Atrakcje miejscowości
Dodane przez admin dnia Październik 20 2007 15:26:19
ATRAKCJE ROGOŹNIKAJak dojechac do Rogoźnika - mapa

Tu podaj tekst alternatywny" SKAŁKA ROGOŹNICKA "


Tu podaj tekst alternatywny


Miłośników przyrody oraz historii zapraszamy na "Skałkę Rogoźnicką" która jako jedyna w Polsce znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO. Skałka Rogoźnicka jest niewielkim, ale jakże pięknym miejscem na naszym Podhalu. Jednak położona na uboczu wszelkich szlaków turystycznych jest znana tylko w małym stopniu. Skałka Rogoźnicka to urokliwe miejsce, które może być odwiedzane przez wycieczki szkolne, studentów, naukowców, jak również przez turystów. Wyprawa ta może dostarczyć nie zapomnianych wrażeń.

Poprawna nazwa skałki w Rogoźniku to "Rogoża”. Nazwę tą już się nie używa. Rogoża / typha /, jest rośliną z rodziny rogożowatych , charakteryzująca się grubymi płożącymi się kłączami. Rośnie w pobliżu zbiorników wodnych i na bagnach. Z rośliny taj robiono maty, plecionki i płyty budowlane. Rogoża to również pleciona mata, z sitowia, łyka lub innych łodyg roślinnych. Roślina ta rosła kiedyś nad potokiem Wielki Rogoźnik. Prawdopodobnie od tej rośliny pochodzą nazwy : Rogoźnik i Wielki Rogoźnik.
Wysokość skałki wynosi 708 m n. p. a . i około 7O m. nad kotliną /wysokość bezwzględna i względna/.
Skałka zbudowana jest z twardego materiału w porównaniu z otoczeniem. Często podobną formę terenu nazywamy „twardzielem". Twardzielem tym jest wapień.
Wapieniami nazywa się skały zbudowane prawie wyłącznie z kalcytu /węglan wapnia /. Minerał ten, występuje w skale , bać w postaci kalcytowej, która powstał na drodze wytrącania i roztworu np. z wody morskiej, bądź z muszli rożnych orga¬nizmów. Występujące muszle w Skałce Rogoźnickiej , w postaci odcisków w skale wapniowej noszą nazwą amonity. Amonity to zwierzęta kopalne żyjące od ok. 380 do ok.130 mil lat temu. Odciski amonitów w skale, nazywają się skamieniny lub skamieniałości,
Skamieniałości amonitów występują tylko w pewnych warstwach skalnych , Występowanie amonitów w skale, pozwala nam określić wiek względny skały. Taką skamieniałość nazywamy skamieniałością przewodnią. Do skamieniałości przewodniej należą również amonity.
Paleontologia, czyli nauka która bada skamieniałości, przy ich pomocy /skamieniałości przewodnie/, określa ślą wiek skał.
Amonity przeżyły rozkwit w morzach jurajskich ,prawie 150 mil. lat temu. Takich miejsc, jak Skałka w Rogoźniku , jest niewiele na świecie , dlatego jest ona, pod ścisłą ochroną prawną, od 1961r.jako rezerwat przyrody, o paw.0,26 ha.
Amonit w Skałce Rogoźnickiej nazywany jest również "Muszlowcem Rogoźnickim”.

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

"STADNINA KONI *DWORNA*"


Tu podaj tekst alternatywny


Mieszkańcy Rogoźnika mogą się również pochwalić Stadniną koni "Dworną". W tej stadninie odbywają się zawody jeździeckie oraz organizowane są kuligi oraz jazdy bryczką. Tam też można szybko nauczyć się jeździć konno.


Oficjalna strona Stadniny Koni "Dwornej" www.stadnina-dworna.pl

Tu podaj tekst alternatywny


TORFOWISKA


Tu podaj tekst alternatywny


Inną osobliwością Rogoźnika jest torfowisko wysokie. Torfowiska w kotlinie Orawsko-Nowotarskiej powstawały od ok. 9000 lat temu, po ustąpieniu lodowców. Na podłożu zbudowanym z paleogeńskich osadów fliszowych (łupki, mułowce, piaskowce), na nieprzepuszczalnym podłożu ilastym w warunkach braku odpływu wód gruntowych zaczęły odkładać się kolejne warstwy torfu. Porastające torfowisko rośliny, obumierając w warunkach beztlenowych, w kwaśnym środowisku nie ulegają pełnemu rozkładowi i odkładają się tworząc powolnie przyrastające złoże torfowe o wielometrowej miąższości (niektóre złoża mają do 10 metrów grubości). Dominują tu torfowiska wysokie (oligotroficzne), zasilane głównie wodami opadowymi. Torfowiska są ekosystemami skupiającymi wiele rzadkich zespołów flory i fauny. Tereny torfowisk otaczają lasy iglaste, sosnowo-świerkowe bory bagienne, wśród nich chroniona kosodrzewina i sosna błotna. Torfowiska wysokie zasiedlają rzadkie u nas gatunki borealne. Spośród rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych występują tu: owadożerna rosiczka długolistna i okrągłolistna, żurawina błotna, borówka bagienna, borówka brusznica, bażyna czarna.ŚCIEŻKA ROWEROWA


Wybudowana ścieżka jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr. Łączna długość wybudowanego odcinka wynosi ponad 4,75 km.
Powstała ścieżka rowerowa jest niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach MRPO wyniosło ponad 3,5 mln zł.
W ramach tej inwestycji zrealizowano budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m., wybudowano miejsca postojowe z elementami małej architektury; przebudowano istniejące przejazdy , przebudowano skrzyżowania ścieżki z drogą powiatową w km 17+656,60 oraz w km 18+404,09; oczyszczono rowy oraz przepusty w celu udrożnienia istniejącego systemu odwodnienia; odcinkowo wymieniono grunt lub podbudowę na przejazdach; przebudowano dwa przepusty zlokalizowane w nasypie kolejowym; przebudowano trzy obiekty mostowe; przebudowano 4513 m kabla sieci teletechnicznej, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu.
CZYTAJ WIĘCEJ O ŚCIEŻCE ROWEROWEJ
ZAPRASZAMY DO ROGOŹNIKA !!! .