Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik
Dodane przez admin dnia Październik 22 2011 14:24:09
Tu podaj tekst alternatywny
Data założenia Stowarzyszenia : 07.08.2011 r.

Adres Stowarzyszenia : Rogoźnik 69 , 34- 471 Ludźmierz , gmina Nowy Targ , województwo małopolskie.

NR. KRS: 0000397842.

REGON : 122427818

N I P : 7352854437

KONTO BANKOWE : Bank Ochrony Środowiska Nowy Targ

Numer konta : 46 1540 1115 2043 6052 3295 0001

E- mail : stowarzyszenierogoznik@interia.pl

Telefon : ( 18 ) 26 555 71 Prezes

 • Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik .

 • Zarząd Stowarzyszenia .

 • Dołącz do Stowarzyszenia !
  W wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców , powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik.
  Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 07 sierpnia 2011 r. w remizie OSP w Rogoźniku.
  Uczestniczyło w nim 22 członków założycieli, pośród których obecni byli m.in. sołtys Rogoźnika P. Kazimierz Zubek , radny gminy Nowy Targ P. Adam Hajnos , członkowie Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik , dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku P. Grażyna Hlawacz -Lisiecka , naczelnik OSP Rogoźnik P. Stanisław Kwak.
  Celem powstałego Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności i rozwoju wsi, poprzez wykonywanie zadań m.in. w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, rozwoju edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  Głównym mottem Stowarzyszenia jest wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców Rogoźnika. Najwyższy czas zaprezentować wszystkie walory naszego Sołectwa. Chcemy chwalić się wszystkim: inicjatywami, imprezami i ważnymi wydarzeniami. Poznawać historię naszej miejscowości, kulturę, dziedzictwo narodowe i dorobek kilku pokoleń naszych mieszkańców.

  Pragniemy pokazywać, że mieszkamy w pięknej i aktywnej wsi !

  Dzięki Stowarzyszeniu będziemy mówić wszyscy jednym głosem w sprawach ważnych dla wsi, reprezentować mieszkańców naszego Sołectwa bez względu na status społeczny.

  Chcemy rozwijać naszą małą ojczyznę , poprzez pozyskiwanie środków unijnych jak i krajowych.
  Chcemy promować piękną i różnorodną biologicznie naszą wieś.
  Chcemy się integrować organizując dożynki oraz inne imprezy kulturalne.

  Powstałe Stowarzyszenie zostało w dniu 04.10.2011 r. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000397842.

  Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem.
  Zachęcamy do zgłaszania wniosków, postulatów lub pomysłów, które wspólnie z Wami moglibyśmy realizować dla dobra nas wszystkich.