Dokumenty
Dodane przez admin dnia Grudzień 14 2007 10:59:19
DOKUMENTY


Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik oraz rozliczenie finansowe za okres 04.03.2007-31.12.2007

1a. Pismo do P.Wójta Gminy Nowy Targ i Zarządu Dróg Wojewodzkichw Krakowie dot.odprowadzenia wody z pasa drogowego z drogi wojewódzkiej 957 str.1
1 b.Pismo do P.Wójta Gminy Nowy Targ i Zarządu Dróg Wojewodzkichw Krakowie dot.odprowadzenia wody z pasa drogowego z drogi wojewodzkiej 957 str.2

2.Statut sołectwa Rogoźnik

3.Pismo do Wójta Gminy Nowy Targ dotyczące boiska sportowego

4.Wniosek do budżetu gminy Nowy Targ na 2008r


5.Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku


6.Nowy Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogoźnik od 2008 r.

7a. Pismo do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gosp.Wodnej w Krakowie dot. regulacji potoku Rogoźnik str.1.
7 b.Pismo do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gosp.Wodnej w Krakowie dot. regulacji potoku Rogoźnik str.2

8.Pismo P.Dyrektora Zarzadu Dróg Wojewódzkich nr.ZDW-DI)194)6439)08


9 a. Pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr. UW-072/T/13/08 Z dn.22.09.2008 r.str.1
9 b. Pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr. UW-072/T/13/08 Z dn.22.09.2008 r.str.2

10.Wnioski do budzetu gminy Nowy Targ na 2009 r.

11.Pismo nr.SR/34/10/2008 do P.Wójta Gminy Nowy Targ

12. Pismo nr.SR/35/01/2009 do P.Wójta Gminy Nowy Targ z dn.02.02.2009 r.str.1
12a.Pismo nr.SR/35/01/2009 do P.Wójta Gminy Nowy Targ z dn.02.02.2009 r.str.2
12a.Pismo nr.SR/35/01/2009 do P.Wójta Gminy Nowy Targ z dn.02.02.2009 r.str.3

13.Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe środkow za 2008 r.


14. Protokół z Zebrania Wiejskiego ktore odbylo sie dnia 08.02.2009 r.


15.Pismo nr.GPI.5510-6)2009 z dn.17.02.2009 r. do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Saczu dot.poprawy bezpieczeństwa na skrzyzowaniach przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku.


16.Pismo otrzymane z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączy nr.RDW.III/OR /248/205/09 z dn.16.03.2009 r.dot.poprawy bezpieczeństwa na skrzyzowaniach przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku.

-Załąćznik nr.1 Projekt przebudowy skrzyżowania w km.2+220 (granica Rogoźnik/Ludzmierz).


17.Pismo otrzymane z Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Krakowie nr.ZDW.DU-4.541/1-957/5/2493/09 Z DN.31.03.2009 R.dot.poprawy bezpieczeństwa na skrzyzowaniach przy drodze wojewódzkiej nr.957 w Rogoźniku.


18.Pismo Rady Sołeckiej m.Rogoźnik do P.Wójta Gminy Nowy Targ /Pismo nr.SR/40/05/2009 z dn.31.05.2009 r./


19.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr.XXVI/282/09 z dn..24.06.2009 r.

20a.Wniosek Sołectwa Rogoźnik w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2010 r. str.1
20b.Wniosek Sołectwa Rogoźnik w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2010 r. str.2

21.Sprawozdanie z rozdysponowania środków finansowych Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za okres 01.01.2009 r.-19.09.2009 r.


22.Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za okres 01.01.2009 – 19.09.2009 R.


23.Pismo do Pana Wójta gminy Nowy Targ z dn.09.10.2009 r.w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku


24a.Pismo Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik nr.SR/47/12/2009 z dn.13.12.2009 r. do Pana Wójta gminy Nowy Targ w sprawie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku str.1

24b.Pismo Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik nr.SR/47/12/2009 z dn.13.12.2009 r. do Pana Wójta gminy Nowy Targ w sprawie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku str.2

25.Pismo Wójta Gminy Nowy Targ nr.GPI.7040-51/2009 z dn.21.12.2009 r.dot.odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku


26.Pismo z dnia 21.01.2010 r. skierowane do Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Nowym Targu w sprawie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rogoźnik


27.Pismo z 10.05.2010 r.otrzymane z RZGW w Krakowie dot. regulacji przejazdów przez potok Rogoźnik.

28 a.Pismo nr.SR/11/05/2010 z dnia 20.05.2010 r.skierowane przez Soltysa Rogoźnika do Dyrektora RZGW w Krakowie str.1
28 b.Pismo nr.SR/11/05/2010 z dnia 20.05.2010 r.skierowane przez Soltysa Rogoźnika do Dyrektora RZGW w Krakowie str.2

29 a.Pismo nr.SR/09/05/2010 z dnia 17.05.2010 r.skierowane przez Sołtysa Rogoźnika do Wójta Gminy Nowy Targ str.1
29 b.Pismo nr.SR/09/05/2010 z dnia 17.05.2010 r.skierowane przez Sołtysa Rogoźnika do Wójta Gminy Nowy Targ str.2

30.Pismo nr.UW-051/T/18/10 z dn.27.07.2010 r. otrzymane z RZGW Kraków w sprawie regulacji potoku Rogoźnik.

31.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 21 wrzesień 2009 - 18.09.2010 r.

32.Protokół z Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Rogoźnik ktore odbylo się dnia 19.09.2010 r.

33.Pismo nr. SR/22/09/2010 z dn.23.09.2010 r. adresowane do Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ w sprawie wniosku o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Nowy Targ " dla OSP Rogoźnik

34.Pismo nr.SR/23/09/2010 z dn.23.09.2010 r. skierowane przez Rade Sołecką m.Rogoźnik do Wójta Gminy N.Targ w sprawie budżetu gminy na 2011 r.

35 a.Wniosek Sołectwa Rogoźnik skierowany przez Rade Sołecką m.Rogoźnik do Wójta Gminy N.Targ w sprawie przeznaczenia środkow funduszu sołeckiego na 2011 r str.1.
35 b.Wniosek Sołectwa Rogoźnik skierowany przez Rade Sołecką m.Rogoźnik do Wójta Gminy N.Targ w sprawie przeznaczenia środkow funduszu sołeckiego na 2011 r str.2.

36 a.Pismo nr. SR/24/09/2010 r. z dn.30.09.2010 r. skierowane przez Sołtysa wsi Rogoźnik do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie str.1
36 b.Pismo nr. SR/24/09/2010 r. z dn.30.09.2010 r. skierowane przez Sołtysa wsi Rogoźnik do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie str.2
37.Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie .(Pismo nr.DI-1-532-4-19/10 z dn.18.11.2010 r. )

38.Pismo nr.RS/01/01/11 z dn.28.01.2011 r. skierowane do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 str.1
38 a.Pismo nr.RS/01/01/11 z dn.28.01.2011 r. skierowane do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 str.2
Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 (pismo nr. DU-4-441-957-4/11 z dn. 11.02.2011 r.) str.1.
Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie przejścia dla pieszych w km.0+ 319,74 (pismo nr. DU-4-441-957-4/11 z dn. 11.02.2011 r.) str. 2

39.Pismo nr. SR/02/02/11 z dn.21.02.2011 r. w sprawie zabezpieczenia przed podmyciem części drogi gminnej nr. K 363523.

40 a./ Uchwała nr. VIII/52/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.w sprawie opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku.
40 b./ Zał. nr. 1 do Uchwała nr. VIII/52/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. - Stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku.

41./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 19.09.2010 r.- 17.09.2011 r.

42./Protokół z Zebrania Wiejskiego które odbyło sie dnia 18.09.2011 r.

43./ Plan odnowy miejscowości Rogoźnik .

44 a./ Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik do Wójta Gminy Nowy Targ nr. SR 12/10/2011 z dn. 25.10.2011 r. str.1
44 b./ Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik do Wójta Gminy Nowy Targ nr. SR 12/10/2011 z dn. 25.10.2011 r. str.2
44 b./ Pismo Wójta Gminy Nowy Targ nr. RGN 6845.6.2011 z dn. 02.11.2011 r.

45 a./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 1
45 b./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 2
45 b./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 3
45 d./Pismo Rady Sołeckiej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dn.05.12.2011 w sprawie mostu str. 4

46./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za okres 18.09.2011 r. – 22.09.2012 r.

47./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za 2013 r.

48./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik za lata 2011-2014.

49./Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 20.03.2015 r.- 27.02.2016 r.

50./Rozdysponowanie środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2016

51./Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik nr. SR/ 02/02/16 z dnia 03 lutego 2016 r. do wójta gminy Czarny Dunajec w sprawie dofinansowania cmentarza komunalnego w Rogoźniku..

52./Pismo Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik nr. SR 03/02/16 z dnia 03 lutego 2016 r. skierowane do Dyrektora RZGW Kraków.

53./Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2017 rok.

54./ Uchwała Zebrania Wiejskiego nr. 1/2018 z dnia 18.03.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2018.

55./Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za lata 2015 - 2018.