tej drogi przewidziano na lata następne.Firma „FEST-Bruk „ pana Jacka Kułacha z Suchego wykonała koło kościoła remont zjazdu z drogi gminnej wraz z odwodnieniem. Powyższy remont polegał na ułożeniu korytek ściekowych na odcinku 16,5 m. , zamontowanie kraty żeliwnej na dł. 7 m. , wykonanie studzienki kontrolnej oraz wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu. Powodem wykonania tych prac było uchwycenie wody z opadów atmosferycznych z drogi gminnej „ Przez Wieś” która poprzez swoje ukształtowanie spływała bezpośrednio na drogę w kierunku rzeki powodując jej niszczenie. Koszty wykonania tych prac w wysokości 16 720, 00 zł. pochodziły ze środków sołeckich miejscowości Rogoźnik.W 2013 roku dobrze układała się współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Jak co rok staramy się wesprzeć finansowo naszą szkołę.
Rada Sołecka m. Rogoźnik w 2013 roku pokryła :
- koszt malowania szatni w Szkole / 699,87 zł. / ,
- dofinansowała w dniu 21 grudnia 2013 r. wyjazd do Muzeum Archidiecezjalnego im. Kardynała Karola Wojtyły na otwarcia wystawy : „ SZOPKI , PRACE PLASTYCZNE DZIECI Z PODHALA „.
Dyrektor muzeum ks. Józef Nowobilski zaprosił już po raz trzeci Szkołę Podstawową Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku– organizatora Gminnego Konkursu Szopek do ich wystawienia w murach Muzeum Archidiecezjalnym.
Otwarcie wystawy rozpoczęło spotkanie z JE ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
Uświetniały je kolędy i pastorałki wykonywane m.in. przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku .
Podczas otwarcia wystawy , wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się potrawami góralskimi , smacznym ciastem oraz tradycyjnym oscypkiem. To wszystko przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku oraz rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku .
Było to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla Rogoźnika.
Jak co roku , tak i w 2013 Rada Sołecka dofinansowała również Gminny Konkurs Szopek który odbył się 19 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
Od XVII lat Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku organizuje konkursy na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową z terenu gminy Nowy Targ.
W tym roku nadesłano 72 szopki z 15 szkół podstawowych i 3 gimnazjów .
Przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku od dłuższego okresu czasu działa prężnie drużyna ZHP. Szczególna w tym zasługa Ani Dąbek która nieodpłatnie zajmuje się naszymi zuchami i harcerzami . W 2013 roku Rada Sołecka przeznaczyła na ich potrzeby kwotę 1000,00 zł . Zostały zakupione dwa namioty , apteczki pierwszej pomocy oraz niezbędne przybory harcerskie.
Również Gmina Nowy Targ przeznaczyła kwotę 1650, 00 zł. na zakup 30 szt. polarów.

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


Kosztem 7 600,00 zł zostało wykonane ogrodzenie zbiorników przy szkole. Koszty w całości pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.

Jak co roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
Kwota 4 000,00 zł. ze środków sołeckich zostało przeznaczone na zakup ubrań i obuwia dla druhów OSP Rogoźnik .
Ze środków soleckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 692 zł.

Rada Sołecka w minionym roku wsparła finansowo również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku. Za
500, 00 zł. zostały zakupione na potrzeby tego koła niezbędne narzędzia .Dofinansowano również nasze KGW na Konkurs Potraw Regionalnych w Łopusznej.

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny


Kwotą 7000,00 zł. Rada Sołecka dofinansowała klubowi sportowemu „Skałka „ zakup kosiarki traktorowej. Po wybudowaniu boiska sportowego zakup takiej kosiarki był konieczny.

W 2013 r. były przeprowadzone dwie akcje zbiórki odpadów a mianowicie : 19 września 2013 r. została przeprowadzona na terenie miejscowości Rogoźnik zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych. Natomiast 19 kwietnia 2013 r. odbyła się bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach. Powyższe akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i miały na celu usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów . Celem długofalowym akcji jest poprawa estetyki naszej miejscowości .

18 i 19 sierpnia w Rogoźniku odbyły się Dożynki Parafialne oraz VII Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera . Rada Sołecka przeznaczyła na ten cel 3 014,50 zł.
01 września odbyły się w Ludźmierzu XVI Dożynki Podhalańskie.
W uroczystościach tych brała również delegacja Rogoźnika która pojechała do Ludźmierza wraz z pięknie wykonanym wieńcem dożynkowym a podczas procesji z darami złożyli na ołtarzu owoce , oscypek , miód oraz kwiaty .

Ze środków Rady Sołeckiej pokryto również :
1./ koszty odśnieżania dróg gminnych , przeznaczając na ten cel kwotę 18 678,80 zł.
2./ utrzymanie cmentarza komunalnego .
- utrzymanie grabarza tj. pobory , ZUS . f. socjalny – 12 826,00 zł.
- zakup, paliwa do kosiarki – 182,11 zł.
- wywóz śmieci z cmentarza – 1 574,36 zł.
3./ Oświetlenie uliczne – 22 376,11 zł.

ROK 2014


Dnia 22 czerwca 2014 r. odbyły się uroczystości poświęcenia i oddania do użytku nowo wybudowanego stadionu sportowego w Rogoźniku. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta której przewodniczył proboszcz ks. Andrzej Bukalski. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się na teren boiska sportowego , gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Po okolicznościowych wystąpieniach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi a ks. Andrzej Bukalski odmówił modlitwy i poświęcił cały obiekt sportowy.
Działalność stadionu w Rogoźniku zainaugurowano serią rzutów karnych. Między słupkami stanął sołtys Rogoźnika, a karne strzelali mu samorządowcy, przedstawiciele mediów i uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.
Wszyscy zaproszeni goście udali się następnie na poczęstunek.
Na pamiątkę niedzielnych uroczystości w budynku szatni została umieszczona pamiątkowa tablica.
Kolejnym punktem programu był mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej w Rogoźniku a uczniami Szkoły Podstawowej w Starem Bystrem. Młodzi rogoźnicanie wygrani mecz 5 : 1.
O godz. 15.00 doszło do spotkania towarzyskiego między gospodarzami , drużyną „ Skałki „ a reprezentacją Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Mecz zakończył się gładkim zwycięstwem tych drugich 12:2.Dużym obciążeniem finansowym dla Rady Sołeckiej był remont i odwodnienie 160 metrowego odcinka drogi gminnej tzw. „ Na Sklepnikowym”.
Zakres robót obejmował wymianę podbudowy na odcinku 50 m. wraz z wykonaniem drenażu podwójnego , wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 110 m. wraz z wykonaniem czterech wpustów typu ulicznego i 4 studzienek rewizyjnych.
Wykonany został również nowy przepust na zjeździe wraz z dwoma ściankami czołowymi.
Na całym odcinku wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego.
Koszty remontu w kwocie 66 984,04 zł. zostały pokryte w całości ze środków Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik.
W ubiegłym roku Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe z Nowego Targu położyło na innej części tej drogi nowy dywanik asfaltowy / 475 mb. / a koszty tego remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.27 maja 2014 r. PZMB " Kiernia " z Ratułowa wykonało nowy dywanik asfaltowy na części drogi gminnej prowadzącej do stadionu sportowego w Rogoźniku.
Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 125 mb , wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy.
Koszty powyższego remontu w kwocie 41 316,89 zl. pokryło w całości Sołectwo Rogoźnik ze środków otrzymanych z Urzędu Gminy Nowy Targ na 2014 r.
Powyższe zadanie było wykonane zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogoźnik z dnia 23.02.2014 r.Wykonany został również nowy przepust pod drogą gminną k. zabudowań Rogoźnik 97 / 6 093,74 zł. / , a część rowu tzw. „Kolejowego „ koło zabudowań Rogoźnik nr.20 został wyłożony korytkami ściekowych
/ 6 368,83 zł. /.


Po bardzo wielu perturbacjach związanych z projektem i uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę Firma Budowlano - Usługowa „KUŁACH” z Białego Dunajca rozpoczęła budowę mostu na potoku Wielki Rogoźnik.
Przypomnijmy, projekt przewiduje budowę nowego mostu, przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu oraz budowę odcinków dróg wewnętrznych do pól oraz niezbędnym wyposażeniem technicznym obejmującym elementy odwodnienia tj. rowy drogowe, kanalizację deszczową oraz przepust pod koroną drogi.
Podstawowe parametry techniczne obiektu mostowego:
rozpiętość teoretyczna 26.20m,
długość całkowita ustroju nośnego 28,30m,
długość całkowita mostu 42,235m – 42,32m,
szerokość jezdni na moście 1 x 3,50m,
szerokość chodnika 1 x 2,00m,
całkowita szerokość mostu 7,28 m,
Przewidywany termin zakończenia robót : 31 lipca 2015 r.Zgodnie z uchwała Zebrania Wiejskiego z dn. 23.02.2014 r. został wykonany projekt oświetlenia ulicznego na odcinku od Państwa Tylków „Kuchałów” do Państwa Kwaków „ Symcyków ”. / koszt 8 610,00 zł./ Wykonanie oświetlenia na tym odcinku zostało zaplanowane na bieżący rok .

Po przejściu wielkiej wody dwukrotne zostały udrożnione przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. / 2 300,00 zł. /

Dużym wydarzeniem dla Rogoźnika i gminy Nowy Targ było uroczyste otwarcie i poświęcenie ścieżki rowerowej łączącej Nowy Targ z Rogoźnikiem.
Wybudowana ścieżka jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr, czyli sztandarowego projektu Euroregionu „Tatry „. Łączna długość wybudowanej trasy wynosi ponad 4,75 km. Powstała ścieżka rowerowa będzie niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości i gminy Nowy Targ . Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach MRPO wyniosło ponad 3,5 mln zł. W ramach tej inwestycji zrealizowano budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m., wybudowano miejsca postojowe z elementami małej architektury oraz wykonano szereg innych prac towarzyszących. Konieczna była przebudowa trzech obiektów mostowych na tym odcinku.
Wyjątkowo efektownym elementem tej uroczystości stał się pokaz trialu w wykonaniu Jacka jarząbka z Łopusznej – Mistrza Polski w kategorii Junior 2011 r .
Ścieżkę święcił rogoźnicki ks. proboszcz Andrzej Bukalski.
Powstała ścieżka rowerowa będzie niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości.01 marca 2014 r. została otwarta nowa Świetlicy Wiejskiej w Rogoźniku , która znajduje się w części pomieszczeń wybudowanej szatni przy wybudowanym boisku sportowym w Rogoźniku .
Świetlica wiejska będzie miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i integracji mieszkańców naszej wsi.
Na wyposażeniu naszej świetlicy znajdują się między innymi różnego rodzaju gry ( ping –pong , bilard , piłkarzyki - futbol stołowy , cymbergaj ) które bez wątpienia pomogą w realizacji naszych zamierzeń.
Atrakcyjność tej świetlicy będzie stopniowo powiększana.
Bardzo serdecznie dziękuję Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej Pani Józefie Kuchta za pomoc w zorganizowaniu naszej świetlicy.

W 2014 r. były przeprowadzone trzy akcje zbiórki odpadów a mianowicie : dnia 02 czerwca odbyła się na terenie Rogoźnika bezpłatna zbiórka odpadów foli po sianokiszonkach a 10 kwietnia i 23 października zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów problematycznych.

Przed Świętami Wielkanocnymi został odrestaurowany Krzyż znajdujący się w centrum cmentarza komunalnego w Rogoźniku.
Krzyż ten wskutek działania czynników atmosferycznych został zniszczony i wymagał natychmiastowego remontu.
Składam serdeczne podziękowanie Panu Edwardowi Moczarnemu za nieodpłatne odnowienie tego Krzyża.

Jak co roku dbamy o czystość i estetykę naszej wsi. Między innym dwa razy w ciągu roku została wykoszona część byłego torowiska od strony Starego Bystrego ( ok.500 m.). Na każdym z pięciu przystanków autobusowych zamontowano kosz na śmieci. Opróżnianie koszy pokrywane jest ze środków sołectwa./600,00 zł./
Koło kapliczki ( k. zabudowań Rogoźnik 49 ) zostały wykonane prace porządkowe. Przed kapliczką w rowie została zamontowana nowa rura kanalizacyjna aby poprawić estetykę otoczenia.


W niedziele 24 sierpnia pomimo deszczu i fatalnej pogody mieszkańcy Rogoźnika , Starego Bystrego i goście licznie uczestniczyli we Mszy Świętej Dożynkowej oraz VIII Gminnych Zawodach jeździeckich im. ks. prof. Józefa Tischnera.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski.
Po Mszy Świętej wieńce dożynkowe zostały przewiezione dorożkami na teren Stadniny Koni *Dworna*. W południe rozpoczęły się doroczne, już ósme z kolei Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera o puchary : Sołtysa Wsi Rogoźnik , Stadniny Koni *Dworna*, Rodziny Tischnerów oraz Wójta Gminy Nowy Targ.
W trakcie tej części programu Sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek oraz Adam Hajnos – Radny Gminy Nowy Targ wręczyli dla Anny Dąbek pamiątkową statuetkę wraz z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i prace na rzecz społeczności Rogoźnika.
Przygotowano dla gości wiele atrakcji. Ze swoim występem wokalnym wystąpiła Wioletta Hajnos z Rogoźnika , zespól góralski „Turnie” ze Starego Bystrego , zespół "Ajayu Fusion Bolivia” a na zakończenie góralski kabaret "Truteń" który bawił widzów humorem powiązanym z tradycyjnym śpiewem i gwarą góralską. Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ i wiele innych nagród.
Podczas trwania całej imprezy Jedzenia i picia nie brakowało . Był grill z kiełbaskami oraz tradycyjne góralskie jedzenie do tego lane piwo i dobrze zaopatrzony bufet . O to zadbali jak co roku nasi niezawodni druhowie z OSP , nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz nasi harcerze .
Wieczorem przy scenie zapłonęło ognisko, odbyła się zabawa taneczna na której bawiono się do późnej nocy.
Oczywiście głównym punktem programu były zawody jeździeckie im .Ks. Prof. Józefa Tischnera.
W zawodach wystartowało 47 zawodników na 49 koniach z 11 klubów jeździeckich i 1 zawodniczka niezrzeszona.W 2014 roku wsparliśmy również finansowo naszą szkołę podstawową.
Rada Sołecka m. Rogoźnik pokryła :
- koszt malowania szatni w Szkole / 823,21 zł. / ,
- zakupiła farby za kwotę 823,21 zł.
- dofinansowała w dniu 20 grudnia 2014 r. wyjazd do Muzeum Archidiecezjalnego im. Kardynała Karola Wojtyły na otwarcia wystawy : „ SZOPKI , PRACE PLASTYCZNE DZIECI Z PODHALA „.
- Jak co roku , tak i w 2014 Rada Sołecka dofinansowała również Gminny Konkurs Szopek który odbył się 18 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
Ze środków Urzędu Gminy Nowy Targ zakupiono pompę do oczyszczalni ścieków przy szkole ( 3 974,10 zł. ) , wymieniono piec gazowy ( 4 104,65 zł.) oraz zakupiono na potrzeby szkoły tablice interaktywną ( 4 650,00 zł. )
W 2014 r. rozpoczęto prace projektowe sali gimnastycznej. Taka sala ma powstać w najbliższych latach przy naszej szkole podstawowej.

Przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku działa prężnie drużyna ZHP. W 2014 roku Rada Sołecka przeznaczyła na ich potrzeby kwotę 1000,00 zł .

Tradycyjnie jak co roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
Kwota 4 000,00 zł. ze środków sołeckich zostało przeznaczone na zakup mebli do remizy OSP.
Ze środków soleckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 4 241 zł.
W 2014 r. nasza jednostka OSP wzbogaciła się o nową pompę szlamową. Gmina Nowy Targ na ten cel przekazała dotacje w kwocie 3 748,00 zł.

Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Kolo Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę 499,38 zł. na zakup naczyń glinianych.

Rada Sołecka przeznaczyła kwotę 8 887, 90 zł. na częściowe wyposażenie pomieszczeń szatni przy boisku sportowym , zakup pompy i urządzeń do nawadniania murawy boiska oraz zakup 19 ławek.

W 2014 r. zostały wykonane dwie tablice informacyjne. Na ten cel przeznaczono 2 600,00 zł.

Ze środków Rady Sołeckiej pokryto również :
1./ koszty odśnieżania dróg gminnych , przeznaczając na ten cel kwotę 2 948 zł./ od 23.12.2013 – 02.04.2014 r./
2./ utrzymanie cmentarza komunalnego .
- utrzymanie grabarza tj. pobory , ZUS . f. socjalny – 13 293,77 zł.
- zakup, paliwa do kosiarki – 181,24 zł.
- wywóz śmieci z cmentarza – 2 681,11 zł.
3./ Oświetlenie uliczne – 14 756,13
4./ Utrzymanie świetlicy Wiejskiej.
- pokrycie kosztów oświetlenia i ogrzania budynku – 4 418,95 zł.

Dzięki ofiarności Klubu Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago zakupione zostało nagłośnienie stadionu sportowego za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziekuje.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rogoźnik zakupiono na potrzeby sołectwa Rogoźnik namiot o wymiarach 12 m. x 6 m. Będzie on służył naszej społeczności.
Podsumowując minioną kadencje 2011 -2014 bardzo dziękuję za wszelką pomoc udzieloną mi w pracy, za wyrozumiałość i wsparcie, za dobre słowo.
Jako Sołtys Rogoźnika chcę podziękować wszystkim , którzy poświęcali swój czas i tworzyli dobry klimat dla dobra naszej miejscowości i jej mieszkańców.

Dziękuje wszystkim członkom Rady Sołeckiej oraz naszemu Radnemu Adamowi Hajnosowi za bardzo dobrą współpracę.

Serdecznie dziękuję naszemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi za wsparcie duchowe oraz za przekazywanie ważnych informacji dotyczących naszego sołectwa.
Cieszę się bardzo , że ks. Andrzej tak czynnie włącza się w życie naszej miejscowości.

Dziękuję Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Radzie Rodziców za współpracę i udzieloną pomoc.

Dziękuję OSP za okazywaną pomoc przy organizacji Dożynek Parafialnych i Gminnych Zawodów Jeździeckich . Dziękuje im za pomoc w wiosennych porządkach koło kościoła i miejscach publicznych naszej wsi.

Dziękuje również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za udzieloną pomoc w zorganizowaniu różnorakich uroczystości.

Wszystkim mieszkańcom naszej wsi dziękuję za życzliwe jak również i za krytyczne uwagi . A kogo w jakiś sposób zawiodłem to bardzo serdecznie przepraszam !

A teraz w imieniu mieszkańców Rogoźnika oraz w imieniu własnym chciałbym podziękować naszym władzom Gminnym na czele z Panem Wójtem Janem Smarduchem .
Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy , Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom poszczególnych wydziałów za życzliwość dla naszego sołectwa.

Dziękuję również wszystkim innym osobom, które pomagały w rozwoju naszej wsi a nie zostały dzisiaj wymienione z imienia i nazwiska.
Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz tego, aby wszystkie zakładane inwestycje zostały w naszej miejscowości zrealizowane.
Jestem przekonany , że czas i siły oraz nasze zaangażowanie poświęcone na rzecz rozwoju naszej wioski zostały wykorzystane dobrze.


Kazimierz Zubek
Sołtys Rogoźnika

Rogoźnik dnia 19 marzec 2015 r.