Dołącz do Stowarzyszenia
Dodane przez admin dnia Październik 22 2011 14:40:59
Dołącz do nas !

Jesteśmy otwarci na każdą formę współdziałania dla dobra ludzi nie tylko z naszej wsi i jej okolic, lecz także dla dobra większej społęcznośći.
Z ogromnym entuzjazmem witamy każdy rozsądny pomysł, każdą dawkę inicjatywy i pozytywnej energii. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak też z innymi organizacjami.

Członkostwo czy współpraca ?

Jeśli zgadzasz się z naszymi celami i sposobami działania opisanymi w Statucie, spełniasz warunki w nim zawarte (w tym masz ukończone 16 lat) i chcesz działać w naszym stowarzyszeniu , możesz wybrać pomiędzy dwoma rodzajami członkostwa - zwykłym oraz wspierającym.

Jeśli z jakichś powodów nie chesz lub nie możesz zostać członkiem stowarzyszenia, możesz z wspomóc nas finansowo, ideowo, rzeczowo bądź merytorycznie np. przy pisaniu, realizacji projektów czy innych działań statutowych.
Chcąc wspomóc nas finansowo nr konta i reszta potrzebnych informacji znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Członkostwo

Będąc członkiem zwykłym stowarzyszenia masz największy wpływ na kształt naszych działań i szansę realizacji własnych pomysłów. Możesz reprezentować stowarzyszenie i występować w jego imieniu. Tylko dzięki mianu czonka zwykłego masz czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia. Dlatego też zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi jako członek zwykły.

Istnieją dwie formy członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rogoźnik. Każda z nich niesie za sobą określone obowiązki i przywileje. Są one szczegółowo opisane w naszym statucie w rozdziale Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki . Od każdego członka stowarzyszenia oczekujemy aktywności i inicjatywy.

Członkostwo zwyczajne

Posiadasz pełne prawa w stowarzyszeniu, włącznie z biernym i czynnym prawem wyborczym, tzn. możliwością wybiernia i kandydowania do jego władz. Tego rodzaju członkostwo wiąże się z koniecznością wpłaty składki członkowskiej. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia, oraz reprezentowanie stowarzyszenia i jego działalności na zewnątrz.


Członkostwo wspierające

Masz wszystkie prawa i przywileje w stowarzyszeniu, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. Możesz występować w naszym imieniu i reprezentować stowarzyszenie. Tego rodzaju członkostwo nie wiąże się z koniecznością opłaty.

Jak to zrobić?

Jeśli jesteś zdecydowany(a), aby przystąpić do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik, skontaktuj się z nami i napisz kilka słów o sobie: jakie działania już przeprowadziłeś(aś), czy masz jakieś doświadczenie w pisaniu realizacji projektów, jakie są twoje zainteresowania, jakie umiejętności mógłbyś/mogłabyś SRWR ofiarować, czym chciał(a)byś się zajmować.

Później pozostaną jeszcze tylko drobne formalności: wypełnienie deklaracji, na podstawie której Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu Cię w poczet członków oraz wpłata składki ustanowi Cię członkiem naszego stowarzyszenia. Od tej pory możesz zacząć działać w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rogoźnik.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.